Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

THERMALPARK DS, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 951 324€ 4 974 191€ 4 168 268€ 3 558 695€ 3 059 441€ 2 796 727€ 2 343 874€ 2 031 601€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 460 749 € 5 008 508 € 4 291 359 € 3 579 596 € 3 140 626 € 2 968 591 € 2 365 960 € 2 073 440 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
194 054€ 357 325€ 304 989€ 253 024€ 215 984€ 222 318€ 196 504€ 192 811€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 757 270€ 4 616 866€ 3 863 279€ 3 305 671€ 2 843 457€ 2 574 409€ 2 147 370€ 1 838 790€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
8 452€ 16 009€ 12 965€ 10 753€ 10 085€ 12 026€ 11 492€ 10 958€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 149€ 5 702€ 94 304€ 61 430€ 157 325€ 6 887€ 15 147€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
496 824€ 12 606€ 15 822€ 10 148€ 9 670€ 2 513€ 3 707€ 15 734€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 230 835 € 3 911 900 € 3 569 986 € 3 167 045 € 2 544 650 € 2 268 050 € 2 022 390 € 1 894 973 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
121 474€ 196 590€ 184 891€ 116 004€ 109 529€ 106 820€ 94 560€ 96 404€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
539 586€ 824 566€ 830 564€ 773 129€ 522 720€ 508 900€ 453 195€ 450 818€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
399 957€ 607 208€ 544 601€ 614 195€ 466 725€ 368 063€ 301 895€ 277 806€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 345 453 € 1 422 038 € 1 181 213 € 941 686 € 758 941 € 655 276 € 552 012 € 525 278 €
16
E.1.
Mzdové náklady
972 938€ 1 035 497€ 870 571€ 697 110€ 566 079€ 482 351€ 404 964€ 384 735€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
17 553€ 16 090€ 2 500€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
326 371€ 337 606€ 280 965€ 222 251€ 175 857€ 156 329€ 131 202€ 125 568€
19
E.4.
Sociálne náklady
28 591€ 32 845€ 27 177€ 22 325€ 17 005€ 16 596€ 15 846€ 14 975€
20
F.
Dane a poplatky
29 924€ 29 854€ 27 055€ 26 441€ 25 793€ 25 418€ 9 183€ 9 266€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
730 065€ 732 986€ 700 671€ 662 330€ 589 321€ 544 197€ 578 013€ 500 545€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
730 065€ 732 986€ 700 671€ 662 330€ 589 321€ 544 197€ 578 013€ 500 545€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 873€ 3 119€ 6 049€ 37 270€ 9 997€ 443€ 926€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
952€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 551€ 95 539€ 94 942€ 33 260€ 34 351€ 49 379€ 33 089€ 33 930€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
229 914 € 1 096 608 € 721 373 € 412 551 € 595 976 € 700 541 € 343 570 € 178 467 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 898 759 € 3 361 836 € 2 621 177 € 2 066 120 € 1 970 552 € 1 824 970 € 1 505 716 € 1 217 531 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
92 € 326 € 263 € 48 € 30 € 45 € 76 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
39 € 29 € 39 € 76 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
39€ 29€ 39€ 76€
42
XII.
Kurzové zisky
92€ 326€ 263€ 9€ 1€ 6€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
83 536 € 98 786 € 105 912 € 116 697 € 161 717 € 175 685 € 166 234 € 161 029 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
63 868 € 79 513 € 90 393 € 97 918 € 132 794 € 143 580 € 131 587 € 120 821 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
63 868€ 79 513€ 90 393€ 97 918€ 132 794€ 143 580€ 131 587€ 120 821€
52
O.
Kurzové straty
569€ 72€ 166€ 343€ 259€ 152€ 19€ 137€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 099€ 19 201€ 15 353€ 18 436€ 28 664€ 31 953€ 34 628€ 40 071€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-83 536 € -98 694 € -105 586 € -116 434 € -161 669 € -175 655 € -166 189 € -160 953 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
146 378 € 997 914 € 615 787 € 296 117 € 434 307 € 524 886 € 177 381 € 17 514 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
36 256 € 215 478 € 141 070 € 50 440 € 76 596 € 101 708 € 14 937 € 8 244 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
33 060€ 216 422€ 141 758€ 44 581€ 82 514€ 99 120€ 2 887€ 14€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 196€ -944€ -688€ 5 859€ -5 918€ 2 588€ 12 050€ 8 230€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
110 122 € 782 436 € 474 717 € 245 677 € 357 711 € 423 178 € 162 444 € 9 270 €