Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 752 080€ 8 970 051€ 10 327 297€ 14 640 633€ 18 604 052€ 9 886 535€ 17 041 822€ 6 511 434€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 160 287 € 13 347 511 € 15 539 761 € 20 928 002 € 23 119 821 € 14 465 723 € 22 053 570 € 10 288 842 € 11 268 510 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 043 323€ 388 723€ 2 182 444€ 4 820 630€ 12 027 330€ 4 244 904€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
8 047 877€ 7 979 558€ 7 421 498€ 8 540 624€ 5 506 733€ 4 885 856€ 14 882 055€ 5 050 837€ 5 840 428€
05
III.
Tržby z predaja služieb
660 880€ 601 770€ 723 355€ 1 279 379€ 1 069 989€ 755 775€ 2 159 767€ 1 460 597€ 1 181 474€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 171 088€ -627 677€ -266 449€ 396 296€ 54 822€ 405 312€ 263 620€ 243 344€ 56 498€
07
V.
Aktivácia
3 820 298€ 3 669 406€ 4 749 303€ 4 906 800€ 3 134 313€ 3 116 875€ 4 274 352€ 2 988 676€ 3 458 582€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
84 336€ 15 113€ 34 000€ 185 555€ 57 725€ 275 704€ 30 027€ 63 915€ 50 807€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
674 661€ 1 320 618€ 695 610€ 798 718€ 1 268 909€ 781 297€ 443 749€ 481 473€ 680 721€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 483 704 € 13 622 167 € 15 155 499 € 20 013 140 € 22 157 148 € 14 490 017 € 21 132 341 € 12 541 897 € 12 009 262 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
988 741€ 349 133€ 1 974 073€ 4 494 969€ 11 292 609€ 3 982 919€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 354 882€ 6 322 000€ 5 561 434€ 7 684 812€ 4 833 793€ 4 548 508€ 14 841 197€ 5 084 051€ 5 530 286€
14
D.
Služby
3 786 482€ 4 001 966€ 4 616 705€ 4 849 557€ 3 794 321€ 3 440 935€ 3 468 787€ 2 501 366€ 3 351 573€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 993 032 € 1 946 519 € 1 843 667 € 1 705 391 € 1 346 498 € 1 212 825 € 1 230 558 € 1 019 002 € 1 170 179 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 426 589€ 1 391 600€ 1 309 746€ 1 218 699€ 965 981€ 860 671€ 871 707€ 719 343€ 824 280€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
487 864€ 473 996€ 459 869€ 425 935€ 331 883€ 299 934€ 303 430€ 253 579€ 292 988€
19
E.4.
Sociálne náklady
78 579€ 80 923€ 74 052€ 60 757€ 48 634€ 52 220€ 55 421€ 46 080€ 52 911€
20
F.
Dane a poplatky
72 698€ 65 517€ 62 001€ 55 076€ 52 928€ 62 128€ 63 239€ 62 686€ 62 630€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
563 976€ 661 915€ 673 748€ 638 598€ 830 612€ -1 091 312€ 933 638€ 3 003 876€ 1 171 387€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
563 976€ 661 915€ 673 748€ 638 598€ 830 612€ 962 283€ 933 638€ 950 281€ 1 171 387€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-2 053 595€ 2 053 595€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 190€ 2 969€ 569€ 14 967€ 13 815€ 2 650 983€ 7 172€ 12 817€ 32 313€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-7 535€ -158 027€ -4 020€ -1 944€ 13 766€ 15 021€ 2 747€ 49 524€ -47 824€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 706 238€ 430 175€ 427 322€ 571 714€ -21 194€ -331 990€ 585 003€ 808 575€ 738 718€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 323 417 € -274 656 € 384 262 € 914 862 € 962 673 € -24 294 € 921 229 € -2 253 055 € -740 752 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 271 185 € 1 338 681 € 2 657 939 € 2 914 391 € 1 872 464 € 1 436 360 € 3 269 810 € 2 158 037 € 1 655 123 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
166 805 € 168 058 € 167 741 € 333 552 € 333 456 € 499 980 € 333 403 € 333 470 € 333 919 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
166 650 € 166 650 € 166 650 € 333 300 € 333 300 € 499 950 € 333 300 € 333 300 € 333 300 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
166 650€ 166 650€ 166 650€ 333 300€ 333 300€ 499 950€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
333 300€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
333 300€ 333 300€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 1 € 2 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 1€ 2€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
155€ 1 408€ 1 091€ 252€ 155€ 28€ 102€ 168€ 616€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
25 910 € 45 901 € 51 605 € 50 836 € 81 624 € 58 375 € 95 586 € 142 272 € 154 837 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 962 € 41 645 € 48 154 € 33 265 € 64 758 € 41 528 € 61 433 € 112 141 € 132 392 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
22 962€ 41 645€ 48 154€ 33 265€ 64 758€ 41 528€ 61 433€ 112 137€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4€ 132 392€
52
O.
Kurzové straty
506€ 1 910€ 1 378€ 501€ 829€ 56€ 123€ 128€ 664€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 442€ 2 346€ 2 073€ 17 070€ 16 037€ 16 791€ 34 030€ 30 003€ 21 781€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
140 895 € 122 157 € 116 136 € 282 716 € 251 832 € 441 605 € 237 817 € 191 198 € 179 082 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 182 522 € -152 499 € 500 398 € 1 197 578 € 1 214 505 € 417 311 € 1 159 046 € -2 061 857 € -561 670 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-31 015 € -51 778 € 73 750 € 181 679 € 191 112 € 572 746 € 189 873 € -474 369 € -186 496 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 311€ 62 536€ 243 742€ 75 516€ 3 644€ 155 921€ 3 630€ 1 209€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-36 326€ -51 778€ 11 214€ -62 063€ 115 596€ 569 102€ 33 952€ -477 999€ -187 705€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 151 507 € -100 721 € 426 648 € 1 015 899 € 1 023 393 € -155 435 € 969 173 € -1 587 488 € -375 174 €