Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatry mountain resorts, a.s.

Účtovné závierky firmy v Exceli s FinStat PREMIUM

Získajte kompletné účtovné závierky firmy v Exceli pomocou FinStat PREMIUM

  • jedným klikom si stiahnite účtovné závierky firmy v štruktúrovanej forme v slovenčine, nemčine alebo v angličtine do Excelu
  • výkazy si stiahnite jednotlivo za vybrané roky alebo hromadne - všetky dostupné roky spolu v jednom súbore
  • vytvárajte vlastné makrá, grafy a výpočty
  • získajte výkazy v Exceli neobmedzeného počtu firiem a organizácií
FinStat Premium

Získať FinStat PREMIUM

2021

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.11.2020 - 31.10.2021

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014

Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.11.2020 - 31.10.2021

Príloha
Výročná správa

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2020 - 31.10.2021

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014

Individuálna výročná správa za obdobie 1.11.2020 - 31.10.2021

Príloha
Výročná správa

2020

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.11.2019 - 31.10.2020

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Správa audítora podľa šablóny 2014

Individuálna výročná správa za obdobie 1.11.2019 - 31.10.2020

Príloha
Výročná správa

Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.11.2019 - 31.10.2020

Príloha
Výročná správa

Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.11.2019 - 31.10.2020

Príloha
Výročná správa

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2019 - 31.10.2020

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Správa audítora podľa šablóny 2014

2019

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2018 - 31.10.2019

Príloha
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky podľa šablóny MF/22497/2014-74
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Správa audítora podľa šablóny 2014
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2015

Individuálna výročná správa za obdobie 1.11.2018 - 31.10.2019

Príloha
Výročná správa

Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.11.2018 - 31.10.2019

Príloha
Výročná správa

2018

Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.11.2017 - 31.10.2018

Príloha
Výročná správa

Individuálna výročná správa za obdobie 1.11.2017 - 31.10.2018

Príloha
Výročná správa

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2017 - 31.10.2018

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Správa audítora podľa šablóny 2014
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2015

2017

Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017

Príloha
Výročná správa

Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017

Príloha
Výročná správa

Individuálna výročná správa za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017

Príloha
Výročná správa

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2015

2016

Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.11.2015 - 31.10.2016

Príloha
Výročná správa

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2015 - 31.10.2016

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2015

2015

Individuálna výročná správa za obdobie 1.11.2014 - 31.10.2015

Príloha
Výročná správa

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2014 - 31.10.2015

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2015

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2014 - 31.10.2015

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Správa audítora podľa šablóny 2014
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2015

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.11.2014 - 31.10.2015

Príloha
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2014
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Správa audítora podľa šablóny 2014

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2014 - 31.10.2015

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.11.2014 - 31.10.2015

Príloha
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2014
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Správa audítora podľa šablóny 2014

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2014 - 31.10.2015

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2015

2014

Individuálna výročná správa za obdobie 1.11.2013 - 31.10.2014

Príloha
Výročná správa

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.11.2013 - 31.10.2014

Príloha
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2014
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014

Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.11.2013 - 31.10.2014

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2013 - 31.10.2014

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2014

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2013 - 31.10.2014

Príloha
IFRS účtovná závierka podľa šablóny 2014
Výkaz vybraných údajov podľa šablóny 2014

2013

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2012 - 31.10.2013

Príloha
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2012 - 31.10.2013

Príloha
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky

Účtovné závierky v Obchodnom vestníku

Príloha
Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Tatry mountain resorts, a.s.

2012

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012

Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2011 - 31.10.2012

Príloha
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2011 - 31.10.2012

Príloha
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

Účtovné závierky v Obchodnom vestníku

Príloha
Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Tatry mountain resorts, a.s.
Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Tatry mountain resorts, a.s.

2011

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011

Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2010 - 31.10.2011

Príloha
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2010 - 31.10.2011

Príloha
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

Účtovné závierky v Obchodnom vestníku

Príloha
Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (podľa zrušeného nariadenia vlády o OV) Tatry mountain resorts, a.s.

2010

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010

Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2009 - 31.10.2010

Príloha
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.11.2009 - 31.10.2010

Príloha
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009

Príloha
Výkaz ziskov a strát