Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROMOTOR, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 187 493€ 10 747 083€ 8 723 056€ 11 638 962€ 10 809 679€ 9 187 095€ 10 135 230€ 10 871 753€ 9 930 632€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 634 724 € 11 331 992 € 9 056 314 € 11 684 792 € 11 148 845 € 9 565 712 € 10 949 662 € 11 837 114 € 10 788 655 € 9 812 969 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 810 987€ 8 021 430€ 6 284 342€ 8 955 924€ 8 654 347€ 7 033 895€ 8 138 642€ 8 899 931€ 8 013 226€ 7 053 810€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 376 506€ 2 725 653€ 2 438 714€ 2 683 038€ 2 155 332€ 2 153 200€ 1 996 588€ 1 971 822€ 1 917 406€ 2 021 687€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
400 983€ 520 025€ 205 154€ 3 121€ 289 839€ 303 833€ 730 653€ 933 375€ 832 159€ 698 034€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46 248€ 64 884€ 128 104€ 42 709€ 49 327€ 74 784€ 83 779€ 31 986€ 25 864€ 39 438€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 758 017 € 10 899 488 € 8 751 353 € 11 348 742 € 10 923 950 € 9 546 841 € 10 877 241 € 11 594 051 € 10 558 809 € 9 435 472 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 532 118€ 7 384 106€ 5 879 870€ 8 335 734€ 8 150 265€ 6 621 692€ 7 569 743€ 8 348 530€ 7 395 950€ 6 510 914€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 514 784€ 1 163 769€ 997 883€ 1 089 452€ 856 299€ 981 365€ 1 045 437€ 978 875€ 934 795€ 987 923€
13
C.
Opravné položky k zásobám
85 100€
14
D.
Služby
400 024€ 348 419€ 277 831€ 333 024€ 270 742€ 280 202€ 296 987€ 273 960€ 346 342€ 240 438€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 648 406 € 1 262 429 € 1 149 477 € 1 265 750 € 1 134 586 € 1 100 581 € 990 610 € 862 291 € 798 729 € 789 486 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 183 538€ 908 456€ 790 199€ 899 131€ 814 986€ 760 916€ 708 944€ 617 182€ 568 680€ 561 268€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
14 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
405 046€ 315 799€ 287 310€ 318 673€ 286 140€ 271 136€ 244 871€ 214 652€ 199 388€ 198 341€
19
E.4.
Sociálne náklady
45 822€ 38 174€ 71 968€ 47 946€ 33 460€ 68 529€ 36 795€ 30 457€ 30 661€ 29 877€
20
F.
Dane a poplatky
31 722€ 39 902€ 42 762€ 30 410€ 31 618€ 29 770€ 38 627€ 37 325€ 36 936€ 21 675€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
205 445€ 174 859€ 155 854€ 157 424€ 162 850€ 187 950€ 196 427€ 171 829€ 172 820€ 168 822€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
205 445€ 174 859€ 155 854€ 157 424€ 162 850€ 187 950€ 196 427€ 171 829€ 172 820€ 168 822€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
373 272€ 497 846€ 197 595€ 1 074€ 263 884€ 291 430€ 682 129€ 879 254€ 841 559€ 686 470€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 600€ 444€ 2 824€ -6 599€ 2 092€ -13 395€ 8 164€ 3 762€ 270€ 7 433€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
46 646€ 27 714€ 47 257€ 57 373€ 51 614€ 67 246€ 49 117€ 38 225€ 31 408€ 22 311€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
876 707 € 432 504 € 304 961 € 336 050 € 224 895 € 18 871 € 72 421 € 243 063 € 229 846 € 377 497 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 740 567 € 1 850 789 € 1 567 472 € 1 795 652 € 1 532 373 € 1 303 836 € 1 223 063 € 1 270 388 € 1 253 545 € 1 336 222 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
139 842 € 2 521 € 670 € 1 503 € 71 € 402 € 939 € 2 130 € 2 066 € 1 197 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
137 859 € 1 623 € 533 € 1 453 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
137 859€ 1 623€ 533€ 1 453€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 500 € 879 € 312 € 713 € 1 461 € 1 576 € 878 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
312€ 713€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 500€ 879€ 0€ 1 461€ 1 576€ 878€
42
XII.
Kurzové zisky
483€ 19€ 137€ 50€ 71€ 90€ 193€ 218€ 253€ 319€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
33€ 451€ 237€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
83 021 € 80 432 € 84 642 € 77 463 € 95 737 € 107 041 € 122 977 € 73 030 € 50 891 € 66 892 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
65 591 € 61 775 € 72 135 € 64 698 € 86 123 € 98 630 € 92 296 € 62 142 € 42 009 € 57 077 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
12 085€ 12 630€ 12 258€ 11 618€ 9 700€ 3 878€ 776€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
53 506€ 49 145€ 59 877€ 53 080€ 76 423€ 94 752€ 91 520€ 62 142€ 42 009€ 57 077€
52
O.
Kurzové straty
3 911€ 3 669€ 825€ 1 595€ 396€ 255€ 2 618€ 140€ 500€ 627€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 519€ 14 988€ 11 682€ 11 170€ 9 218€ 8 156€ 28 063€ 10 748€ 8 382€ 9 188€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
56 821 € -77 911 € -83 972 € -75 960 € -95 666 € -106 639 € -122 038 € -70 900 € -48 825 € -65 695 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
933 528 € 354 593 € 220 989 € 260 090 € 129 229 € -87 768 € -49 617 € 172 163 € 181 021 € 311 802 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
201 438 € 86 317 € 54 897 € 17 544 € 34 172 € 28 555 € 22 843 € 41 180 € 40 943 € 61 532 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
161 491€ 44 095€ 2 880€ 2 880€ 14 018€ 11 400€ 40 212€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
39 947€ 42 222€ 54 897€ 17 544€ 34 172€ 25 675€ 19 963€ 27 162€ 29 543€ 21 320€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
732 090 € 268 276 € 166 092 € 242 546 € 95 057 € -116 323 € -72 460 € 130 983 € 140 078 € 250 270 €