Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HYZA a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
99 011 604€ 94 790 005€ 92 537 200€ 94 481 053€ 91 571 542€ 92 559 040€ 87 979 942€ 89 389 477€ 90 972 001€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
99 784 901 € 95 836 595 € 94 575 114 € 95 736 924 € 92 132 801 € 93 904 640 € 89 820 206 € 88 361 248 € 91 038 954 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 118 276€ 9 002 861€ 9 973 459€ 12 196 177€ 11 506 166€ 11 119 241€ 10 284 277€ 9 508 642€ 9 029 654€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
90 293 779€ 85 114 484€ 81 892 221€ 81 670 862€ 79 424 180€ 80 813 522€ 77 197 596€ 78 842 454€ 80 456 538€
05
III.
Tržby z predaja služieb
599 549€ 672 659€ 671 520€ 614 014€ 641 196€ 626 277€ 498 069€ 465 036€ 509 422€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-557 682€ -269 630€ 578 161€ -212 872€ -941 541€ -69 920€ 690 323€ -1 888 206€ -900 235€
07
V.
Aktivácia
970 721€ 991 940€ 873 236€ 870 370€ 747 674€ 758 236€ 748 448€ 860 445€ 967 722€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
117 418€ 124 240€ 165 444€ 295 918€ 412 659€ 409 088€ 172 235€ 223 839€ 427 506€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
242 840€ 200 041€ 421 073€ 302 455€ 342 467€ 248 196€ 229 258€ 349 038€ 548 347€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
99 098 634 € 93 407 536 € 92 293 916 € 93 291 259 € 89 719 717 € 91 173 499 € 86 739 689 € 84 859 625 € 90 246 710 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 748 100€ 7 665 456€ 8 459 174€ 10 667 218€ 10 275 706€ 9 769 957€ 8 980 540€ 8 168 032€ 7 660 100€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
61 794 800€ 56 667 675€ 56 406 893€ 56 805 297€ 54 680 462€ 57 923 814€ 55 992 051€ 55 698 316€ 61 338 807€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-4 458€ 3 776€ -781€ -52 180€ 1 412€ -8 160€ -52 716€ 164 182€ 129 145€
14
D.
Služby
9 806 861€ 9 142 832€ 7 855 209€ 7 071 338€ 6 552 950€ 5 879 149€ 5 167 918€ 4 707 570€ 4 539 192€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 073 594 € 16 542 374 € 16 007 016 € 15 526 550 € 15 005 759 € 14 521 092 € 13 601 823 € 12 852 235 € 12 521 898 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 995 178€ 11 535 191€ 11 174 862€ 10 812 297€ 10 544 236€ 10 338 370€ 9 608 809€ 9 053 474€ 8 955 427€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 215€ 12 215€ 12 215€ 14 395€ 14 296€ 14 299€ 69 152€ 15 584€ 7 369€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 385 305€ 4 234 921€ 4 119 004€ 3 975 308€ 3 866 829€ 3 666 179€ 3 459 029€ 3 244 503€ 3 135 514€
19
E.4.
Sociálne náklady
680 896€ 760 047€ 700 935€ 724 550€ 580 398€ 502 244€ 464 833€ 538 674€ 423 588€
20
F.
Dane a poplatky
776 234€ 507 431€ 519 566€ 541 627€ 527 571€ 525 746€ 530 459€ 543 365€ 640 192€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 426 149€ 2 440 236€ 2 303 430€ 1 982 977€ 1 869 270€ 1 952 318€ 2 083 293€ 2 311 114€ 2 767 944€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 687 663€ 2 919 541€ 2 665 458€ 2 440 613€ 2 112 865€ 1 934 078€ 1 859 585€ 1 790 057€ 2 767 944€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-261 514€ -479 305€ -362 028€ -457 636€ -243 595€ 18 240€ 223 708€ 521 057€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 267€ 49 985€ 170 853€ 212 465€ 293 860€ 143 330€ 107 753€ 117 612€ 248 460€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-32 763€ -2 111€ 148 930€ 71 834€ 118 905€ 90 932€ 9 668€ -31 886€ 21 558€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
485 850€ 389 882€ 423 626€ 464 133€ 393 822€ 375 321€ 318 900€ 329 085€ 379 414€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
686 267 € 2 429 059 € 2 281 198 € 2 445 665 € 2 413 084 € 2 731 141 € 3 080 517 € 3 501 623 € 792 244 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
21 079 340 € 22 032 575 € 21 268 102 € 20 646 878 € 19 867 145 € 19 682 596 € 19 330 920 € 19 050 271 € 16 395 857 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
98 541 € 211 924 € 144 971 € 125 214 € 72 809 € 87 108 € 105 239 € 42 402 € 74 103 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
43 804€ 1€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
36 € 412 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
412€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
36€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
28 € 23 € 18 € 17 € 32 € 111 € 351 € 468 € 534 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
28€ 23€ 18€ 17€ 32€ 111€ 351€ 468€ 534€
42
XII.
Kurzové zisky
98 510€ 211 861€ 101 139€ 125 190€ 72 772€ 86 580€ 104 877€ 41 900€ 73 517€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 4€ 10€ 7€ 5€ 4€ 11€ 34€ 52€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
242 153 € 433 007 € 223 421 € 223 953 € 200 573 € 197 747 € 249 634 € 337 342 € 365 576 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
26 857€ 64 728€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-64 728€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 € 6 € 137 € 2 560 € 2 548 € 7 304 € 36 929 € 132 228 € 188 627 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6€ 6€ 137€ 2 560€ 2 548€ 7 304€ 36 929€ 132 228€ 188 627€
52
O.
Kurzové straty
196 069€ 391 747€ 162 847€ 184 672€ 164 787€ 156 895€ 178 068€ 145 036€ 94 049€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
46 078€ 41 254€ 33 580€ 36 721€ 33 238€ 33 548€ 34 637€ 60 078€ 82 900€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-143 612 € -221 083 € -78 450 € -98 739 € -127 764 € -110 639 € -144 395 € -294 940 € -291 473 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
542 655 € 2 207 976 € 2 202 748 € 2 346 926 € 2 285 320 € 2 620 502 € 2 936 122 € 3 206 683 € 500 771 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
203 906 € 496 568 € 583 420 € 574 055 € 516 883 € 665 122 € 695 152 € 640 019 € 329 043 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
591 650€ 465 569€ 474 328€ 446 506€ 472 421€ 638 117€ 662 383€ 68€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
203 906€ -95 082€ 117 851€ 99 727€ 70 377€ 192 701€ 57 035€ -22 364€ 328 975€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
338 749 € 1 711 408 € 1 619 328 € 1 772 871 € 1 768 437 € 1 955 380 € 2 240 970 € 2 566 664 € 171 728 €