Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 607 057€ 11 704 378€ 11 220 732€ 11 471 086€ 11 342 168€ 11 924 697€ 13 166 824€ 10 895 137€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 546 981 € 15 978 684 € 13 193 832 € 14 889 856 € 15 212 270 € 14 443 926 € 17 262 858 € 11 346 356 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 750 262€ 1 930 193€ 497 152€ 640 954€ 1 450 854€ 1 150 199€ 2 137 023€ 117 820€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
10 665 961€ 9 582 323€ 10 459 990€ 10 825 850€ 9 865 455€ 10 743 901€ 10 871 602€ 10 765 480€
05
III.
Tržby z predaja služieb
190 834€ 191 862€ 263 590€ 4 282€ 25 859€ 30 597€ 158 199€ 11 837€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-23 464€ 153 035€ -297 266€ -111 303€ 335 108€ -202 090€ -596 823€ 211 709€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
149€ 203 978€ 60€ 30€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 963 388€ 4 121 271€ 2 270 217€ 3 326 095€ 3 534 994€ 2 721 259€ 4 692 857€ 239 480€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
20 234 394 € 15 896 599 € 12 860 739 € 13 716 873 € 15 037 182 € 14 171 250 € 17 212 387 € 11 314 478 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 738 406€ 1 911 302€ 486 985€ 621 449€ 1 432 063€ 1 131 904€ 2 029 130€ 99 745€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 065 296€ 7 278 106€ 7 174 461€ 7 259 167€ 7 574 043€ 7 582 863€ 7 948 405€ 8 740 944€
14
D.
Služby
414 886€ 452 712€ 381 337€ 354 264€ 392 764€ 343 853€ 345 724€ 263 463€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 211 600 € 2 159 075 € 2 186 427 € 2 010 131 € 1 865 049 € 1 790 616 € 1 533 712 € 1 344 876 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 676 859€ 1 628 395€ 1 664 264€ 1 518 329€ 1 421 967€ 1 360 353€ 1 151 827€ 981 959€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
484 014€ 469 240€ 481 168€ 448 211€ 406 736€ 390 138€ 346 204€ 330 447€
19
E.4.
Sociálne náklady
50 727€ 61 440€ 40 995€ 43 591€ 36 346€ 40 125€ 35 681€ 32 470€
20
F.
Dane a poplatky
54 717€ 50 057€ 53 016€ 53 200€ 51 642€ 49 729€ 53 310€ 53 228€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
282 356€ 292 974€ 720 125€ 357 728€ 448 815€ 665 879€ 776 733€ 759 226€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
282 356€ 292 974€ 720 125€ 357 728€ 448 815€ 665 879€ 776 733€ 759 226€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
203 640€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 467 133€ 3 752 373€ 1 858 388€ 2 857 294€ 3 272 806€ 2 606 406€ 4 525 373€ 52 996€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
312 587 € 82 085 € 333 093 € 1 172 983 € 175 088 € 272 676 € 50 471 € 31 878 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 365 005 € 2 215 293 € 2 880 683 € 3 124 903 € 2 278 406 € 2 663 987 € 2 246 742 € 2 002 694 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
156 € 1 984 € 22 610 € 109 € 6 720 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 006 € 109 € 2 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1 006€ 109€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
155€ 1 984€ 21 604€ 6 718€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
46 693 € 33 891 € 14 200 € 14 108 € 16 059 € 13 852 € 17 712 € 21 162 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
29 711 € 17 233 € 11 977 € 12 233 € 11 663 € 8 968 € 16 287 € 17 892 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
29 711€ 17 233€ 11 977€ 12 233€ 11 663€ 8 968€ 16 287€ 17 892€
52
O.
Kurzové straty
9€ 108€ 140€ 179€ 2 787€ 3 285€ 47€ 548€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 973€ 16 550€ 2 083€ 1 696€ 1 609€ 1 599€ 1 378€ 2 722€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-46 693 € -33 891 € -14 200 € -13 952 € -14 075 € 8 758 € -17 603 € -14 442 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
265 894 € 48 194 € 318 893 € 1 159 031 € 161 013 € 281 434 € 32 868 € 17 436 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58 017 € 12 360 € 65 604 € 246 387 € 45 158 € 60 991 € 8 653 € 5 047 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
56 931€ 11 473€ 72 202€ 248 438€ 36 904€ 90 925€ 8 125€ 6 179€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 086€ 887€ -6 598€ -2 051€ 8 254€ -29 934€ 528€ -1 132€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
207 877 € 35 834 € 253 289 € 912 644 € 115 855 € 220 443 € 24 215 € 12 389 €