Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 750 262€ 1 930 193€ 497 152€ 640 954€ 1 450 854€ 1 150 199€ 2 137 023€ 117 820€ 1 237 804€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 738 406€ 1 911 302€ 486 985€ 621 449€ 1 432 063€ 1 131 904€ 2 029 130€ 99 745€ 713 138€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
11 856 € 18 891 € 10 167 € 19 505 € 18 791 € 18 295 € 107 893 € 18 075 € 524 666 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 833 331 € 9 927 220 € 10 426 314 € 10 718 829 € 10 226 422 € 10 572 408 € 10 432 978 € 10 989 026 € 11 615 376 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 856 795€ 9 774 185€ 10 723 580€ 10 830 132€ 9 891 314€ 10 774 498€ 11 029 801€ 10 777 317€ 11 581 237€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-23 464€ 153 035€ -297 266€ -111 303€ 335 108€ -202 090€ -596 823€ 211 709€ 34 139€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 480 182 € 7 730 818 € 7 555 798 € 7 613 431 € 7 966 807 € 7 926 716 € 8 294 129 € 9 004 407 € 8 760 282 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 065 296€ 7 278 106€ 7 174 461€ 7 259 167€ 7 574 043€ 7 582 863€ 7 948 405€ 8 740 944€ 7 853 482€
10
B.2
Služby
414 886€ 452 712€ 381 337€ 354 264€ 392 764€ 343 853€ 345 724€ 263 463€ 906 800€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 365 005 € 2 215 293 € 2 880 683 € 3 124 903 € 2 278 406 € 2 663 987 € 2 246 742 € 2 002 694 € 3 379 760 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 211 600 € 2 159 075 € 2 186 427 € 2 010 131 € 1 865 049 € 1 790 616 € 1 533 712 € 1 344 876 € 2 434 592 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 676 859€ 1 628 395€ 1 664 264€ 1 518 329€ 1 421 967€ 1 360 353€ 1 151 827€ 981 959€ 2 107 404€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
484 014€ 469 240€ 481 168€ 448 211€ 406 736€ 390 138€ 346 204€ 330 447€ 289 812€
16
C.4
Sociálne náklady
50 727€ 61 440€ 40 995€ 43 591€ 36 346€ 40 125€ 35 681€ 32 470€ 37 376€
17
D
Dane a poplatky
54 717€ 50 057€ 53 016€ 53 200€ 51 642€ 49 729€ 53 310€ 53 228€ 49 988€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
282 356€ 292 974€ 720 125€ 357 728€ 448 815€ 665 879€ 776 733€ 759 226€ 973 199€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
149€ 203 978€ 60€ 30€ 101€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
203 640€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 963 388€ 4 121 271€ 2 270 217€ 3 326 095€ 3 534 994€ 2 721 259€ 4 692 857€ 239 480€ 453 354€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 467 133€ 3 752 373€ 1 858 388€ 2 857 294€ 3 272 806€ 2 606 406€ 4 525 373€ 52 996€ 181 267€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
312 587 € 82 085 € 333 093 € 1 172 983 € 175 088 € 272 676 € 50 471 € 31 878 € 194 169 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1 006€ 109€ 2€ 10€
39
N
Nákladové úroky
29 711€ 17 233€ 11 977€ 12 233€ 11 663€ 8 968€ 16 287€ 17 892€ 19 159€
40
XI.
Kurzové zisky
155€ 1 984€ 21 604€ 6 718€ 1 725€
41
O
Kurzové straty
9€ 108€ 140€ 179€ 2 787€ 3 285€ 47€ 548€ 206€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 973€ 16 550€ 2 083€ 1 696€ 1 609€ 1 599€ 1 378€ 2 722€ 2 355€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-46 693 € -33 891 € -14 200 € -13 952 € -14 075 € 8 758 € -17 603 € -14 442 € -19 985 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
265 894 € 48 194 € 318 893 € 1 159 031 € 161 013 € 281 434 € 32 868 € 17 436 € 174 184 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
58 017 € 12 360 € 65 604 € 246 387 € 45 158 € 60 991 € 8 653 € 5 047 € 17 284 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
56 931€ 11 473€ 72 202€ 248 438€ 36 904€ 90 925€ 8 125€ 6 179€ 14 768€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 086€ 887€ -6 598€ -2 051€ 8 254€ -29 934€ 528€ -1 132€ 2 516€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
207 877 € 35 834 € 253 289 € 912 644 € 115 855 € 220 443 € 24 215 € 12 389 € 156 900 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
265 894 € 48 194 € 318 893 € 1 159 031 € 161 013 € 281 434 € 32 868 € 17 436 € 174 184 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
207 877 € 35 834 € 253 289 € 912 644 € 115 855 € 220 443 € 24 215 € 12 389 € 156 900 €