Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
621 026€ 1 118 338€ 2 070 600€ 1 005 228€ 868 566€ 985 263€ 912 917€ 1 255 654€ 1 616 685€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
596 158€ 1 060 323€ 1 871 061€ 872 240€ 776 329€ 866 879€ 823 963€ 1 086 831€ 1 446 850€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
24 868 € 58 015 € 199 539 € 132 988 € 92 237 € 118 384 € 88 954 € 168 823 € 169 835 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 645 630 € 3 356 437 € 1 679 971 € 1 558 501 € 1 496 227 € 1 937 785 € 1 746 852 € 3 596 637 € 3 817 737 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 617 660€ 3 369 201€ 1 704 365€ 1 646 811€ 1 623 531€ 1 850 237€ 1 605 211€ 3 427 978€ 3 776 553€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
27 970€ -12 764€ -27 630€ -163 840€ -140 389€ -16 121€ 111 743€ 61 318€ -52 691€
07
II.3
Aktivácia
3 236€ 75 530€ 13 085€ 103 669€ 29 898€ 107 341€ 93 875€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 943 136 € 2 543 677 € 1 281 154 € 1 765 934 € 1 118 126 € 1 400 095 € 1 073 042 € 2 336 561 € 2 180 083 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 562 180€ 1 907 495€ 992 714€ 1 137 163€ 879 947€ 1 188 763€ 812 787€ 1 941 915€ 1 483 240€
10
B.2
Služby
524 125€ 848 351€ 365 887€ 187 800€ 237 253€ 211 332€ 260 255€ 394 646€ 696 843€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
727 362 € 870 775 € 598 356 € -74 445 € 470 338 € 656 074 € 762 764 € 1 428 899 € 1 807 489 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
693 398 € 697 079 € 569 220 € 642 958 € 684 077 € 742 000 € 560 549 € 732 440 € 908 713 €
13
C.1
Mzdové náklady
497 813€ 488 259€ 407 557€ 441 015€ 483 065€ 527 871€ 394 637€ 521 280€ 629 736€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
200€ 1 200€ 283€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
174 147€ 175 520€ 139 982€ 156 172€ 170 426€ 184 386€ 137 273€ 182 345€ 230 411€
16
C.4
Sociálne náklady
21 438€ 33 300€ 21 681€ 45 571€ 29 386€ 29 460€ 28 639€ 28 815€ 48 566€
17
D
Dane a poplatky
22 522€ 25 729€ 25 997€ 29 900€ 31 235€ 50 858€ 68 730€ 124 127€ 121 213€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 988€ 86 661€ 98 192€ 153 147€ 148 360€ 286 392€ 428 871€ 1 964 829€ 1 183 200€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
14 936€ 26 438€ 913€ 150 391€ 25 668€ 46 167€ 36 443€ 429 146€ 315 993€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 742€ 12 650€ 655€ 70 792€ 51 267€ 46 717€ 10 412€ 108 308€ 322 893€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-24 487€ -22 630€ -61 463€ 273 732€ 352 179€ 1 027 031€ 106 721€ 11 564€ 117 340€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 852€ 4 257€ 29 670€ 54 702€ 2 648 466€ 216 861€ 577 571€ 1 992 050€ 124 783€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 694€ 3 519€ 41 537€ 34 742€ 180 039€ 735 772€ 324 565€ 635 452€ 160 510€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-40 707 € 98 462 € -45 199 € -1 074 623 € 1 697 315 € -1 969 668 € -123 070 € 273 375 € -565 604 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
120 837€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
120 837€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-120 837€ 188 951€
38
X.
Výnosové úroky
14€ 10€ 7€ 17€ 6€ 2€ 4€ 3€
39
N
Nákladové úroky
12 312€ 16 598€ 23 326€ 25 040€ 17 262€ 30 515€ 56 863€ 173 183€ 223 654€
40
XI.
Kurzové zisky
66€ 950€ 8€ 630€ 289€ 3 775€ 1 666€ 6 699€ 4 445€
41
O
Kurzové straty
1 455€ 190€ 161€ 1 920€ 3 394€ 1 460€ 3 750€ 6 421€ 8 680€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 737€ 1 998€ 1 730€ 2 323€ 2 301€ 3 438€ 4 530€ 14 846€ 121 438€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 438 € 103 015 € -214 150 € -28 646 € -22 648 € -31 632 € -63 475 € -187 747 € -349 324 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-56 145 € 201 477 € -259 349 € -1 103 269 € 1 674 667 € -2 001 300 € -186 545 € 85 628 € -914 928 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 882 € 2 882 € -71 285 € 63 935 € -23 427 € 27 527 € -18 449 € 7 327 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 882€ 2 882€ 2 881€ 2 883€ 1€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-74 166€ 61 052€ -23 428€ 27 527€ -18 450€ 7 327€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-56 145 € 198 595 € -262 231 € -1 031 984 € 1 610 732 € -1 977 873 € -214 072 € 104 077 € -922 255 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-56 145 € 201 477 € -259 349 € -1 103 269 € 1 674 667 € -2 001 300 € -186 545 € 85 628 € -914 928 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-56 145 € 198 595 € -262 231 € -1 031 984 € 1 610 732 € -1 977 873 € -214 072 € 104 077 € -922 255 €