Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 726 782€ 3 040 658€ 2 412 150€ 2 224 896€ 2 385 173€ 3 300 057€ 1 719 307€ 1 598 309€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 732 904 € 3 047 663 € 2 413 659 € 2 232 183 € 2 386 422 € 3 305 607 € 1 729 572 € 1 600 342 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 460 280€ 2 719 489€ 2 104 135€ 1 956 355€ 2 112 992€ 3 093 711€ 1 443 805€ 1 292 763€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
266 502€ 321 169€ 308 014€ 268 541€ 272 181€ 206 346€ 275 502€ 305 627€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
67€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 250€ 2 417€ 1 000€ 2 283€ 6 800€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 872€ 4 588€ 510€ 7 287€ 1 182€ 3 267€ 3 465€ 1 952€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 523 068 € 2 758 973 € 2 226 379 € 2 082 541 € 2 280 470 € 2 901 985 € 1 662 070 € 1 563 221 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 164 008€ 2 304 990€ 1 788 292€ 1 654 740€ 1 856 331€ 2 529 977€ 1 202 288€ 1 132 572€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
49 471€ 55 473€ 53 513€ 57 052€ 70 613€ 87 671€ 100 143€ 89 299€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
100 512€ 188 365€ 183 995€ 177 878€ 189 416€ 155 880€ 218 732€ 223 883€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
186 532 € 190 781 € 179 240 € 168 499 € 141 889 € 101 985 € 120 467 € 96 809 €
16
E.1.
Mzdové náklady
134 974€ 136 986€ 128 797€ 121 269€ 103 177€ 73 572€ 85 595€ 67 746€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
45 599€ 47 335€ 44 559€ 41 531€ 34 635€ 23 813€ 30 219€ 24 414€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 959€ 6 460€ 5 884€ 5 699€ 4 077€ 4 600€ 4 653€ 4 649€
20
F.
Dane a poplatky
2 732€ 1 911€ 2 056€ 2 097€ 1 875€ 1 861€ 2 247€ 2 165€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 886€ 10 255€ 13 006€ 14 567€ 15 000€ 18 206€ 11 357€ 10 842€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 886€ 10 255€ 13 006€ 14 567€ 15 000€ 18 206€ 11 357€ 10 842€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
293€ 176€ 117€ -17€ -276€ 1 506€ 2 918€ 1 771€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 634€ 7 022€ 6 160€ 7 725€ 5 622€ 4 899€ 3 918€ 5 880€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
209 836 € 288 690 € 187 280 € 149 642 € 105 952 € 403 622 € 67 502 € 37 121 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
412 791 € 491 830 € 386 349 € 335 226 € 268 880 € 526 529 € 198 144 € 152 636 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
582 € 1 558 € 76 € 3 180 € 9 € 35 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 162€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
3 163 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
3 163€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
565 € 396 € 76 € 17 € 9 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
565€ 396€ 76€ 17€ 9€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17€ 28€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
442 € 2 012 € 1 481 € 1 635 € 292 € 1 523 € 1 045 € 552 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 162€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
144 € 248 € 218 € 4 € 289 € 280 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
144€ 248€ 218€ 4€ 289€ 280€
52
O.
Kurzové straty
1€ 0€ 34€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
442€ 1 867€ 1 233€ 255€ 288€ 1 234€ 765€ 518€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-442 € -2 012 € -899 € -77 € -216 € 1 657 € -1 036 € -517 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
209 394 € 286 678 € 186 381 € 149 565 € 105 736 € 405 279 € 66 466 € 36 604 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
45 123 € 61 972 € 41 161 € 33 470 € 24 694 € 103 245 € 14 910 € 10 147 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
45 123€ 61 967€ 41 157€ 33 516€ 24 672€ 103 245€ 14 910€ 10 147€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5€ 4€ -46€ 22€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
164 271 € 224 706 € 145 220 € 116 095 € 81 042 € 302 034 € 51 556 € 26 457 €