Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovalco, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
04
II.
Výroba
[05+06+07]
370 907 000 € 405 141 000 € 368 551 000 € 319 875 000 € 391 273 000 € 335 596 000 € 321 388 000 € 371 482 882 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
376 093 000€ 399 822 000€ 361 619 000€ 318 553 000€ 398 050 000€ 328 923 000€ 323 431 000€ 362 402 185€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 501 000€ 5 319 000€ 6 932 000€ 1 322 000€ -6 777 000€ 6 673 000€ -2 043 000€ 8 779 657€
07
II.3
Aktivácia
2 315 000€ 301 040€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
334 988 000 € 358 831 000 € 307 860 000 € 272 267 000 € 308 874 000 € 269 474 000 € 218 123 000 € 248 230 725 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
317 421 000€ 341 414 000€ 291 076 000€ 257 616 000€ 292 830 000€ 253 239 000€ 201 378 000€ 231 473 861€
10
B.2
Služby
17 567 000€ 17 417 000€ 16 784 000€ 14 651 000€ 16 044 000€ 16 235 000€ 16 745 000€ 16 756 864€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 919 000 € 46 310 000 € 60 691 000 € 47 608 000 € 82 399 000 € 66 122 000 € 103 265 000 € 123 252 157 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 937 000 € 14 757 000 € 14 834 000 € 13 415 000 € 13 052 000 € 13 188 000 € 14 026 000 € 13 315 017 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 353 000€ 10 706 000€ 10 535 000€ 9 874 000€ 9 535 000€ 9 837 000€ 10 244 000€ 9 975 040€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
38 793€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 255 000€ 3 643 000€ 3 796 000€ 3 304 000€ 3 270 000€ 3 254 000€ 3 423 000€ 3 165 445€
16
C.4
Sociálne náklady
347 000€ 408 000€ 502 000€ 237 000€ 247 000€ 97 000€ 358 000€ 135 739€
17
D
Dane a poplatky
785 155€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
65 614 000€ 12 986 000€ 16 013 000€ 17 273 000€ 18 891 000€ 16 238 000€ 17 193 000€ 15 288 125€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 002 673€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
360 432€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 346 000€ 2 605 000€ 6 484 000€ 0€ 1 397 481€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 571 000€ 4 972 000€ 4 105 000€ 3 715 000€ 4 149 000€ 3 783 000€ 10 545 000€ 8 189 901€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-51 857 000 € 16 200 000 € 32 224 000 € 13 205 000 € 46 306 000 € 32 913 000 € 61 501 000 € 87 713 681 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
431 000 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
431 000€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 16 215 000€ 0€ 59 000€ 0€ 7 445 000€ 5 184 434€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
208 000€ 0€ 889 000€ 30 000€ 0€ 167 000€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
795 000€ 677 000€ 459 000€ 426 000€ 165 000€ 67 000€ 92 000€ 223 831€
39
N
Nákladové úroky
41 000€ 2 000€ 3 000€ 2 000€ 14 000€ 11 000€ 11 000€ 23 390€
40
XI.
Kurzové zisky
217 000€ 251 000€ 0€ 72 000€ 176 000€ 177 000€ 0€ 35 604 718€
41
O
Kurzové straty
0€ 563 000€ 0€ 191 000€ 36 396 998€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 179 552€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 124 552€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
1 194 000 € 17 141 000 € -996 000 € 467 000 € 386 000 € 66 000 € 7 335 000 € 5 647 595 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-50 663 000 € 33 341 000 € 31 228 000 € 13 672 000 € 46 692 000 € 32 979 000 € 68 836 000 € 93 361 276 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-9 205 000 € 7 746 000 € 4 128 000 € 2 799 000 € 14 156 000 € 10 646 000 € 14 858 000 € 17 761 196 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 239 000€ 5 583 000€ 3 986 000€ 12 929 000€ 8 540 000€ 13 274 000€ 17 217 535€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
3 506 000€ -1 455 000€ -1 187 000€ 1 227 000€ 2 106 000€ 1 584 000€ 543 661€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-41 458 000 € 25 595 000 € 27 100 000 € 10 873 000 € 32 536 000 € 22 333 000 € 53 978 000 € 75 600 080 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-50 664 000 € 33 341 000 € 31 228 000 € 13 672 000 € 46 691 000 € 32 979 000 € 68 836 000 € 93 361 276 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-41 458 000 € 25 595 000 € 27 100 000 € 10 874 000 € 32 535 000 € 22 333 000 € 53 978 000 € 75 600 080 €