Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LEONI Slovakia, spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
183 209 827€ 188 152 777€ 192 879 268€ 185 906 964€ 149 158 698€ 162 494 508€ 160 410 270€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
201 734 983 € 204 901 675 € 213 479 329 € 202 444 078 € 160 322 625 € 174 601 356 € 167 409 366 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
762 653€ 8 264 136€ 10 161 042€ 8 202 086€ 313 031€ 211 007€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
161 895 009€ 160 590 756€ 160 543 771€ 156 530 890€ 126 876 024€ 150 653 228€ 147 552 409€
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 076 524€ 25 561 074€ 23 169 983€ 17 851 083€ 13 526 329€ 10 735 836€ 5 631 299€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-967 053€ -52 933€ 910 590€ 1 695 850€ 126 133€ 1 567 813€ -592 166€
07
V.
Aktivácia
5 538 481€ 5 817 139€ 4 830 822€ 3 204 512€ 602 304€ 514 326€ 571 069€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 081 705€ 5 833 529€ 8 621 240€ 6 334 630€ 5 665 585€ 4 829 264€ 4 063 352€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 110 317€ 6 389 457€ 7 138 787€ 6 666 071€ 5 324 164€ 5 987 858€ 9 972 396€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
197 202 692 € 199 460 398 € 211 145 942 € 195 676 270 € 153 043 353 € 166 987 862 € 156 704 569 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
710 020€ 7 651 007€ 8 842 434€ 7 222 658€ 310 732€ 204 242€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
121 878 142€ 119 039 308€ 121 431 626€ 112 304 179€ 87 913 210€ 107 957 268€ 103 181 855€
13
C.
Opravné položky k zásobám
501 846€ 1 510 664€ 46 735€ 646 998€ 111 241€ 92 808€ -582 964€
14
D.
Služby
14 134 544€ 15 388 443€ 16 181 844€ 17 446 113€ 11 986 101€ 13 280 011€ 12 392 368€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
46 274 317 € 46 818 765 € 47 320 539 € 41 909 318 € 33 754 547 € 33 280 862 € 30 880 765 €
16
E.1.
Mzdové náklady
32 387 497€ 32 867 819€ 33 244 172€ 29 509 071€ 23 776 801€ 23 459 654€ 21 866 276€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 836 931€ 11 903 013€ 11 978 561€ 10 623 391€ 8 541 895€ 8 372 689€ 7 784 932€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 049 889€ 2 047 933€ 2 097 806€ 1 776 856€ 1 435 851€ 1 448 519€ 1 229 557€
20
F.
Dane a poplatky
251 228€ 209 745€ 218 300€ 223 669€ 201 998€ 194 595€ 201 484€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 462 195€ 7 714 663€ 7 229 458€ 6 138 537€ 4 996 377€ 5 500 457€ 4 886 879€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 375 237€ 7 714 663€ 7 229 458€ 6 147 528€ 5 003 069€ 5 495 161€ 4 886 879€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
86 958€ -8 991€ -6 692€ 5 296€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 219 388€ 5 741 197€ 8 472 152€ 6 064 683€ 4 909 135€ 4 545 626€ 4 029 284€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
13 434€ 249€ -93€ -257 820€ -468€ 14 276€ -66 713€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 467 598€ 2 327 344€ 2 594 374€ 2 358 159€ 1 948 554€ 1 811 227€ 1 577 369€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 532 291 € 5 441 277 € 2 333 387 € 6 767 808 € 7 279 272 € 7 613 494 € 10 704 797 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
50 028 429 € 56 030 254 € 52 408 090 € 50 203 653 € 42 099 666 € 42 143 415 € 38 178 117 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
209 004 € 88 520 € 2 382 387 € 12 222 077 € 101 626 € 18 240 493 € 161 885 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 281 446€ 12 117 011€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
770 € 80 € 371 € 54 € 61 € 208 € 394 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
770€ 80€ 371€ 40€ 52€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14€ 61€ 156€ 394€
42
XII.
Kurzové zisky
145 269€ 21 631€ 10 421€ 16 992€ 17 704€ 20 217€ 22 658€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
62 965€ 66 809€ 90 149€ 88 020€ 83 861€ 18 220 068€ 138 833€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 178 833 € 928 278 € 632 310 € 21 783 443 € 277 224 € 512 783 € 636 366 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
21 345 860€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 080 396 € 867 414 € 609 489 € 352 927 € 242 239 € 457 716 € 583 850 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
333 674€ 867 414€ 609 489€ 352 927€ 242 239€ 457 716€ 583 850€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
746 722€
52
O.
Kurzové straty
39 637€ 55 470€ 16 635€ 72 932€ 22 294€ 29 675€ 26 343€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
58 800€ 5 394€ 6 186€ 11 724€ 12 691€ 25 392€ 26 173€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-969 829 € -839 758 € 1 750 077 € -9 561 366 € -175 598 € 17 727 710 € -474 481 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 562 462 € 4 601 519 € 4 083 464 € -2 793 558 € 7 103 674 € 25 341 204 € 10 230 316 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
955 729 € 1 143 532 € 693 351 € 1 794 216 € 1 845 220 € 1 782 804 € 1 021 201 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
601 890€ 886 816€ 336 820€ 1 576 104€ 1 713 439€ 1 771 130€ 753 116€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
353 839€ 256 716€ 356 531€ 218 112€ 131 781€ 11 674€ 268 085€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 606 733 € 3 457 987 € 3 390 113 € -4 587 774 € 5 258 454 € 23 558 400 € 9 209 115 €