Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
155 625 004 € 130 949 803 € 117 209 477 € 122 785 061 € 139 638 821 € 131 228 869 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
139 352 297 € 114 325 791 € 99 980 827 € 113 403 551 € 126 294 039 € 118 546 004 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
16 272 707 € 16 624 012 € 17 228 650 € 9 381 510 € 13 344 782 € 12 682 865 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
61 601 071 € 50 465 650 € 48 826 787 € 60 176 154 € 52 461 194 € 46 422 362 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
60 703 849 € 50 361 323 € 48 244 082 € 60 502 536 € 52 970 747 € 45 193 022 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
880 527 € 76 317 € 545 215 € -356 453 € -547 692 € 1 201 637 €
07
II.3
Aktivácia
16 695 € 28 010 € 37 490 € 30 071 € 38 139 € 27 703 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
56 502 859 € 45 344 894 € 43 514 437 € 54 343 430 € 48 130 285 € 43 275 774 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
47 852 280 € 37 092 993 € 36 040 603 € 39 913 225 € 41 817 424 € 37 836 575 €
10
B.2
Služby
8 727 271 € 8 337 957 € 8 029 873 € 13 975 507 € 6 365 363 € 5 439 199 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
21 370 919 € 21 744 768 € 22 541 000 € 15 214 234 € 17 675 691 € 15 829 453 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 985 897 € 11 809 855 € 11 843 317 € 10 834 337 € 10 400 891 € 9 435 735 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 313 029 € 8 558 690 € 8 676 382 € 7 865 392 € 7 584 257 € 6 851 290 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 257 941 € 2 975 257 € 2 884 731 € 2 693 041 € 2 544 693 € 2 353 959 €
16
C.4
Sociálne náklady
414 927 € 275 908 € 282 204 € 275 904 € 271 941 € 230 486 €
17
D
Dane a poplatky
464 775 € 460 634 € 458 892 € 468 748 € 444 247 € 522 827 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 122 692 € 2 052 584 € 2 408 226 € 2 441 151 € 2 483 113 € 2 643 124 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 568 649 € 1 244 340 € 1 543 521 € 1 129 386 € 1 394 571 € 1 999 239 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 357 417 € 1 075 190 € 1 250 854 € 1 053 388 € 1 310 390 € 2 821 076 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
321 130 € 354 376 € 1 664 151 € 775 581 € 2 114 321 € 1 125 197 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 611 833 € 1 389 080 € 2 274 730 € 1 397 861 € 3 034 998 € 1 958 294 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 191 459 € 1 055 856 € 1 529 185 € 1 173 245 € 1 206 192 € 1 106 743 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 108 031 € 7 569 693 € 7 204 626 € 995 031 € 4 146 106 € 2 132 284 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
135 € 1 316 € 1 615 € 5 265 € 6 506 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
7 983 € 9 094 € 4 277 € 18 680 € 36 710 € 26 860 €
38
X.
Výnosové úroky
39 873 € 86 030 € 274 223 € 183 976 € 100 728 € 163 345 €
39
N
Nákladové úroky
375 607 € 297 265 € 525 473 € 557 985 € 683 604 € 659 667 €
40
XI.
Kurzové zisky
56 744 € 153 384 € 175 061 € 463 009 € 270 705 € 759 928 €
41
O
Kurzové straty
75 138 € 122 930 € 163 266 € 270 597 € 318 661 € 801 482 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
70 € 211 € 363 € 555 € 578 € 535 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
104 440 € 88 480 € 96 708 € 92 021 € 128 017 € 112 815 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-466 346 € -276 828 € -340 077 € -290 128 € -789 716 € -670 510 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 641 685 € 7 292 865 € 6 864 549 € 704 903 € 3 356 390 € 1 461 774 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 370 321 € 1 619 142 € 1 455 633 € 251 439 € 771 069 € 899 982 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 167 718 € 1 614 741 € 1 728 307 € 388 049 € 662 271 € 191 790 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
202 603 € 4 401 € -272 674 € -136 610 € 108 798 € 708 192 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 271 364 € 5 673 723 € 5 408 916 € 453 464 € 2 585 321 € 561 792 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 641 685 € 7 292 865 € 6 864 549 € 704 903 € 3 356 390 € 1 461 774 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 271 364 € 5 673 723 € 5 408 916 € 453 464 € 2 585 321 € 561 792 €