Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LKQ SK s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
103 574 430€ 99 136 158€ 84 623 161€ 70 963 820€ 62 805 535€ 54 087 824€ 48 429 860€ 41 622 652€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
104 817 343 € 100 282 272 € 86 601 781 € 72 868 606 € 64 255 549 € 55 231 251 € 49 318 785 € 42 079 365 € 35 851 827 € 31 982 610 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
103 307 284€ 99 001 576€ 81 891 614€ 70 904 648€ 62 778 862€ 54 057 747€ 48 389 172€ 41 582 598€ 35 433 543€ 31 613 430€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
267 146€ 134 582€ 2 731 547€ 59 172€ 26 673€ 30 077€ 40 688€ 40 054€ 41 274€ 19 336€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
181 762€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
91 231€ 100 607€ 22 603€ 36 423€ 31 043€ 19 141€ 24 217€ 22 492€ 18 087€ 3 887€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
969 920€ 1 045 507€ 1 956 017€ 1 868 363€ 1 418 971€ 1 124 286€ 864 708€ 434 221€ 358 923€ 345 957€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
102 056 119 € 96 739 184 € 80 681 877 € 68 000 693 € 60 675 473 € 52 348 149 € 47 443 976 € 40 967 027 € 35 301 426 € 31 456 490 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
69 613 999€ 66 452 383€ 63 243 332€ 52 401 315€ 46 374 507€ 39 290 106€ 35 498 507€ 31 803 331€ 27 086 393€ 24 232 326€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 940 169€ 2 275 842€ 1 184 955€ 916 909€ 984 981€ 835 706€ 798 699€ 804 049€ 858 273€ 820 371€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-66 439€ -37 911€ -266 865€ 136 929€ 4 672€ 58 338€ 14 394€ 12 186€ 19 205€ 14 022€
14
D.
Služby
11 659 155€ 10 681 888€ 6 597 170€ 6 737 001€ 5 991 054€ 5 424 330€ 5 070 799€ 3 102 570€ 2 647 885€ 2 475 857€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 669 572 € 13 233 394 € 8 348 471 € 6 408 588 € 5 890 807 € 5 283 846 € 4 787 763 € 4 285 892 € 3 728 522 € 3 156 588 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 699 770€ 9 424 020€ 5 912 522€ 4 502 835€ 4 107 214€ 3 685 160€ 3 315 334€ 3 031 367€ 2 634 220€ 2 230 306€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
59 033€ 87 977€ 108 019€ 124 000€ 162 200€ 135 500€ 159 867€ 82 000€ 70 000€ 66 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 451 004€ 3 348 656€ 2 105 039€ 1 616 506€ 1 494 112€ 1 349 913€ 1 214 187€ 1 083 328€ 950 253€ 802 009€
19
E.4.
Sociálne náklady
459 765€ 372 741€ 222 891€ 165 247€ 127 281€ 113 273€ 98 375€ 89 197€ 74 049€ 58 273€
20
F.
Dane a poplatky
111 206€ 129 300€ 66 864€ 54 198€ 54 815€ 51 068€ 46 515€ 43 037€ 42 462€ 34 955€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 996 678€ 1 944 216€ 955 988€ 725 807€ 731 836€ 696 239€ 638 731€ 521 134€ 481 503€ 379 186€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 996 678€ 1 944 216€ 955 988€ 725 807€ 731 836€ 696 239€ 638 731€ 521 134€ 481 503€ 379 186€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 743€ 71 310€ 1 937€ 1 037€ 2 778€ 5 338€ 336€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-70 571€ 64 712€ 32 015€ 19 464€ 83 967€ 94 622€ 120 708€ 44 180€ 102 163€ 22 038€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 199 607€ 1 924 050€ 519 947€ 598 545€ 558 834€ 613 894€ 466 823€ 347 870€ 329 682€ 320 811€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 761 224 € 3 543 088 € 5 919 904 € 4 867 913 € 3 580 076 € 2 883 102 € 1 874 809 € 1 112 338 € 550 401 € 526 120 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
19 609 308 € 19 763 956 € 13 864 569 € 10 771 666 € 9 450 321 € 8 479 344 € 7 047 461 € 5 900 516 € 4 863 061 € 4 090 190 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 059 € 3 607 € 2 865 € 6 747 € 22 597 € 114 111 € 118 953 € 139 041 € 135 434 € 110 959 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 93 € 1 424 € 17 654 € 113 004 € 118 625 € 139 000 € 135 228 € 110 130 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 16 753€ 112 087€ 118 092€ 136 449€ 134 949€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 93€ 1 424€ 901€ 917€ 533€ 2 551€ 279€ 110 130€
42
XII.
Kurzové zisky
15 059€ 3 599€ 2 675€ 5 232€ 4 905€ 1 041€ 328€ 173€ 779€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
97€ 91€ 38€ 66€ 41€ 33€ 50€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
216 144 € 248 250 € 214 872 € 165 260 € 164 697 € 172 993 € 160 506 € 164 701 € 151 289 € 113 053 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 185 € 60 650 € 77 509 € 75 083 € 89 692 € 110 429 € 116 058 € 117 817 € 107 344 € 71 772 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
50 033€ 38 096€ 42 484€ 63 573€ 66 975€ 82 138€ 82 484€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 185€ 60 650€ 27 476€ 36 987€ 47 208€ 46 856€ 49 083€ 35 679€ 24 860€ 71 772€
52
O.
Kurzové straty
36 257€ 27 275€ 15 231€ 16 400€ 8 885€ 5 390€ 3 671€ 3 308€ 1 071€ 2 437€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
158 702€ 160 325€ 122 132€ 73 777€ 66 120€ 57 174€ 40 777€ 43 576€ 42 874€ 38 844€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-201 085 € -244 643 € -212 007 € -158 513 € -142 100 € -58 882 € -41 553 € -25 660 € -15 855 € -2 094 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 560 139 € 3 298 445 € 5 707 897 € 4 709 400 € 3 437 976 € 2 824 220 € 1 833 256 € 1 086 678 € 534 546 € 524 026 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
938 883 € 530 819 € 1 328 521 € 1 113 357 € 832 576 € 701 691 € 516 664 € 329 394 € 214 329 € 219 194 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 015 316€ 719 143€ 1 220 202€ 1 205 228€ 845 094€ 727 099€ 568 591€ 360 092€ 254 562€ 227 847€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-76 433€ -188 324€ 108 319€ -91 871€ -12 518€ -25 408€ -51 927€ -30 698€ -40 233€ -8 653€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 621 256 € 2 767 626 € 4 379 376 € 3 596 043 € 2 605 400 € 2 122 529 € 1 316 592 € 757 284 € 320 217 € 304 832 €