Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STEFE Zvolen, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 078 698€ 9 825 444€ 9 614 507€ 9 754 914€ 9 328 654€ 9 116 182€ 9 256 610€ 9 268 781€ 9 058 164€ 8 740 372€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 113 793 € 9 961 105 € 9 665 224 € 9 773 996 € 9 402 420 € 9 194 856 € 9 349 229 € 9 297 292 € 9 247 208 € 9 012 949 € 9 156 882 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 250€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
13 810 755€ 9 413 906€ 9 397 744€ 9 235 500€ 9 077 563€ 8 670 605€ 9 001 261€ 9 024 645€ 8 979 434€ 8 668 995€ 8 876 242€
05
III.
Tržby z predaja služieb
267 944€ 411 538€ 216 764€ 519 413€ 251 091€ 445 577€ 255 349€ 244 136€ 78 730€ 71 378€ 66 299€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-12 798€ 12 798€ 0€ -2 427€ 2 427€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
19 926€ 23 254€ 13 156€ 10 604€ 4 015€ 4 576€ 7 095€ 13 651€ 23 507€ 21 010€ 19 734€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
21 271€ 77 780€ 28 908€ 1 327€ 60 833€ 48 333€ 59 133€ 1 472€ 1 667€ 75 414€ 6 729€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 695€ 21 829€ 8 652€ 7 152€ 11 345€ 23 338€ 11 141€ 13 388€ 163 870€ 176 152€ 187 878€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 650 244 € 9 405 779 € 9 116 284 € 9 190 289 € 8 813 419 € 8 620 572 € 8 761 487 € 8 759 324 € 8 706 612 € 8 455 256 € 8 622 360 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 316€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 355 847€ 7 111 109€ 7 070 956€ 6 895 292€ 6 725 683€ 6 380 587€ 6 612 615€ 6 649 792€ 6 621 903€ 6 390 224€ 6 589 866€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
699 541€ 684 772€ 481 320€ 691 780€ 480 938€ 669 398€ 468 206€ 479 645€ 543 168€ 496 009€ 495 004€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
988 125 € 899 074 € 853 193 € 811 195 € 774 842 € 736 308 € 730 120 € 662 841 € 644 124 € 639 559 € 648 818 €
16
E.1.
Mzdové náklady
658 450€ 604 920€ 565 527€ 541 547€ 519 078€ 506 364€ 486 557€ 451 391€ 436 966€ 435 361€ 438 335€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
21 360€ 20 180€ 20 010€ 20 010€ 21 360€ 21 360€ 21 190€ 21 020€ 21 020€ 22 370€ 22 540€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
255 966€ 233 136€ 223 581€ 213 093€ 199 777€ 191 961€ 192 928€ 163 945€ 160 900€ 159 137€ 162 936€
19
E.4.
Sociálne náklady
52 349€ 40 838€ 44 075€ 36 545€ 34 627€ 16 623€ 29 445€ 26 485€ 25 238€ 22 691€ 25 007€
20
F.
Dane a poplatky
27 551€ 27 444€ 26 954€ 26 739€ 25 212€ 25 653€ 27 437€ 27 359€ 27 738€ 27 987€ 28 012€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
563 563€ 636 369€ 686 801€ 711 402€ 786 333€ 780 541€ 893 048€ 913 333€ 853 687€ 860 734€ 819 231€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
594 834€ 641 690€ 697 486€ 714 824€ 767 817€ 761 085€ 880 234€ 880 026€ 863 394€ 832 720€ 802 890€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-31 271€ -5 321€ -10 685€ -3 422€ 18 516€ 19 456€ 12 814€ 33 307€ -9 707€ 28 014€ 16 341€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
524€ 15 387€ 4 073€ 2 566€ 295€ 276€ 29 918€ 2 447€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
705€ 4 663€ -1 045€ 1 920€ 0€ -2 407€ 440€ 5 810€ 798€ 1 064€ 600€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 388€ 26 961€ -1 895€ 51 961€ 16 338€ 27 926€ 14 010€ 20 268€ 15 194€ 9 761€ 38 382€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
463 549 € 555 326 € 548 940 € 583 707 € 589 001 € 574 284 € 587 742 € 537 968 € 540 596 € 557 693 € 534 522 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 030 439 € 2 065 615 € 2 075 388 € 2 178 445 € 2 123 621 € 2 073 200 € 2 182 818 € 2 152 995 € 1 916 600 € 1 875 150 € 1 877 405 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 871 € 644 € 317 € 452 € 497 € 487 € 611 € 626 € 903 € 15 286 € 1 553 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
14 264€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 871 € 644 € 317 € 452 € 497 € 487 € 611 € 626 € 903 € 1 022 € 1 553 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
15 871€ 644€ 317€ 452€ 497€ 487€ 611€ 541€ 782€ 911€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
85€ 121€ 111€ 1 553€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
50 009 € 35 320 € 35 146 € 41 847 € 45 165 € 48 121 € 56 405 € 62 859 € 72 037 € 83 204 € 58 897 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
13 478€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
46 151 € 30 889 € 30 357 € 36 261 € 41 896 € 45 017 € 53 318 € 60 519 € 69 786 € 66 246 € 56 560 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
8 043€ 4 105€ 3 816€ 10 176€ 22 048€ 25 469€ 28 540€ 33 975€ 38 684€ 36 805€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
38 108€ 26 784€ 26 541€ 26 085€ 19 848€ 19 548€ 24 778€ 26 544€ 31 102€ 29 441€ 56 560€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 858€ 4 431€ 4 789€ 5 586€ 3 269€ 3 104€ 3 087€ 2 340€ 2 251€ 3 480€ 2 337€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-34 138 € -34 676 € -34 829 € -41 395 € -44 668 € -47 634 € -55 794 € -62 233 € -71 134 € -67 918 € -57 344 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
429 411 € 520 650 € 514 111 € 542 312 € 544 333 € 526 650 € 531 948 € 475 735 € 469 462 € 489 775 € 477 178 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
94 402 € 113 435 € 111 566 € 116 375 € 117 162 € 102 038 € 114 936 € 96 942 € 107 184 € 111 455 € 99 184 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
124 680€ 69 538€ 80 042€ 138 221€ 88 381€ 79 586€ 80 798€ 131 449€ 113 034€ 125 137€ 132 648€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-30 278€ 43 897€ 31 524€ -21 846€ 28 781€ 22 452€ 34 138€ -34 507€ -5 850€ -13 682€ -33 464€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
335 009 € 407 215 € 402 545 € 425 937 € 427 171 € 424 612 € 417 012 € 378 793 € 362 278 € 378 320 € 377 994 €