Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
131 363 797€ 114 846 522€ 73 427 094€ 68 366 129€ 64 785 590€ 47 614 140€ 33 017 771€ 21 832 083€ 18 213 528€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
137 924 094 € 117 741 925 € 74 720 894 € 69 711 648 € 64 192 213 € 48 897 476 € 33 866 025 € 22 946 050 € 18 911 726 € 16 759 096 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 757 839€ 1 032 275€ 298 249€ 816 543€ 229 283€ 585 171€ 1 613 170€ 3 627 898€ 1 446 648€ 951 877€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
124 589 758€ 113 778 113€ 73 076 004€ 67 504 283€ 64 513 184€ 46 961 109€ 31 289 306€ 18 046 079€ 16 438 882€ 15 446 802€
05
III.
Tržby z predaja služieb
16 200€ 36 133€ 52 841€ 45 303€ 43 123€ 67 860€ 115 295€ 158 105€ 327 999€ 329 144€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 846 933€ 1 751 430€ 195 412€ 856 533€ -1 088 248€ 863 835€ 717 449€ 872 504€ 196 619€ -582 423€
07
V.
Aktivácia
22 457€ 19 899€ 5 946€ 18 224€ 15 642€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
935 187€ 214 674€ 894 838€ 261 836€ 299 314€ 27 147€ 7 000€ 148 498€ 81 242€ 475 598€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 755 720€ 909 401€ 197 604€ 208 926€ 179 915€ 392 354€ 123 805€ 92 966€ 420 336€ 138 098€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
136 100 216 € 105 264 493 € 67 147 497 € 62 702 689 € 58 786 104 € 46 753 967 € 33 090 408 € 23 733 864 € 18 727 220 € 16 744 483 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 896 548€ 973 389€ 290 298€ 789 582€ 220 348€ 578 067€ 1 557 100€ 3 443 343€ 1 415 365€ 886 145€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
95 007 096€ 80 785 492€ 46 705 718€ 44 788 163€ 43 201 709€ 35 188 758€ 23 557 226€ 14 280 864€ 12 010 985€ 10 856 038€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
10 007 234€ 8 863 607€ 7 157 682€ 6 573 232€ 6 848 018€ 4 549 835€ 3 242 955€ 3 128 882€ 2 821 579€ 2 507 806€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 315 402 € 8 738 022 € 7 535 541 € 6 878 016 € 5 486 006 € 4 161 841 € 3 003 270 € 1 460 915 € 1 025 339 € 968 548 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 218 475€ 6 368 151€ 5 432 122€ 5 027 756€ 4 002 507€ 3 023 618€ 2 225 415€ 1 109 478€ 782 798€ 723 125€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 782 872€ 2 226 170€ 1 988 886€ 1 743 138€ 1 402 195€ 1 069 795€ 738 642€ 338 595€ 234 274€ 235 324€
19
E.4.
Sociálne náklady
314 055€ 143 701€ 114 533€ 107 122€ 81 304€ 68 428€ 39 213€ 12 842€ 8 267€ 10 099€
20
F.
Dane a poplatky
54 517€ 38 661€ 54 045€ 46 643€ 38 426€ 29 457€ 24 366€ 41 047€ 45 759€ 35 326€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 136 355€ 4 329 902€ 3 862 870€ 3 162 340€ 2 483 425€ 1 945 347€ 1 425 965€ 1 015 057€ 870 705€ 828 145€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 136 355€ 4 329 902€ 3 862 870€ 3 162 340€ 2 483 425€ 1 945 347€ 1 425 965€ 1 015 057€ 870 705€ 828 145€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 008 760€ 118 175€ 1 167 472€ 234 641€ 185 844€ 26 346€ 112 726€ 59 738€ 470 638€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 596€ 102 093€ 103 669€ 1 442€ 1 022€ 2 572€ 11 338€ 4 336€ 10 031€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 671 708€ 1 315 152€ 270 202€ 228 630€ 321 306€ 271 744€ 279 526€ 239 692€ 473 414€ 181 806€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 823 878 € 12 477 432 € 7 573 397 € 7 008 959 € 5 406 109 € 2 143 509 € 775 617 € -787 814 € 184 506 € 14 613 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
21 322 309 € 25 995 362 € 19 474 754 € 17 089 909 € 13 442 909 € 8 161 315 € 5 377 939 € 1 851 497 € 2 162 219 € 1 895 411 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 688 € 46 620 € 36 486 € 56 108 € 30 940 € 12 969 € 54 € 993 € 203 870 € 264 166 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
200 000 € 250 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
200 000€ 250 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
123 € 7 € 15 € 3 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
123€ 7€ 15€ 3€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
22 565€ 44 624€ 33 397€ 39 576€ 3 513€ 34€ 47€ 978€ 465€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 996€ 3 089€ 16 532€ 27 427€ 12 935€ 3 402€ 14 163€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 366 517 € 868 241 € 602 103 € 1 507 390 € 1 141 302 € 1 146 443 € 1 031 023 € 623 819 € 339 837 € 257 141 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
856 144 € 460 962 € 373 553 € 508 406 € 544 074 € 581 193 € 595 870 € 477 593 € 235 265 € 176 064 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
856 144€ 460 962€ 373 553€ 508 406€ 544 074€ 581 193€ 595 870€ 477 593€ 235 265€ 176 064€
52
O.
Kurzové straty
70 454€ 34 886€ 19 865€ 293 424€ 3 305€ 3 258€ 472€ 5 137€ 1 187€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
439 919€ 372 393€ 208 685€ 705 560€ 593 923€ 561 992€ 434 681€ 141 089€ 103 385€ 81 066€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 343 829 € -821 621 € -565 617 € -1 451 282 € -1 110 362 € -1 133 474 € -1 030 969 € -622 826 € -135 967 € 7 025 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
480 049 € 11 655 811 € 7 007 780 € 5 557 677 € 4 295 747 € 1 010 035 € -255 352 € -1 410 640 € 48 539 € 21 638 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
113 030 € 3 674 298 € 1 248 686 € 828 012 € 226 051 € 198 072 € -20 827 € -34 096 € 1 831 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
143 332€ 2 417 355€ 1 278 234€ 812 852€ 159 436€ 2 880€ 2 881€ 2 882€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-30 302€ 1 256 943€ -29 548€ 15 160€ 66 615€ 195 192€ -23 708€ -36 978€ 1 831€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
367 019 € 7 981 513 € 5 759 094 € 4 729 665 € 4 069 696 € 811 963 € -234 525 € -1 376 544 € 46 708 € 21 638 €