Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danfoss Power Solutions a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Danfoss Power Solutions a.s.

 • Názov Danfoss Power Solutions a.s.
 • IČO 31626572
 • DIČ 2020442699
 • IČ DPH SK2020442699 podľa §4
 • Sídlo Kukučínova 2148-84, 017 01 Považská Bystrica
 • Dátum vzniku 28. marca 1995, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 274/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 39 000 000 € / splatené 39 000 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 39 000 000 €
 • Historický názov Sauer - Danfoss a.s.
  (platné do 19. septembra 2013 )
  Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a.s.
  (platné do 1. januára 2004 )
  SAUER - SUNDSTRAND, a.s.
  (platné do 20. septembra 2000 )
  SAUER HYDRAULIKA, a.s.
  (platné do 1. augusta 1999 )
 • Historické sídlo Kukučínova 2148-84 , 017 01 Považská Bystrica
  (platné do 28. júna 2021)
  Kukučínova 2148-84, 017 01 Považská Bystrica
  (platné do 16. júna 2012)
  1.mája 71/36, 014 01 Bytča
  (platné do 6. júna 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovateľská obchodná činnosť 28.3.1995
vedenie účtovníctva 1.3.1999
výskum a vývoj v odbore strojárstva 1.8.1999
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 28.12.2001
kúpa tovaru na účely jeho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov 1.1.2004
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb 1.1.2004
podnikateľské poradenstvo a prieskum trhu 1.1.2004
výroba a prevádzkový servis hydraulických a mechanických jednotiek a súčiastok 23.6.2011
informatívne testovanie, meranie a analýzy 23.6.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 23.6.2011
sprostredkovanie služieb 23.6.2011
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 6.6.2014
počítačové služby 6.6.2014
poskytovanie služieb informátora 6.6.2014
prenájom hnuteľných vecí 6.6.2014
skladovanie 6.6.2014
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.2.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov.
Sary spis: Sa 830
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.9.1995 bola schválená zmena stanov
Stary spis: Sa 830
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.1995 bola schválená zmena stanov
Stary spis: Sa 830
4. Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.2.1996 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 830
5. Zapisuje sa zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.3.1996.
Stary spis: Sa 830
6. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 543/96, NZ 517/96 zo dňa 04.12.1996) rozhodlo o zmene stanov (dodatok č. 5). Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 54/97, NZ 52/97 zo dňa 26.05.1997/ rozhodlo o zmene stanov (dodatok č. 6).
7. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 338/97, NZ 322/97 zo dňa 07.11.1997) rozhodlo o zmene stanov
(dodatok č. 7)
8. Valné zhromaždenie konané dňa 13.4.1999, notárska zápisnica č. N 94/99, NZ 94/99 schválilo zlúčenie so spoločnosťou SAUER MECHANIKA, a.s., so sídlom Kukučínova 2148-84, Považská Bystrica, IČO: 31622534 k 1.8.1999.
Spoločnosť ku dňu 1.8.1999 preberá všetky práva a povinnosti a záväzky, známe aj neznáme, vrátane prípadných vzniknutých záväzkov voči štátnemu rozpočtu zaniknutej spoločnosti SAUER MECHANIKA, a.s. v plnom rozsahu.
Valné zhromaždenie dňa 13.4.1999 schválilo dodatok č. 8 k Stanovám akciovej spoločnosti a rozhodlo o vydaní úplného znenia Stanov.
9. Valné zhromaždenie dňa 2.8.1999 (notárska zápisnica č. 222/99, NZ 217/99) schválilo zmenu stanov a.s. (dodatok č. 9 k stanovám a.s.).
10. Mimoriadne Valné zhromaždenie dňa 3.11.1999, (notárska zápisnica č. N 299/99, NZ 291/99) schválilo zmenu Stanov a.s. (dodatok č. 10 k Stanovám a.s.), ktorým sa zosúladilo znenie Stanov a.s. so zákonom č. 127/1999 Z.z.
11. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.10.1999 (notárska zápisnica N 278/99, NZ 271/99) rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s.
Valné zhromaždenie dňa 23.5.2000 (notárska zápisnica N 101/00, NZ 101/00) schválilo zmenu stanov a.s. (dodatok č.11 k stanovám) a rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s.
12. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.11.2000 (notárska zápisnica N 301/00, Nz 289/00) prijalo uznesenie, ktorým zrušilo stanovy akciovej spoločnosti prijaté dňa 9.2.1995 vrátane prijatých dodatkov k nim.
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 21.11.2000 schválilo nové Stanovy spoločnosti Sauer - Danfoss.
Predstavenstvo dňa 23.1.2001 odňalo prokúru Manfredovi Hohlovi.
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 29.5.2001 (Notárska zápisnica N 204/01, Nz 199/01) schválilo dodatok č.1 k Stanovám spoločnosti Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a .s. Predstavenstvo dňa 4.7.2001 zvolilo Ing. Miloša Krausa za predsedu predstavenstva a.s.
14. Predstavenstvo akciovej spoločnosti v rámci svojej právomoci udelilo dňa 11.3.2002 prokúru p. Finnu Jeppesenovi, ktorý má povolený dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky. Predstavenstvo akciovej spoločnosti udelilo dňa 10.4.2002 prokúru Ing. Jaroslavovi Šedivému.
15. Riadne Valné zhromaždenie konané dňa 26.6.2002 (notárska zápisnica N 369/02, Nz 365/02) schválilo dodatok č. 2 k Stanovám akciovej spoločnosti a zmenu v orgánoch spoločnosti.
16. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.10.2002 (notárska zápisnica N 561/2002, Nz 556/2002 zo dňa 29.10.2002) schválilo zvýšenie základného imania postupom podľa § 205 Obchodného zákonníka peňažným vkladom a zmenu stanov - dodatok č.3.
17. Mimoriadne Valné zhromaždenie konané dňa 26.08.2003 (notárska zápisnica N 297/2003, NZ 74153/2003) schválilo dodatok č.4 k Stanovám akciovej spoločnosti, zvolilo člena predstavenstva, odvolalo a zvolilo členov dozornej rady, schválilo Zmluvu o zlúčení zo dňa 26.08.2003.
Predstavenstvo na zasadnutí dňa 26.08.2003 udelilo podľa čl. IX. bod 2 stanov a § 14 Obchodného zákonníka prokúru.
Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 29. - 30.09.2003, v ktorých boli zvolení 2 členovia dozornej rady.
Na základe rozhodnutia mimoriadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 26.08.2003, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 297/2003, NZ 74153/2003 sa podľa § 69 ods.1) Obchodného zákonníka zlučuje obchodná spoločnosť Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a.s., sídlo Kukučínova 2148-84, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 626 572 so zanikajúcou spoločnosťou Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 016 667, zapísaná v Obchodnom registri v oddieli Sa, vložke č.: 10034/R a so zanikajúcou spoločnosťou Sauer - Danfoss s.r.o., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 420 737, zapísaná v Obchodnom registri v oddieli Sro, vložke č. 485/R ku dňu 01.01.2004. Spoločnosť Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a.s. preberá obchodné imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zanikajúcej spoločnosti Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 016 667, a zanikajúcej spoločnosti Sauer - Danfoss s.r.o., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 420 737, ku dňu 01.01.2004.
Účinky zlúčenia nastávajú podľa § 69a ods.1 Obchodného zákonníka.