Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danfoss Power Solutions a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 873 041€ 4 962 317€ 5 017 721€ 5 540 969€ 4 765 987€ 5 842 879€ 9 266 083€ 2 636 969€ 4 445 374€ 4 685 411€ 5 488 707€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 123 280€ 4 241 379€ 4 160 747€ 4 593 478€ 3 975 949€ 4 790 575€ 7 087 250€ 914 338€ 2 680 583€ 3 085 927€ 3 839 480€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
749 761 € 720 938 € 856 974 € 947 491 € 790 038 € 1 052 304 € 2 178 833 € 1 722 631 € 1 764 791 € 1 599 484 € 1 649 227 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
108 783 867 € 123 686 220 € 120 759 353 € 100 577 171 € 81 002 274 € 76 030 626 € 88 337 090 € 100 825 566 € 98 536 622 € 114 934 472 € 91 749 830 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
108 633 413€ 124 217 128€ 120 217 432€ 100 497 352€ 80 749 915€ 76 079 782€ 88 483 635€ 101 213 825€ 99 207 364€ 113 713 388€ 93 192 977€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
150 454€ -530 908€ 541 921€ 79 819€ 252 359€ -49 156€ -146 545€ -388 259€ -670 742€ 1 221 084€ -1 443 147€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
80 089 498 € 92 622 297 € 92 090 193 € 75 895 768 € 61 669 419 € 55 615 120 € 69 160 851 € 74 687 231 € 74 217 151 € 84 156 901 € 64 534 240 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 542 579€ 72 931 630€ 72 171 118€ 60 815 261€ 48 668 785€ 45 252 724€ 53 403 031€ 61 575 645€ 60 616 436€ 67 710 482€ 52 344 116€
10
B.2
Služby
16 612 992€ 19 599 335€ 19 826 120€ 14 891 679€ 12 762 548€ 10 314 194€ 15 717 274€ 13 111 586€ 13 600 715€ 16 446 419€ 12 190 124€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
29 444 130 € 31 784 861 € 29 526 134 € 25 628 894 € 20 122 893 € 21 467 810 € 21 355 072 € 27 860 966 € 26 084 262 € 32 377 055 € 28 864 817 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
20 416 548 € 21 293 580 € 19 783 442 € 16 860 580 € 13 803 883 € 12 501 783 € 14 805 274 € 14 111 112 € 14 736 068 € 14 685 328 € 13 668 281 €
13
C.1
Mzdové náklady
14 455 607€ 15 115 874€ 14 071 321€ 12 169 260€ 9 969 072€ 8 873 288€ 10 793 625€ 10 211 664€ 10 792 933€ 10 704 674€ 10 076 416€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 788€ 2 788€ 3 679€ 5 577€ 5 577€ 5 577€ 5 577€ 5 576€ 5 576€ 5 576€ 5 577€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 452 407€ 5 651 598€ 5 178 647€ 4 240 895€ 3 468 319€ 3 306 432€ 3 650 093€ 3 541 770€ 3 582 290€ 3 617 628€ 3 234 858€
16
C.4
Sociálne náklady
505 746€ 523 320€ 529 795€ 444 848€ 360 915€ 316 486€ 355 979€ 352 102€ 355 269€ 357 450€ 351 430€
17
D
Dane a poplatky
191 823€ 225 194€ 181 577€ 150 918€ 138 494€ 129 448€ 158 573€ 165 407€ 147 370€ 117 589€ 118 597€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 347 009€ 5 317 418€ 3 150 950€ 2 780 607€ 3 171 066€ 5 772 709€ 7 473 143€ 6 893 084€ 7 450 658€ 8 066 193€ 10 347 788€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
971 318€ 1 278 187€ 1 333 823€ 2 671€ 10 312€ 258 824€ 1 133 639€ 38 718€ 188 821€ 774 231€ 1 585 767€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
654 930€ 837 790€ 979 322€ 4 136€ 207 367€ 531 905€ 264€ 29 420€ 668 053€ 605 614€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-29 975€ 32 093€ -3 328€ 6 630€ -2 174€ -31 608€ -96 125€ -181 970€ 80 137€ 65 426€ -68 367€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 597 820€ 5 427 754€ 5 002 102€ 3 752 837€ 4 382 653€ 2 445 744€ 2 092 463€ 1 928 624€ 2 040 871€ 2 177 065€ 1 638 440€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
462 170€ 451 016€ 337 908€ 88 049€ 17 311€ 220 559€ 447 564€ 970 601€ 734 267€ 196 133€ 364 767€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€ 0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
9 970 763 € 10 333 711 € 11 432 188 € 9 493 482 € 7 387 278 € 5 372 120 € 1 260 840 € 7 869 810 € 5 136 034 € 11 529 629 € 7 052 344 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
47 478€ 4 932€ 515€ 459€ 45 079€ 144 607€ 17 389€ 6 169€ 24 806€ 507 389€ 295 663€
39
N
Nákladové úroky
25 370€ 11€ 1€ 15€ 1 990€ 1 054€ 4 966€ 18 459€ 148 229€
40
XI.
Kurzové zisky
666 744€ 308 427€ 428 367€ 501 455€ 327 537€ 802 584€ 691 807€ 657 231€ 898 819€ 1 120 953€ 1 509 784€
41
O
Kurzové straty
740 243€ 408 551€ 562 125€ 422 875€ 426 978€ 554 128€ 418 302€ 562 566€ 1 294 136€ 1 503 689€ 1 436 720€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
148 296€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 667€ 11 822€ 8 348€ 10 720€ 6 992€ 8 142€ 16 707€ 14 721€ 20 704€ 39 457€ 55 230€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€ 0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€ 0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-61 058 € -107 025 € -141 592 € 68 304 € -61 354 € 384 921 € 420 493 € 85 059 € -396 181 € 66 737 € 165 268 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 909 705 € 10 226 686 € 11 290 596 € 9 561 786 € 7 325 924 € 5 757 041 € 1 681 333 € 7 954 869 € 4 739 853 € 11 596 366 € 7 217 612 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 553 401 € 1 536 654 € 2 297 747 € 2 059 138 € 1 628 522 € 1 310 416 € 416 516 € 1 853 449 € 1 052 443 € 2 184 372 € 1 462 630 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 411 565€ 1 600 223€ 2 212 979€ 1 957 868€ 1 785 080€ 1 445 170€ 694 043€ 1 814 366€ 640 324€ 1 632 764€ 770 184€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
141 836€ -63 569€ 84 768€ 101 270€ -156 558€ -134 754€ -277 527€ 39 083€ 412 119€ 551 608€ 692 446€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 356 304 € 8 690 032 € 8 992 849 € 7 502 648 € 5 697 402 € 4 446 625 € 1 264 817 € 6 101 420 € 3 687 410 € 9 411 994 € 5 754 982 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 € 0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 € 0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€ 0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€ 0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 € 0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 909 705 € 10 226 686 € 11 290 596 € 9 561 786 € 7 325 924 € 5 757 041 € 1 681 333 € 7 954 869 € 4 739 853 € 11 596 366 € 7 217 612 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 356 304 € 8 690 032 € 8 992 849 € 7 502 648 € 5 697 402 € 4 446 625 € 1 264 817 € 6 101 420 € 3 687 410 € 9 411 994 € 5 754 982 €