Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
103 869 613€ 114 878 312€ 111 873 740€ 103 887 561€ 94 255 683€ 90 707 186€ 86 394 856€ 82 953 712€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
107 539 752 € 116 683 559 € 114 519 634 € 106 521 376 € 96 449 777 € 95 355 878 € 87 786 336 € 84 018 687 € 92 113 352 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
253 302€ 730 896€ 875 057€ 1 031 024€ 225 313€ 88 116€ 130 654€ 55 621€ 78 381€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
98 488 445€ 111 017 870€ 109 128 082€ 100 015 989€ 91 376 298€ 88 010 112€ 84 308 049€ 80 554 171€ 84 754 124€
05
III.
Tržby z predaja služieb
230 560€ 113 405€ 58 001€ 87 556€ 87 575€ 75 521€ 257 764€ 272 562€ 397 501€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 016 002€ 1 002 152€ 1 865 181€ 1 868 468€ 1 773 805€ 4 357 800€ 1 241 914€ 853 622€ 2 546 409€
07
V.
Aktivácia
655 771€ 803 234€ 833 942€ 807 788€ 452 560€ 393 091€ 364 479€ 446 248€ 352 002€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 752 216€ 255 116€ 253 863€ 1 038 907€ 356 037€ 460 170€ 268 373€ 167 271€ 1 856 227€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 143 456€ 2 760 886€ 1 505 508€ 1 671 644€ 2 178 189€ 1 971 068€ 1 215 103€ 1 669 192€ 2 128 708€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
108 515 422 € 105 259 924 € 104 691 559 € 100 223 199 € 93 278 684 € 90 014 029 € 83 778 307 € 79 353 865 € 88 994 919 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
205 236€ 602 681€ 824 073€ 950 785€ 206 182€ 74 157€ 122 871€ 52 583€ 75 627€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
58 901 396€ 54 404 991€ 52 717 240€ 52 561 870€ 47 878 765€ 48 228 424€ 46 426 792€ 45 613 954€ 51 564 379€
13
C.
Opravné položky k zásobám
132 475€ -399 200€ 242 412€ 282 488€ -247 270€ -390 178€ 134 098€ -285 317€ -716 271€
14
D.
Služby
13 809 102€ 15 674 201€ 14 926 780€ 13 356 993€ 13 773 361€ 12 040 707€ 10 643 876€ 8 660 625€ 9 972 975€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
25 609 814 € 28 266 379 € 26 966 488 € 24 740 109 € 22 187 291 € 20 725 240 € 17 552 911 € 16 638 866 € 15 991 258 €
16
E.1.
Mzdové náklady
18 404 521€ 20 373 102€ 19 328 731€ 17 647 517€ 15 763 761€ 14 850 171€ 12 665 201€ 11 956 759€ 11 536 384€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
929€ 929€ 929€ 929€ 929€ 929€ 929€ 465€ 929€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 486 948€ 7 044 730€ 6 788 271€ 6 306 866€ 5 582 444€ 5 264 435€ 4 402 377€ 4 196 641€ 4 021 484€
19
E.4.
Sociálne náklady
717 416€ 847 618€ 848 557€ 784 797€ 840 157€ 609 705€ 484 404€ 485 001€ 432 461€
20
F.
Dane a poplatky
313 094€ 313 760€ 314 069€ 296 823€ 244 921€ 244 883€ 248 152€ 248 347€ 250 581€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 003 159€ 5 527 370€ 7 033 737€ 6 988 550€ 7 655 125€ 7 886 124€ 7 573 690€ 7 510 456€ 8 490 139€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 003 159€ 5 527 370€ 7 033 737€ 6 988 550€ 7 655 125€ 7 886 124€ 7 573 690€ 7 510 456€ 8 490 139€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 695 810€ 240 397€ 258 469€ 199 538€ 377 249€ 423 364€ 318 056€ 165 278€ 2 020 592€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-209€ 209€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
845 336€ 629 345€ 1 408 291€ 846 043€ 1 203 060€ 781 517€ 757 652€ 749 073€ 1 345 639€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-975 670 € 11 423 635 € 9 828 075 € 6 298 177 € 3 171 093 € 5 341 849 € 4 008 029 € 4 664 822 € 3 118 433 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
29 595 871 € 43 384 884 € 44 049 758 € 36 658 689 € 32 304 513 € 32 971 530 € 28 975 223 € 28 140 379 € 27 231 707 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
654 716 € 296 163 € 257 389 € 205 214 € 599 630 € 10 175 437 € 4 822 021 € 930 801 € 1 886 462 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
9 596 364 € 4 258 176 € 1 390 283 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
9 596 364€ 4 258 176€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 390 283€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 634 € 139 € 53 229 € 42 441 € 32 271 € 102 199 € 214 913 € 234 895 € 60 245 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 634€ 139€ 53 229€ 42 441€ 32 271€ 102 199€ 214 905€ 234 885€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 10€ 60 245€
42
XII.
Kurzové zisky
323 543€ 95 525€ 57 195€ 148 059€ 182 519€ 209 745€ 197 699€ 265 797€ 148 769€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
329 539€ 200 499€ 146 965€ 14 714€ 384 840€ 267 129€ 151 233€ 430 109€ 287 164€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 232 853 € 195 459 € 791 730 € 1 051 483 € 340 942 € 713 325 € 396 084 € 1 189 317 € 269 499 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
42 819 € 9 375 € 1 129 € 1 446 € 6 920 € 2 266 € 1 220 € 1 172 € 4 773 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
39 259€ 7 486€ 143€ 162€ 4 972€ 1 220€ 1 172€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 560€ 1 889€ 986€ 1 284€ 1 948€ 2 266€ 4 773€
52
O.
Kurzové straty
76 171€ 45 691€ 172 638€ 30 301€ 155 442€ 240 511€ 154 924€ 334 105€ 140 449€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
1 084 700€ 110 260€ 588 547€ 991 553€ 168 373€ 458 757€ 223 540€ 841 664€ 112 624€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29 163€ 30 133€ 29 416€ 28 183€ 10 207€ 11 791€ 16 400€ 12 376€ 11 653€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-578 137 € 100 704 € -534 341 € -846 269 € 258 688 € 9 462 112 € 4 425 937 € -258 516 € 1 616 963 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 553 807 € 11 524 339 € 9 293 734 € 5 451 908 € 3 429 781 € 14 803 961 € 8 433 966 € 4 406 306 € 4 735 396 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-248 434 € 2 201 657 € 1 718 251 € 1 142 526 € 714 504 € 948 681 € 889 646 € 1 073 327 € 769 266 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 739€ 2 003 011€ 2 169 118€ 1 514 376€ 1 067 847€ 1 839 808€ 865 959€ 1 079 680€ 563 987€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-253 173€ 198 646€ -450 867€ -371 850€ -353 343€ -891 127€ 23 687€ -6 353€ 205 279€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 305 373 € 9 322 682 € 7 575 483 € 4 309 382 € 2 715 277 € 13 855 280 € 7 544 320 € 3 332 979 € 3 966 130 €