Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Považské chemické závody, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Považské chemické závody, a.s. [zrušená]

 • Názov Považské chemické závody, a.s. [zrušená]
 • IČO 31628117
 • DIČ 2020444712
 • Sídlo M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina
 • Dátum vzniku 27. apríla 1995, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 271/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 112 063 €
 • Historický názov ŽILCHEM, a.s.
  (platné do 16. októbra 1996 )
 • Historické sídlo M.R. Štefánika 71, 010 39 Žilina
  (platné do 20. februára 2018)
  Zámocká 1, 010 03 Žilina - Budatín
  (platné do 16. októbra 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 20. februára 2018
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - splnenie rozvrhového uznesenia
Konkurzné konanie
 • Dátum ukončenia 20. februára 2018
 • Dôvod ukončenia Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27K/232/2002-2033 zo dňa 16.01.2018 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti po splnení rozvrhového uznesenia č.k. 27K/232/2002-1893 zo dňa 23.11.2017.
Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Nemčok, CSc. Predseda predstavenstva Predmestská 1718/22, 010 01 Žilina
Ing. Miroslav Králik Podpredseda predstavenstva Podhradie 632/55, 900 21 Svätý Jur
Ing. Jaroslav Rúbala Člen predstavenstva Martinská 4, 010 01 Žilina
Ing. Jozef Solenský Člen predstavenstva 102, 013 31 Divinka
 • Konanie menom spoločnosti [od 21. júla 2003] Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Viliam Švehla Predseda dozornej rady Černovská 2, 010 01 Žilina
Ing. Jozefa Blažeková Člen dozornej rady Hviezdoslavova 3, 015 01 Rajec
Ing. Ján Kováč Člen dozornej rady Ružova 28, 010 01 Žilina
Predmety podnikania
Názov Vznik
veľkoobchod s chemickými výrobkami a medziproduktami 27.4.1995
maloobchod s chemickými výrobkami a medziproduktami 27.4.1995
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 27.4.1995
maloobchod v rozsahu voľných živností 27.4.1995
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností 10.3.1997
prenájom nehnuteľností 10.3.1997
správa nehnuteľností 10.3.1997
automatizované spracovanie dát 19.1.1999
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb 19.1.1999
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.4.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.(jednorázovo §§ 172, 175) a prijatín stanov.
Stary spis: Sa 845
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.10.1996 bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 845
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11. 12. 1996 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.9.1998 bola schválená zmena stanov.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.11.1998 bola schválená zmena stanov.
5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6. 1999 bola schválená zmena stanov.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa
31.1. 2000 bola schválená zmena stanov.
7. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 28.6.2000 bola schválená zmena stanov.
8. Na valnom zhromaždení dňa 31. 1. 2001 bolo rozhodnuté o zlúčení so zrušenou spoločnosťou PCHZ - PROFILY, spol. s r. o., IČO: 36 384 291, so sídlom M.R.Štefánika 71, Žilina.
9. Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena stanov.
10. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27K/232/2002, zo dňa 19.12. 2003 bol na spoločnosť vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Pavla Tamašiho, komerčného právnika, so sídlom Horný Val 31, Žilina, r.č. XXXXXX/XXXX.
11. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27K232/2002-Že-591 zo dňa 24.8.2011 súd zbavil JUDr. Pavla Tamašiho, Horný Val 31, Žilina funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil za správcu JUDr. Vladimíra Hericha, Dončova 13, Ružomberok.
História zmien a podania
 • 2020
 • 10.8. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R337413
  • Podpisový vzor: J.Rosinec, F.Zajac
 • 10.8. 2020
  Zbierka listín - výmaz číslo R337422
  • Spol. zmluva, zápis val. zhromaždenia,
 • 2018
 • 16.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R218510
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 02/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 02/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 20.3. 2018
  Zmena zápisu číslo R204822
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina z M.R. Štefánika 71, 010 39 Žilina
  • zmena konkurzného konania:

   a ukončením konkurzného konania dňa 20. februára 2018 z dôvodu „Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27K/232/2002-2033 zo dňa 16.01.2018 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti po splnení rozvrhového uznesenia č.k. 27K/232/2002-1893 zo dňa 23.11.2017.“
   pôvodne
   so správcom konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Herich
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.9.1998 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.11.1998 bola schválená zmena stanov.
 • 2014
 • 8.12. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R850432
  • konsolidovaná účt. závierka 1998
 • 3.12. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R848513
  • konsolidovaná účtovná závierka 1997
 • 2013
 • 8.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R466990
  • účtovná závierka za rok 1999+príloha
 • 19.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R452776
  • Uznesenie KS BB 27K 232/02 z 19/12/03 o vyhlásení konkurzu, podpisový vzor správcu konkurznej podstaty: JUDr.P.Tamaši
 • 2011
 • 15.12. 2011
  Zmena zápisu číslo R182862
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 10.2. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27K/232/2002, zo dňa 19.12. 2003 bol na spoločnosť vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Pavla Tamašiho, komerčného právnika, so sídlom Horný Val 31, Žilina .

 • 2003
 • 21.7. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • opravy odevov
   • upratovacie práce
   • výroba, rozvod a predaj stlačeného vzduchu a chladu
   • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   • colný deklarant
   • administratívne činnosti a prekladateľská činnosť
   • poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   • sprotredkovanie obchodu
   • výroba výrobkov organickej a anorganickej chémie
   • výroba priemyselných hnojív
   • výskum a vývoj v oblasti chémie
   • výroba polymérov, spracovanie plastov, výroba a montáž plastových okien a drezov z plastov
   • výroba foriem, hubíc a kalibrov na plastické látky
   • výroba strihacích a ohýbacích nástrojov, náhradných dielov
   • výroba prototypov a zariadení
   • prenájom motorových vozidiel, prenájom iných dopravných zariadení, prenájom strojov a prístrojov
   • výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebeypečných
   • prechodné ubytovanie
   • obchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi, tabakom a drogistickým tovarom
   • masérske služby
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   • závodné stravovanie
   • ubytovacie a stravovacie služby v rekreačnom zariadení
   • úprava, rozvod a predaj upravenej a úžitkovej vody
   • rozvod a predaj pitnej vody
   • technik požiarnej ochrany
   • opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
   • oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
   • výroba, montáž, opravy a údržba mechanických strojov a zariadení pre chemickú výrobu
   • výroba, inštalácia, opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   • montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
   • vykonávanie chemických analýz
   • inžinierska činnosť
   • výkon činnosti stavebného dozoru
   • vedenie účtovníctva
   • činnosť účtovných poradcov
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • sprostredkovanie obchodu
   • zámočníctvo a drobné opravy kovových predmetov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena stanov.
 • 2001
 • 23.3. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na valnom zhromaždení dňa 31. 1. 2001 bolo rozhodnuté o zlúčení so zrušenou spoločnosťou PCHZ - PROFILY, spol. s r. o., IČO: 36 384 291, so sídlom M.R.Štefánika 71, Žilina.

 • 2000
 • 3.8. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 28.6.2000 bola schválená zmena stanov.

 • 10.3. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1999
 • 2.9. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6. 1999 bola schválená zmena stanov.

 • 22.4. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 19.1. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 112 063 € z hodnoty 99 582 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • automatizované spracovanie dát
   • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
   • opravy odevov
   • upratovacie práce
   • výroba, rozvod a predaj stlačeného vzduchu a chladu
   • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   • colný deklarant
   • administratívne činnosti a prekladateľská činnosť
   • poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   • úprava, rozvod a predaj upravenej a úžitkovej vody
   • rozvod a predaj pitnej vody
   • technik požiarnej ochrany
   • opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
   • oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
   • výroba, montáž, opravy a údržba mechanických strojov a zariadení pre chemickú výrobu
   • výroba, inštalácia, opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   • montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
   • vykonávanie chemických analýz
   • inžinierska činnosť
   • výkon činnosti stavebného dozoru
   • vedenie účtovníctva
   • činnosť účtovných poradcov
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.9.1998 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.11.1998 bola schválená zmena stanov.
 • 1997
 • 22.4. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.3. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  • prenájom nehnuteľností
  • správa nehnuteľností
  • výroba výrobkov organickej a anorganickej chémie
  • výroba priemyselných hnojív
  • výskum a vývoj v oblasti chémie
  • výroba polymérov, spracovanie plastov, výroba a montáž plastových okien a drezov z plastov
  • výroba foriem, hubíc a kalibrov na plastické látky
  • výroba strihacích a ohýbacích nástrojov, náhradných dielov
  • výroba prototypov a zariadení
  • prenájom motorových vozidiel, prenájom iných dopravných zariadení, prenájom strojov a prístrojov
  • výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebeypečných
  • prechodné ubytovanie
  • obchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi, tabakom a drogistickým tovarom
  • masérske služby
  • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  • závodné stravovanie
  • ubytovacie a stravovacie služby v rekreačnom zariadení
  • sprostredkovanie obchodu
  • zámočníctvo a drobné opravy kovových predmetov

 • 1996
 • 16.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 27.4. 1995
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy ŽILCHEM, a.s.
  • novú adresu firmy Zámocká 1, 010 03 Žilina - Budatín
  • nové základne imanie 99 582 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • veľkoobchod s chemickými výrobkami a medziproduktami
   • maloobchod s chemickými výrobkami a medziproduktami
   • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   • maloobchod v rozsahu voľných živností
   • sprotredkovanie obchodu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.4.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.(jednorázovo §§ 172, 175) a prijatín stanov. Stary spis: Sa 845