Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Xepap, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 138 864 € 5 228 175 € 4 080 241 € 4 503 624 € 4 300 020 € 3 373 612 € 3 534 775 € 3 411 624 € 4 247 701 € 3 467 943 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
874 240 € 783 806 € 926 638 € 978 380 € 963 618 € 711 677 € 914 790 € 953 161 € 1 048 949 € 1 078 494 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
23 444 € 22 046 € 19 113 € 20 711 € 38 595 € 18 546 € 12 993 € 26 048 € 48 632 € 14 761 €
005
A.I.2
Software
5 869€ 9 511€ 14 363€ 15 961€ 33 845€ 11 946€ 12 993€ 26 048€ 48 632€ 14 761€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 575€ 12 535€ 4 750€ 4 750€ 4 750€ 6 600€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
843 990 € 755 660 € 900 878 € 951 299 € 919 979 € 688 524 € 897 376 € 922 079 € 995 315 € 1 058 799 €
012
A.II.1
Pozemky
117 832€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€
013
A.II.2
Stavby
325 530€ 329 538€ 345 061€ 392 221€ 439 381€ 469 281€ 607 437€ 658 713€ 718 779€ 641 495€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
250 893€ 316 286€ 450 656€ 449 739€ 385 823€ 128 006€ 197 802€ 172 129€ 185 299€ 229 948€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
149 735€ 18 735€ 14 060€ 18 238€ 3 674€ 136€ 1 036€ 136€ 136€ 96 255€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
6 806 € 6 100 € 6 647 € 6 370 € 5 044 € 4 607 € 4 421 € 5 034 € 5 002 € 4 934 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 806€ 6 100€ 6 647€ 6 370€ 5 044€ 4 607€ 4 421€ 5 034€ 5 002€ 4 934€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 240 263 € 4 423 458 € 3 138 166 € 3 512 615 € 3 301 704 € 2 615 961 € 2 547 486 € 2 445 312 € 3 187 734 € 2 382 254 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
638 805 € 962 610 € 865 290 € 1 196 801 € 1 061 094 € 617 040 € 729 642 € 975 202 € 941 432 € 825 086 €
032
B.I.1
Materiál
38 420€ 157 750€ 93 417€ 124 475€ 20 388€ 64 793€ 59 516€ 59 940€ 208 809€ 135 372€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
035
B.I.4
Zvieratá
732 623€
036
B.I.5
Tovar
600 385€ 804 860€ 771 873€ 1 072 326€ 1 040 706€ 552 247€ 670 126€ 915 262€ 689 714€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 502 397 € 3 339 210 € 2 213 685 € 2 267 449 € 2 091 504 € 1 655 378 € 1 362 541 € 1 097 001 € 2 166 226 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 318 747€ 2 690 631€ 1 970 000€ 2 120 666€ 1 835 898€ 1 638 343€ 1 326 825€ 1 064 895€ 2 140 473€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 165 650€ 626 487€ 215 035€ 137 002€ 233 764€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 341€ 13 282€ 4 781€ 6 426€ 18 606€ 1 229€ 14 638€ 8 976€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 000€ 16 751€ 15 368€ 5 000€ 15 416€ 17 035€ 17 110€ 30 877€ 11 115€ 1 947€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
99 061 € 121 638 € 59 191 € 48 365 € 149 106 € 343 543 € 455 303 € 373 109 € 80 076 € 121 891 €
056
B.IV.1
Peniaze
71 999€ 45 001€ 53 612€ 31 952€ 66 624€ 283 555€ 335 380€ 347 573€ 66 308€ 113 361€
057
B.IV.2
Účty v bankách
27 062€ 76 637€ 5 579€ 16 413€ 82 482€ 59 988€ 119 923€ 25 536€ 13 768€ 8 530€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
24 361 € 20 911 € 15 437 € 12 629 € 34 698 € 45 974 € 72 499 € 13 151 € 11 018 € 7 195 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
24 361€ 20 911€ 15 437€ 12 629€ 34 698€ 45 974€ 72 499€ 7 177€ 11 018€ 7 195€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 974€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 138 864 € 5 228 175 € 4 080 241 € 4 503 624 € 4 300 020 € 3 373 612 € 3 534 775 € 3 411 624 € 4 247 701 € 3 467 943 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 457 150 € 1 297 398 € 1 145 089 € 992 035 € 1 176 564 € 967 218 € 856 714 € 931 165 € 957 928 € 1 016 636 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 €
069
A.I.1
Základné imanie
709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 268 € 1 562 € 2 109 € 1 833 € 506 € 69 € -117 € 496 € 464 € 396 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
2 268€ 1 562€ 2 109€ 1 833€ 506€ 69€ -117€ 496€ 464€ 396€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
513 224 € 360 368 € 207 590 € 184 538 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
513 224€ 360 368€ 207 590€ 184 538€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
159 046 € 152 856 € 152 778 € 207 590 € 208 908 € 184 537 € 74 219 € 148 057 € 174 852 € 233 628 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 646 520 € 3 866 125 € 2 838 261 € 3 395 467 € 2 968 274 € 2 400 892 € 2 675 668 € 2 476 259 € 3 283 031 € 2 447 283 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
26 039 € 26 453 € 25 332 € 29 417 € 30 124 € 28 640 € 25 366 € 22 604 € 22 147 € 15 965 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
26 039€ 26 453€ 25 332€ 25 366€ 22 604€ 22 147€ 15 965€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
29 417€ 30 124€ 28 640€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
96 706 € 119 126 € 169 724 € 158 397 € 106 311 € 75 390 € 111 154 € 95 772 € 76 243 € 110 432 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 447€ 2 150€ 1 956€ 1 768€ 2 043€ 1 918€ 2 076€ 2 149€ 1 339€ 393€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
50 728€ 67 317€ 127 127€ 112 983€ 64 024€ 28 648€ 62 448€ 43 295€ 31 931€ 68 365€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
43 531€ 49 659€ 40 641€ 43 646€ 40 244€ 44 824€ 46 630€ 50 328€ 42 973€ 41 674€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 304 482 € 3 258 316 € 1 558 881 € 2 232 857 € 1 749 728 € 1 447 742 € 2 216 777 € 1 559 423 € 1 972 516 € 1 321 799 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 853 888€ 2 732 770€ 1 132 980€ 1 745 191€ 1 654 878€ 1 004 236€ 1 573 127€ 918 287€ 1 456 003€ 763 800€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
48 669€ 29 183€ 42 769€ 105 656€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27 000€ 36 099€ 171 317€ 229 047€ 232 718€ 339 317€ 196 122€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
35 387€ 35 535€ 34 373€ 32 712€ 31 195€ 30 872€ 30 719€ 30 443€ 30 083€ 24 108€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 036€ 23 060€ 21 746€ 20 677€ 20 683€ 19 815€ 40 468€ 19 543€ 18 811€ 15 594€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
201 807€ 169 283€ 75 533€ 71 468€ 9 220€ 141 794€ 53 476€ 5 878€ 40 464€ 94 403€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
163 364€ 297 668€ 258 150€ 191 492€ 33 752€ 251 025€ 241 271€ 323 371€ 45 069€ 122 116€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 219 293 € 462 230 € 1 084 324 € 974 796 € 1 082 111 € 849 120 € 322 371 € 798 460 € 1 212 125 € 999 087 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
103 689€ 24 744€ 8 000€ 23 000€ 38 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 115 604€ 462 230€ 1 084 324€ 974 796€ 1 057 367€ 849 120€ 314 371€ 775 460€ 1 174 125€ 999 087€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
35 194 € 64 652 € 96 891 € 116 122 € 155 182 € 5 502 € 2 393 € 4 200 € 6 742 € 4 024 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 063€ 8 806€ 452€ 13 177€ 1 708€ 3 944€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
35 194€ 61 589€ 88 085€ 115 670€ 142 005€ 5 502€ 2 393€ 2 492€ 6 742€ 80€