Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Xepap, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 740 920€ 13 485 180€ 15 179 221€ 10 953 509€ 11 455 353€ 12 023 045€ 10 565 606€ 9 719 275€ 8 679 289€ 9 211 727€ 8 609 665€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 938 549€ 11 333 509€ 13 166 454€ 9 154 381€ 9 595 506€ 10 175 610€ 9 002 625€ 8 462 079€ 7 309 701€ 8 068 044€ 6 956 171€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 802 371 € 2 151 671 € 2 012 767 € 1 799 128 € 1 859 847 € 1 847 435 € 1 562 981 € 1 257 196 € 1 369 588 € 1 143 683 € 1 653 494 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
928 920 € 1 814 410 € 1 158 558 € 1 263 987 € 1 423 050 € 1 618 175 € 1 664 966 € 1 502 465 € 1 112 998 € 1 496 731 € 1 257 068 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
212 288€ 832 231€ 157 066€ 184 819€ 433 841€ 526 911€ 657 190€ 511 413€ 642 315€ 753 621€ 114 144€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
716 632€ 982 179€ 1 001 492€ 1 079 168€ 989 209€ 1 091 264€ 1 007 776€ 991 052€ 470 683€ 743 110€ 1 142 924€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 660 194 € 2 404 864 € 1 714 424 € 1 765 158 € 2 089 845 € 2 236 521 € 2 034 373 € 1 728 673 € 1 411 212 € 1 554 951 € 1 855 425 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
873 324€ 1 034 155€ 1 005 541€ 1 081 191€ 1 128 834€ 1 237 261€ 1 301 674€ 1 004 169€ 682 661€ 924 217€ 1 352 746€
10
B.2
Služby
786 191€ 1 370 709€ 708 883€ 683 967€ 961 011€ 999 260€ 727 453€ 724 504€ 728 551€ 630 734€ 502 679€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 071 097 € 1 561 217 € 1 456 901 € 1 297 957 € 1 193 052 € 1 229 089 € 1 193 574 € 1 030 988 € 1 071 374 € 1 085 463 € 1 055 137 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
567 931 € 755 897 € 753 558 € 736 805 € 714 610 € 691 133 € 688 032 € 645 956 € 598 940 € 593 608 € 546 013 €
13
C.1
Mzdové náklady
405 982€ 538 121€ 537 212€ 527 727€ 511 677€ 493 026€ 493 304€ 463 336€ 432 473€ 432 188€ 394 094€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
141 485€ 187 940€ 187 049€ 180 864€ 176 133€ 172 109€ 169 505€ 159 800€ 147 062€ 143 454€ 135 259€
16
C.4
Sociálne náklady
20 464€ 29 836€ 29 297€ 28 214€ 26 800€ 25 998€ 25 223€ 22 820€ 19 405€ 17 966€ 16 660€
17
D
Dane a poplatky
15 533€ 34 400€ 12 466€ 79 310€ 12 247€ 12 227€ 13 315€ 12 118€ 12 544€ 12 000€ 10 861€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
196 811€ 210 484€ 208 064€ 192 511€ 181 418€ 151 834€ 137 374€ 172 661€ 161 886€ 171 282€ 137 867€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
45 692€ 11 750€ 7 000€ 13 200€ 73 397€ 21 599€ 136 367€ 3 826€ 31 230€ 13 158€ 11 436€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 424€ 8 677€ 1 265€ 12 132€ 55 846€ 21 941€ 106 921€ 45 831€ 6 608€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
247 227€ 457 168€ 389 552€ 181 654€ 87 583€ 71 878€ 18 149€ 5 494€ 11 371€ 3 947€ -464€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
254 274€ 161 082€ 188 369€ 159 717€ 123 945€ 83 863€ 18 007€ 19 316€ 8 551€ 28 548€ 21 621€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 772€ 40 896€ 35 882€ 37 592€ 52 308€ 37 914€ 48 246€ 7 484€ 21 506€ 55 270€ 18 865€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
235 365 € 226 527 € 251 483 € 230 870 € 286 382 € 347 624 € 335 911 € 210 417 € 259 077 € 284 454 € 375 052 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
12 410€ 36 521€ 4 870€ 22 458€ 33 194€ 734€ 1 019€ 3€ 9 317€ 1 876€ 1 079€
39
N
Nákladové úroky
41 826€ 33 652€ 35 084€ 38 549€ 31 419€ 58 113€ 49 589€ 72 154€ 55 653€ 54 221€ 44 514€
40
XI.
Kurzové zisky
63€ 178€ 248€ 4€ 729€ 235€ 1 698€ 2 908€ 4 708€ 5 995€
41
O
Kurzové straty
181€ 5€ 41€ 392€ 4€ 1€ 676€ 5 349€ 4 188€ 1 801€ 10 143€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 891€ 28 645€ 19 551€ 19 619€ 16 235€ 20 934€ 43 702€ 37 032€ 15 374€ 16 961€ 37 584€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-54 488 € -25 718 € -49 628 € -35 854 € -14 460 € -77 585 € -92 713 € -112 834 € -62 990 € -66 399 € -85 167 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
180 877 € 200 809 € 201 855 € 195 016 € 271 922 € 270 039 € 243 198 € 97 583 € 196 087 € 218 055 € 289 885 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
43 323 € 41 763 € 48 999 € 42 238 € 64 332 € 61 131 € 58 661 € 23 364 € 48 030 € 43 203 € 56 257 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
48 690€ 47 891€ 39 981€ 45 243€ 60 930€ 65 711€ 60 467€ 27 062€ 40 676€ 41 904€ 56 543€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-5 367€ -6 128€ 9 018€ -3 005€ 3 402€ -4 580€ -1 806€ -3 698€ 7 354€ 1 299€ -286€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
137 554 € 159 046 € 152 856 € 152 778 € 207 590 € 208 908 € 184 537 € 74 219 € 148 057 € 174 852 € 233 628 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
180 877 € 200 809 € 201 855 € 195 016 € 271 922 € 270 039 € 243 198 € 97 583 € 196 087 € 218 055 € 289 885 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
137 554 € 159 046 € 152 856 € 152 778 € 207 590 € 208 908 € 184 537 € 74 219 € 148 057 € 174 852 € 233 628 €