Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Xepap, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 485 180€ 15 179 221€ 10 953 509€ 11 455 353€ 12 023 045€ 10 565 606€ 9 719 275€ 8 679 289€ 9 211 727€ 8 609 665€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 333 509€ 13 166 454€ 9 154 381€ 9 595 506€ 10 175 610€ 9 002 625€ 8 462 079€ 7 309 701€ 8 068 044€ 6 956 171€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 151 671 € 2 012 767 € 1 799 128 € 1 859 847 € 1 847 435 € 1 562 981 € 1 257 196 € 1 369 588 € 1 143 683 € 1 653 494 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 814 410 € 1 158 558 € 1 263 987 € 1 423 050 € 1 618 175 € 1 664 966 € 1 502 465 € 1 112 998 € 1 496 731 € 1 257 068 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
832 231€ 157 066€ 184 819€ 433 841€ 526 911€ 657 190€ 511 413€ 642 315€ 753 621€ 114 144€
07
II.3
Aktivácia
982 179€ 1 001 492€ 1 079 168€ 989 209€ 1 091 264€ 1 007 776€ 991 052€ 470 683€ 743 110€ 1 142 924€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 404 864 € 1 714 424 € 1 765 158 € 2 089 845 € 2 236 521 € 2 034 373 € 1 728 673 € 1 411 212 € 1 554 951 € 1 855 425 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 034 155€ 1 005 541€ 1 081 191€ 1 128 834€ 1 237 261€ 1 301 674€ 1 004 169€ 682 661€ 924 217€ 1 352 746€
10
B.2
Služby
1 370 709€ 708 883€ 683 967€ 961 011€ 999 260€ 727 453€ 724 504€ 728 551€ 630 734€ 502 679€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 561 217 € 1 456 901 € 1 297 957 € 1 193 052 € 1 229 089 € 1 193 574 € 1 030 988 € 1 071 374 € 1 085 463 € 1 055 137 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
755 897 € 753 558 € 736 805 € 714 610 € 691 133 € 688 032 € 645 956 € 598 940 € 593 608 € 546 013 €
13
C.1
Mzdové náklady
538 121€ 537 212€ 527 727€ 511 677€ 493 026€ 493 304€ 463 336€ 432 473€ 432 188€ 394 094€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
187 940€ 187 049€ 180 864€ 176 133€ 172 109€ 169 505€ 159 800€ 147 062€ 143 454€ 135 259€
16
C.4
Sociálne náklady
29 836€ 29 297€ 28 214€ 26 800€ 25 998€ 25 223€ 22 820€ 19 405€ 17 966€ 16 660€
17
D
Dane a poplatky
34 400€ 12 466€ 79 310€ 12 247€ 12 227€ 13 315€ 12 118€ 12 544€ 12 000€ 10 861€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
210 484€ 208 064€ 192 511€ 181 418€ 151 834€ 137 374€ 172 661€ 161 886€ 171 282€ 137 867€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 750€ 7 000€ 13 200€ 73 397€ 21 599€ 136 367€ 3 826€ 31 230€ 13 158€ 11 436€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 677€ 1 265€ 12 132€ 55 846€ 21 941€ 106 921€ 45 831€ 6 608€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
457 168€ 389 552€ 181 654€ 87 583€ 71 878€ 18 149€ 5 494€ 11 371€ 3 947€ -464€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
161 082€ 188 369€ 159 717€ 123 945€ 83 863€ 18 007€ 19 316€ 8 551€ 28 548€ 21 621€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 896€ 35 882€ 37 592€ 52 308€ 37 914€ 48 246€ 7 484€ 21 506€ 55 270€ 18 865€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
226 527 € 251 483 € 230 870 € 286 382 € 347 624 € 335 911 € 210 417 € 259 077 € 284 454 € 375 052 €
38
X.
Výnosové úroky
36 521€ 4 870€ 22 458€ 33 194€ 734€ 1 019€ 3€ 9 317€ 1 876€ 1 079€
39
N
Nákladové úroky
33 652€ 35 084€ 38 549€ 31 419€ 58 113€ 49 589€ 72 154€ 55 653€ 54 221€ 44 514€
40
XI.
Kurzové zisky
63€ 178€ 248€ 4€ 729€ 235€ 1 698€ 2 908€ 4 708€ 5 995€
41
O
Kurzové straty
5€ 41€ 392€ 4€ 1€ 676€ 5 349€ 4 188€ 1 801€ 10 143€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 645€ 19 551€ 19 619€ 16 235€ 20 934€ 43 702€ 37 032€ 15 374€ 16 961€ 37 584€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-25 718 € -49 628 € -35 854 € -14 460 € -77 585 € -92 713 € -112 834 € -62 990 € -66 399 € -85 167 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
200 809 € 201 855 € 195 016 € 271 922 € 270 039 € 243 198 € 97 583 € 196 087 € 218 055 € 289 885 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
41 763 € 48 999 € 42 238 € 64 332 € 61 131 € 58 661 € 23 364 € 48 030 € 43 203 € 56 257 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
47 891€ 39 981€ 45 243€ 60 930€ 65 711€ 60 467€ 27 062€ 40 676€ 41 904€ 56 543€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-6 128€ 9 018€ -3 005€ 3 402€ -4 580€ -1 806€ -3 698€ 7 354€ 1 299€ -286€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
159 046 € 152 856 € 152 778 € 207 590 € 208 908 € 184 537 € 74 219 € 148 057 € 174 852 € 233 628 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
200 809 € 201 855 € 195 016 € 271 922 € 270 039 € 243 198 € 97 583 € 196 087 € 218 055 € 289 885 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
159 046 € 152 856 € 152 778 € 207 590 € 208 908 € 184 537 € 74 219 € 148 057 € 174 852 € 233 628 €