Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Xepap, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 998 900€ 14 329 161€ 15 343 287€ 11 151 528€ 11 962 591€ 12 571 555€ 11 359 163€ 10 231 689€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 969 806 € 15 472 422 € 16 533 148 € 12 390 413 € 13 075 745 € 13 746 682 € 12 384 946 € 11 244 882 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 740 920€ 13 485 180€ 15 179 221€ 10 953 509€ 11 455 353€ 12 023 045€ 10 565 606€ 9 719 275€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
212 288€ 832 231€ 157 066€ 184 819€ 433 841€ 526 911€ 657 190€ 511 413€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
716 632€ 982 179€ 1 001 492€ 1 079 168€ 989 209€ 1 091 264€ 1 007 776€ 991 052€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
45 692€ 11 750€ 7 000€ 13 200€ 73 397€ 21 599€ 136 367€ 3 826€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
254 274€ 161 082€ 188 369€ 159 717€ 123 945€ 83 863€ 18 007€ 19 316€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 734 441 € 15 245 895 € 16 281 665 € 12 159 543 € 12 789 363 € 13 399 058 € 12 049 035 € 11 034 465 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 938 549€ 11 333 509€ 13 166 454€ 9 154 381€ 9 595 506€ 10 175 610€ 9 002 625€ 8 462 079€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
873 324€ 1 034 155€ 1 005 541€ 1 081 191€ 1 128 834€ 1 237 261€ 1 301 674€ 1 004 169€
13
C.
Opravné položky k zásobám
679€ 5 246€
14
D.
Služby
786 191€ 1 370 709€ 708 883€ 683 967€ 961 011€ 999 260€ 727 453€ 724 504€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
567 931 € 755 897 € 753 558 € 736 805 € 714 610 € 691 133 € 688 032 € 645 956 €
16
E.1.
Mzdové náklady
405 982€ 538 121€ 537 212€ 527 727€ 511 677€ 493 026€ 493 304€ 463 336€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
141 485€ 187 940€ 187 049€ 180 864€ 176 133€ 172 109€ 169 505€ 159 800€
19
E.4.
Sociálne náklady
20 464€ 29 836€ 29 297€ 28 214€ 26 800€ 25 998€ 25 223€ 22 820€
20
F.
Dane a poplatky
15 533€ 34 400€ 12 466€ 79 310€ 12 247€ 12 227€ 13 315€ 12 118€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
196 811€ 210 484€ 208 064€ 192 511€ 181 418€ 151 834€ 137 374€ 172 661€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
196 811€ 210 484€ 208 064€ 192 511€ 181 418€ 151 834€ 137 374€ 172 661€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 424€ 8 677€ 1 265€ 12 132€ 55 846€ 21 941€ 106 921€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
247 227€ 457 168€ 389 552€ 181 654€ 87 583€ 71 878€ 18 149€ 5 494€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 772€ 40 896€ 35 882€ 37 592€ 52 308€ 37 914€ 48 246€ 7 484€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
235 365 € 226 527 € 251 483 € 230 870 € 286 382 € 347 624 € 335 911 € 210 417 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 071 097 € 1 561 217 € 1 456 901 € 1 297 957 € 1 193 052 € 1 229 089 € 1 193 574 € 1 030 988 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 410 € 36 584 € 5 048 € 22 706 € 33 198 € 1 463 € 1 254 € 1 701 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 410 € 36 521 € 4 870 € 22 458 € 33 194 € 734 € 1 019 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12 410€ 36 521€ 4 870€ 22 458€ 33 194€ 734€ 1 019€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
63€ 178€ 248€ 4€ 729€ 235€ 1 698€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
66 898 € 62 302 € 54 676 € 58 560 € 47 658 € 79 048 € 93 967 € 114 535 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
41 826 € 33 652 € 35 084 € 38 549 € 31 419 € 58 113 € 49 589 € 72 154 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
41 826€ 33 652€ 35 084€ 38 549€ 31 419€ 58 113€ 49 589€ 72 154€
52
O.
Kurzové straty
181€ 5€ 41€ 392€ 4€ 1€ 676€ 5 349€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 891€ 28 645€ 19 551€ 19 619€ 16 235€ 20 934€ 43 702€ 37 032€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-54 488 € -25 718 € -49 628 € -35 854 € -14 460 € -77 585 € -92 713 € -112 834 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
180 877 € 200 809 € 201 855 € 195 016 € 271 922 € 270 039 € 243 198 € 97 583 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
43 323 € 41 763 € 48 999 € 42 238 € 64 332 € 61 131 € 58 661 € 23 364 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
48 690€ 47 891€ 39 981€ 45 243€ 60 930€ 65 711€ 60 467€ 27 062€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 367€ -6 128€ 9 018€ -3 005€ 3 402€ -4 580€ -1 806€ -3 698€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
137 554 € 159 046 € 152 856 € 152 778 € 207 590 € 208 908 € 184 537 € 74 219 €