Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Xepap, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 998 900€ 14 329 161€ 15 343 287€ 11 151 528€ 11 962 591€ 12 571 555€ 11 359 163€ 10 231 689€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 969 806 € 15 472 422 € 16 533 148 € 12 390 413 € 13 075 745 € 13 746 682 € 12 384 946 € 11 244 882 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 740 920€ 13 485 180€ 15 179 221€ 10 953 509€ 11 455 353€ 12 023 045€ 10 565 606€ 9 719 275€
05
III.
Tržby z predaja služieb
212 288€ 832 231€ 157 066€ 184 819€ 433 841€ 526 911€ 657 190€ 511 413€
07
V.
Aktivácia
716 632€ 982 179€ 1 001 492€ 1 079 168€ 989 209€ 1 091 264€ 1 007 776€ 991 052€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
45 692€ 11 750€ 7 000€ 13 200€ 73 397€ 21 599€ 136 367€ 3 826€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
254 274€ 161 082€ 188 369€ 159 717€ 123 945€ 83 863€ 18 007€ 19 316€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 734 441 € 15 245 895 € 16 281 665 € 12 159 543 € 12 789 363 € 13 399 058 € 12 049 035 € 11 034 465 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 938 549€ 11 333 509€ 13 166 454€ 9 154 381€ 9 595 506€ 10 175 610€ 9 002 625€ 8 462 079€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
873 324€ 1 034 155€ 1 005 541€ 1 081 191€ 1 128 834€ 1 237 261€ 1 301 674€ 1 004 169€
13
C.
Opravné položky k zásobám
679€ 5 246€
14
D.
Služby
786 191€ 1 370 709€ 708 883€ 683 967€ 961 011€ 999 260€ 727 453€ 724 504€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
567 931 € 755 897 € 753 558 € 736 805 € 714 610 € 691 133 € 688 032 € 645 956 €
16
E.1.
Mzdové náklady
405 982€ 538 121€ 537 212€ 527 727€ 511 677€ 493 026€ 493 304€ 463 336€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
141 485€ 187 940€ 187 049€ 180 864€ 176 133€ 172 109€ 169 505€ 159 800€
19
E.4.
Sociálne náklady
20 464€ 29 836€ 29 297€ 28 214€ 26 800€ 25 998€ 25 223€ 22 820€
20
F.
Dane a poplatky
15 533€ 34 400€ 12 466€ 79 310€ 12 247€ 12 227€ 13 315€ 12 118€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
196 811€ 210 484€ 208 064€ 192 511€ 181 418€ 151 834€ 137 374€ 172 661€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
196 811€ 210 484€ 208 064€ 192 511€ 181 418€ 151 834€ 137 374€ 172 661€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 424€ 8 677€ 1 265€ 12 132€ 55 846€ 21 941€ 106 921€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
247 227€ 457 168€ 389 552€ 181 654€ 87 583€ 71 878€ 18 149€ 5 494€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 772€ 40 896€ 35 882€ 37 592€ 52 308€ 37 914€ 48 246€ 7 484€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
235 365 € 226 527 € 251 483 € 230 870 € 286 382 € 347 624 € 335 911 € 210 417 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 071 097 € 1 561 217 € 1 456 901 € 1 297 957 € 1 193 052 € 1 229 089 € 1 193 574 € 1 030 988 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 410 € 36 584 € 5 048 € 22 706 € 33 198 € 1 463 € 1 254 € 1 701 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 410 € 36 521 € 4 870 € 22 458 € 33 194 € 734 € 1 019 € 3 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12 410€ 36 521€ 4 870€ 22 458€ 33 194€ 734€ 1 019€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
63€ 178€ 248€ 4€ 729€ 235€ 1 698€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
66 898 € 62 302 € 54 676 € 58 560 € 47 658 € 79 048 € 93 967 € 114 535 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
41 826 € 33 652 € 35 084 € 38 549 € 31 419 € 58 113 € 49 589 € 72 154 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
41 826€ 33 652€ 35 084€ 38 549€ 31 419€ 58 113€ 49 589€ 72 154€
52
O.
Kurzové straty
181€ 5€ 41€ 392€ 4€ 1€ 676€ 5 349€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 891€ 28 645€ 19 551€ 19 619€ 16 235€ 20 934€ 43 702€ 37 032€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-54 488 € -25 718 € -49 628 € -35 854 € -14 460 € -77 585 € -92 713 € -112 834 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
180 877 € 200 809 € 201 855 € 195 016 € 271 922 € 270 039 € 243 198 € 97 583 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
43 323 € 41 763 € 48 999 € 42 238 € 64 332 € 61 131 € 58 661 € 23 364 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
48 690€ 47 891€ 39 981€ 45 243€ 60 930€ 65 711€ 60 467€ 27 062€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 367€ -6 128€ 9 018€ -3 005€ 3 402€ -4 580€ -1 806€ -3 698€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
137 554 € 159 046 € 152 856 € 152 778 € 207 590 € 208 908 € 184 537 € 74 219 €