Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PIPEX SK s.r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.07.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 997 500 € 7 029 973 € 9 409 902 € 8 001 430 € 6 374 943 € 7 876 890 € 9 180 915 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 882 064 € 6 738 116 € 9 108 852 € 7 734 443 € 6 172 120 € 7 646 843 € 8 925 782 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
115 436 € 291 857 € 301 050 € 266 987 € 202 823 € 230 047 € 255 133 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
31 537 € 142 567 € 74 658 € 66 453 € 74 993 € 76 832 € 58 139 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
404 € 59 401 € 493 € 2 059 € 985 € 1 339 € 58 €
10
B.2
Služby
31 133 € 83 166 € 74 165 € 64 394 € 74 008 € 75 493 € 58 081 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
83 899 € 149 290 € 226 392 € 200 534 € 127 830 € 153 215 € 196 994 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
36 439 € 68 839 € 68 985 € 58 519 €
13
C.1
Mzdové náklady
23 199 € 49 787 € 50 131 € 42 843 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 334 € 17 626 € 17 453 € 14 632 €
16
C.4
Sociálne náklady
3 906 € 1 426 € 1 401 € 1 044 €
17
D
Dane a poplatky
56 € 194 € 99 € 2 € 7 € 7 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
106 € 432 € 432 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
797 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
797 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
200 € 0 € 63 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 € 60 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
47 604 € 80 257 € 157 301 € 142 013 € 127 664 € 152 776 € 196 618 €
38
X.
Výnosové úroky
26 € 48 € 26 € 56 € 362 € 1 958 €
39
N
Nákladové úroky
3 127 € 8 136 € 4 370 € 9 546 € 16 960 € 26 716 €
41
O
Kurzové straty
4 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
80 € 374 € 2 513 € 2 455 € 2 276 € 298 € 1 915 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-80 € -3 475 € -10 605 € -6 799 € -11 766 € -16 896 € -26 673 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
47 524 € 76 782 € 146 696 € 135 214 € 115 898 € 135 880 € 169 945 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 457 € 18 312 € 34 808 € 30 381 € 27 050 € 25 991 € 32 481 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 457 € 18 312 € 34 808 € 30 381 € 27 050 € 25 991 € 32 481 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
38 067 € 58 470 € 111 888 € 104 833 € 88 848 € 109 889 € 137 464 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
47 524 € 76 782 € 146 696 € 135 214 € 115 898 € 135 880 € 169 945 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
38 067 € 58 470 € 111 888 € 104 833 € 88 848 € 109 889 € 137 464 €