Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

 • Názov COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
 • IČO 31631134
 • DIČ 2020478229
 • IČ DPH SK2020478229 podľa §4
 • Sídlo Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
 • Dátum vzniku 15. júna 1995, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2800/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 640 €
 • Historické sídlo J. Straku 10, 969 01 Banská Štiavnica
  (platné do 25. apríla 2002)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - /maloobchod/ alebo na učely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - /veľkoobchod/ 15.6.1995
sprostredkovateľská činnosť 15.6.1995
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 12.7.1996
vykonávanie dopravných stavieb 12.7.1996
vykonávanie inžinierskych stavieb 12.7.1996
vykonávanie trhacích prác 12.7.1996
činnosť vykonávaná banským spôsobom 10.4.2001
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, okrem uhľových ložísk 10.4.2001
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 10.4.2001
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním 10.4.2001
zriaďovanie a prevádzka odvalov a odkalísk pri uvedených činnostiach 10.4.2001
osobitné zásahy do zemskej kôry 10.4.2001
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel 10.4.2001
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov 10.4.2001
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB) 3.12.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 3.12.2003
nákladná cestná doprava 15.4.2004
nepravidelná autobusová doprava 15.4.2004
usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 16.10.2004
stolárstvo - služby stavebného stolárstva a tesárstva 10.12.2004
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardvér 13.6.2005
poradenská služba k programovému vybaveniu počítača - softvér 13.6.2005
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 13.6.2005
vedenie účtovníctva 13.6.2005
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích prác 13.6.2005
faktoring a forfaiting 13.6.2005
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb a doplnkových služieb 13.6.2005
upratovacie práce 13.6.2005
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení 13.6.2005
vypracovanie podkladov v súvislosti s poskytovaním dotácií v rozsahu voľnej živnosti 13.6.2005
opravy (rozoberanie technického zariadenia na účely opravy, rekonštrukcie a montáže technického zariadenia do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky) a odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu plynové zariadenia na
-rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa a plynovody z nekovových materiálov
-rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa a plynovodné prípojky vyhotovené z nekovových materiálov
podľa STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6420, STN EN 1775
pre médium: metán
15.11.2012
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 8.7.2010
odstraňovanie nánosov a štrkopieskov z vodných tokov a priehrad 8.7.2010
Geologický výskum 2.1.2014
Ložiskový geologický prieskum 2.1.2014
Terénne meračské práce 2.1.2014
Technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) 2.1.2014
Odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 2.1.2014
Vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku 2.1.2014
Výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby, skládky odpadov), potrubné, energetické a iné líniové stavby 5.8.2014
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 29.9.2016
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 26.10.2016
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 26.10.2016
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 26.10.2016
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 26.10.2016
Prípravné práce k realizácii stavby 26.10.2016
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 26.10.2016
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek 26.10.2016
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 26.10.2016
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 26.10.2016
Nástrojárstvo 26.10.2016
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť 26.10.2016
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti 26.10.2016
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 26.10.2016
Výkon činnosti stavebného dozoru : pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné, potrubné, energetické a iné líniové stavby 26.10.2016
Výkon činnosti stavbyvedúceho : pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné, potrubné, energetické a iné líniové stavby 26.10.2016
Zámočníctvo 26.10.2016
Kovoobrábanie 26.10.2016
Murárstvo 26.10.2016
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 26.10.2016
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení 26.10.2016
Montáž, opravy, rekonštrukcie a údržba na určených technických zariadeniach elektrických na dráhach podľa §17 zákona v rozsahu:
a) E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane,
E11 - Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
4.1.2018
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Stary spis: S.r.o. 7459
2. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.5.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.2.1998, bol
schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská
zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
4. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.2000
bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle
Dodatku č. 3.
5. .
Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa
18.1.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej
zmluvy.
6. .
Valné zhromaždenie dňa 15.08.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
7. .
Zapisuje sa zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy, v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 28.11.2003.