Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 306 923€ 8 631 240€ 5 674 760€ 4 592 327€ 6 428 569€ 8 464 513€ 7 947 443€ 7 702 199€ 8 185 589€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 297 206€ 6 926 751€ 3 914 154€ 2 827 637€ 5 472 747€ 7 229 307€ 6 134 194€ 6 362 258€ 6 796 648€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 009 717 € 1 704 489 € 1 760 606 € 1 764 690 € 955 822 € 1 235 206 € 1 813 249 € 1 339 941 € 1 388 941 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 791 350 € 3 150 226 € 3 964 348 € 3 214 634 € 6 036 820 € 3 337 230 € 3 782 506 € 2 788 790 € 4 040 762 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 684 347€ 3 125 586€ 3 893 010€ 3 148 590€ 5 982 239€ 3 292 674€ 3 722 209€ 2 704 730€ 3 915 124€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
107 003€ 24 640€ 60 870€ 66 044€ 54 318€ 43 957€ 56 181€ 29 496€ 125 638€
07
II.3
Aktivácia
10 468€ 263€ 599€ 4 116€ 54 564€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 183 638 € 2 391 168 € 3 356 413 € 2 470 039 € 4 007 868 € 2 600 402 € 3 672 671 € 2 587 706 € 3 821 225 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 193 302€ 1 272 436€ 2 319 453€ 1 359 678€ 2 363 308€ 1 530 083€ 1 269 612€ 1 293 743€ 1 904 095€
10
B.2
Služby
990 336€ 1 118 732€ 1 036 960€ 1 110 361€ 1 644 560€ 1 070 319€ 2 403 059€ 1 293 963€ 1 917 130€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 617 429 € 2 463 547 € 2 368 541 € 2 509 285 € 2 984 774 € 1 972 034 € 1 923 084 € 1 541 025 € 1 608 478 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 430 174 € 1 360 594 € 1 230 955 € 1 138 722 € 1 048 155 € 1 039 288 € 1 006 478 € 1 071 028 € 1 228 565 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 008 139€ 964 774€ 871 190€ 804 469€ 735 826€ 737 714€ 718 885€ 755 923€ 881 240€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
353 150€ 336 693€ 304 631€ 284 099€ 260 397€ 255 204€ 250 092€ 264 370€ 289 302€
16
C.4
Sociálne náklady
68 885€ 59 127€ 55 134€ 50 154€ 51 932€ 46 370€ 37 501€ 50 735€ 58 023€
17
D
Dane a poplatky
14 708€ 20 346€ 86 684€ 17 058€ 22 204€ 20 738€ 22 283€ 37 029€ 50 111€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 837 767€ 1 877 297€ 1 875 299€ 1 775 390€ 796 222€ 584 013€ 584 225€ 828 539€ 886 105€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
383 256€ 1 371 358€ 1 179 136€ 585 713€ 252 462€ 464 876€ 260 708€ 996 645€ 795 650€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
94 213€ 767 845€ 516 058€ 300 102€ 121 600€ 386 848€ 107 192€ 381 452€ 607 261€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-42€ 43 614€ -1 911€ -10 914€ 453 072€ 47 395€ 1 256€ 8 328€ 6 498€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 238 172€ 1 191 975€ 1 285 863€ 1 380 894€ 944 721€ 1 339 093€ 894 406€ 625 777€ 960 997€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
528 803€ 565 258€ 691 095€ 782 228€ 873 804€ 1 330 057€ 814 806€ 418 557€ 9 258€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
-101 728€ -123 876€ -113 837€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
-101 728€ -123 876€ -113 837€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
333 234 € 391 926 € 435 360 € 473 306 € 866 900 € 367 664 € 541 958 € 418 514 € 577 327 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
259€ 1 629€ 4 765€ 5 049€ 3 989€ 157€ 63€
39
N
Nákladové úroky
201 349€ 200 576€ 207 486€ 241 785€ 311 703€ 224 383€ 242 539€ 245 847€ 295 926€
40
XI.
Kurzové zisky
290€ 80€ 770€ 2 846€ 189€ 168€ 419€ 1 008€ 6 728€
41
O
Kurzové straty
1 050€ 860€ 3 969€ 1 361€ 19 778€ 4 526€ 715€ 4 312€ 3 245€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 21€ 8 349€ 238€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
71 511€ 47 410€ 49 720€ 48 791€ 39 234€ 47 176€ 97 705€ 102 829€ 97 238€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-273 620 € -248 761 € -260 146 € -287 462 € -365 761 € -270 868 € -336 530 € -343 474 € -389 380 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
59 614 € 143 165 € 175 214 € 185 844 € 501 139 € 96 796 € 205 428 € 75 040 € 187 947 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
39 224 € 36 069 € 74 786 € 86 449 € 140 847 € 50 406 € 98 750 € 34 364 € 78 918 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 783€ 54 525€ 44 378€ 81 671€ 180 365€ 56 432€ 35 643€ 35 968€ 68 768€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
34 441€ -18 456€ 30 408€ 4 778€ -39 518€ -6 026€ 63 107€ -1 604€ 10 150€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
20 390 € 107 096 € 100 428 € 99 395 € 360 292 € 46 390 € 106 678 € 40 676 € 109 029 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
531€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-531 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
-101 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
-101€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-430 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
59 614 € 143 165 € 175 214 € 185 844 € 501 139 € 96 796 € 205 428 € 74 509 € 187 947 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
20 390 € 107 096 € 100 428 € 99 395 € 360 292 € 46 390 € 106 678 € 40 246 € 109 029 €