Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti KOVOZBER, s.r.o.

 • Názov KOVOZBER, s.r.o.
 • IČO 31633404
 • DIČ 2020461982
 • IČ DPH SK2020461982 podľa §4
 • Sídlo Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Dátum vzniku 12. novembra 1996, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 8659/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 978 226 € / splatené 978 226 €
  Podľa účtovnej závierky: 978 226 €
 • Historické sídlo Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
  (platné do 1. júla 2004)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 20.7.1995
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 20.7.1995
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 20.7.1995
podnikanie v oblasti nakladania s kovovým odpadom - zber. výkup a úprava odpadov 20.7.1995
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, správa nehnuteľností 13.11.1996
prenájom hnuteľných vecí 13.11.1996
poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach turistického charakteru 13.11.1996
predaj rýb a výrobkov z nich 13.11.1996
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania 13.11.1996
výroba drevených obalov, jednoduchého tovaru z dreva, korku 30.9.1997
košikárska výroba 30.9.1997
výroba jednoduchých výrobkov z dreva 30.9.1997
výroba dreveného uhlia 30.9.1997
výroba hliníka vrátane hutníckych výrobkov 30.9.1997
výroba zinku, olova a cínu vrátane ich hutníckych výrobkov 30.9.1997
výroba medi vrátane hutníckych výrobkov 30.9.1997
výroba neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov 30.9.1997
zámočníctvo 30.9.1997
kovoobrábanie 30.9.1997
výroba kovových konštrukcií a ich častí 30.9.1997
výroba kovových prefabrikátov pre stavby 30.9.1997
výroba prívesov a návesov 30.9.1997
prípravné práce pre stavbu 30.9.1997
demolácia a zemné práce 13.11.1996
prieskumné a podzemné práce 30.9.1997
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení 30.9.1997
údržba a oprava motorových vozidiel 30.9.1997
predaj motorových vozidiel a pohonných hmôt 30.9.1997
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel/ 30.9.1997
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textil- ných surovín a polotovarov, obchodu s palivami, rudami, kovom a technickými chemikáliami, s drevom a stavebným materiálom, so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami 30.9.1997
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb 30.9.1997
zásielkový predaj 30.9.1997
predaj na trhoch 30.9.1997
sprostredkovanie dopravy 30.9.1997
prekladištia nákladov, skladovanie 30.9.1997
leasing spojený s financovaním 30.9.1997
sprostrekovanie nákupu a predaja nehnuteľností, správa nehnuteľností 30.9.1997
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, motorových vozidiel, iných dopravných zariadení, iných pozemných dopravných zariadení 30.9.1997
automatozované spracovanie dát 30.9.1997
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 30.9.1997
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 30.9.1997
vedenie účtovníctva 30.9.1997
výskum trhu a verejnej mienky 30.9.1997
podnikateľské poradenstvo 30.9.1997
čistenie budov 30.9.1997
upratovacie práce 30.9.1997
sekretárske služby a preklady 30.9.1997
cestná nákladná doprava 30.9.1997
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 2.3.1999
zber, výkup, zhromažďovanie, úprava, triedenie a preprava s týmito druhmi odpadov: 2.3.1999
odrezky, triesky 2.3.1999
piliny, hobliny neznečistené škodlivinami 2.3.1999
odpad z drievotrieskových dosák bez povrchovej úpravy 2.3.1999
odpad z drievotrieskových dosák s povrchovou úpravou 2.3.1999
odpadové obaly z dreva 2.3.1999
odpadové stavebné drevo, drevo z demolácií 2.3.1999
koly a stĺpy 2.3.1999
drevená múčka, piliny a odpad z dreva znečistené olejom alebo inými škodlivinami 2.3.1999
zvyšky zvýroby papiera (výmety) 2.3.1999
odrezky a zvyšky papiera a lepenky 2.3.1999
odpadová asfaltová lepenka a papier nasýtený živicou a bitúmenom 2.3.1999
zberový papier 2.3.1999
obalový materiál znečistený škodlivinami 2.3.1999
hutnícka a zlievárska suť 2.3.1999
výmurovky z vykurovacích a zo spaľovacích zariadení 2.3.1999
odpad z pecí metalurgických procesov 2.3.1999
výmurovky zo spaľovacích zariadení znečistené škodlivinami 2.3.1999
trosky z kuplových pecí 2.3.1999
trosky z výroby neželezných kovov 2.3.1999
stery ľahkých kovov s obsahom hliníka 2.3.1999
elektropecná troska 2.3.1999
škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia, koksu 2.3.1999
odpadové sklo vhodné na ďalšie spracovanie 2.3.1999
stavebná suť a iný stavebný odpad, neznečistené škodlivinami 2.3.1999
odpad z demolácií vozoviek neznečistený škodlivinami 2.3.1999
azbestocementový kusový odpad 2.3.1999
prach z azbestocementu 2.3.1999
hlušina a kamenivo 2.3.1999
odpadový šamot 2.3.1999
prach z kameňa, obrusný prach 2.3.1999
prach z úpravy trosky 2.3.1999
zemina znečistená škodlivinami 2.3.1999
iné znečistené zeminy 2.3.1999
úlomky betónu znečistené škodlivinami 2.3.1999
úlomky betónu neznečistené škodlivinami 2.3.1999
odpad zo skla a z keramiky znečistený škodlivinami 2.3.1999
odpadová sadra 2.3.1999
stavená suť a výkopová zemina znečistená škodlivinami 2.3.1999
odpadová sadra znečistená škodlivinami 2.3.1999
odpad z výroby stavebných hmôt 2.3.1999
odpad z rekonštrukcií, opráv a modernizácií objektov 2.3.1999
kal z výroby betónu 2.3.1999
kal z brúsenia kameňa 2.3.1999
kal z vrtov neznečistených škodlivinami 2.3.1999
odpad z obrábania neznečistených škodlivinami 2.3.1999
železný šrot, kovové nádoby a nádoby znečistené škodlivinami 2.3.1999
šrot z neželezných kovov, obaly z neželezných kovov neznečistené škodlivinami 2.3.1999
iný tuhý odpad minerálneho pôvodu znečistený škodlivinami 2.3.1999
kovové časti procesu drvenia, lisovania 2.3.1999
elektronický odpad a šrot neznečistený škodlivinami 2.3.1999
kotlový kameň 2.3.1999
odpadové fólie vrátane kašírovaných 2.3.1999
odpad z PVC 2.3.1999
obaly a nádoby z plastov neznečistené škodlivinami 2.3.1999
odpad z fólií, z plastov 2.3.1999
odpad z epoxidových živíc 2.3.1999
obaly a nádoby z plastov so zvyškami s obsahom škodlivín 2.3.1999
odpad z výroby a spracovania plastov 2.3.1999
odpad z gumy 2.3.1999
odpadové pneumatiky a ich odrezky 2.3.1999
odpad z polyamidových vlákien 2.3.1999
odpad z polyestérových vlákien 2.3.1999
odpad z polyakrylových vlákien 2.3.1999
odpad z celulózových vlákien 2.3.1999
odpad z vlny 2.3.1999
zvyšky látok a tkanív 2.3.1999
odpadové odevy, handry, textil 2.3.1999
čistiaca bavlna a handry 2.3.1999
textilný obalový materiál neznečistený škodlivinami 2.3.1999
odpad z trhavín a munície 2.3.1999
odpadové chemikálie 2.3.1999
prevádzkové prostriedky znečistené škodlivinami 2.3.1999
surový kal 2.3.1999
stabilizovaný kal 2.3.1999
kal a zhrabky z čistenia priemyselných odpadových vôd znečistených škodlivinami 2.3.1999
kal a zhrabky z čistenia priemyselných odpadových vôd neznečistené škodlivinami 2.3.1999
zhrabky z hrablíc neznečistené škodlivinami 2.3.1999
odpad z čistenia stôk a dažďových vpustí 2.3.1999
odpad z lapačov piesku 2.3.1999
kal z dažďových zdrží 2.3.1999
sedimenty z prevádzky vodárenských tokov a nádrží 2.3.1999
sedimenty z prevádzky ostatných vodných tokov, nádrží a rybníkov 2.3.1999
odpad z prevádzky vodných tokov, nádrží a rybníkov 2.3.1999
odpad z dreva 2.3.1999
odpad podobný domovému odpadu z obcí 2.3.1999
oddelene vytriedený domový odpad s obsahom škodlivín 2.3.1999
objemový odpad z domácností 2.3.1999
objemový odpad z obcí 2.3.1999
uličné smeti 2.3.1999
odpad zo zelene 2.3.1999
chov rýb 29.11.1999
reklamné činnosti 29.11.1999
výroba transportného betónu 29.11.1999
výroba píliarska a impregnácia dreva 10.4.2001
chov a predaj akvarijných rybičiek 10.4.2001
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov 10.4.2001
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy 10.4.2001
prevádzkovanie solária 10.4.2001
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 17.5.2002
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 17.5.2002
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 9.9.2003
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 9.9.2003
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 9.9.2003
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 9.9.2003
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien 9.9.2003
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby 9.9.2003
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 3.11.2016
počítačové služby 17.7.2017
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 17.7.2017
administratívne služby 17.7.2017
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 17.7.2017
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 17.7.2017
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 17.7.2017
výroba nápojov 17.7.2017
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 17.7.2017
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 17.7.2017
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 17.7.2017
organizovanie kurzov, školení a seminárov 17.7.2017
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 21.6.2018
Iné právne skutočnosti
1. SpoLočnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.5.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.5.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.6.1996 spoločník schválil Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Zápis spoločnosti v obchodnom registri OS Košice 1 vykonaný dňa 12.11.1996 z dôvodu zmeny miestnej príslušnosti.
2. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.8.1997.
3. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.3.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
4. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998.
5. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.11.1999.
6. Dodatok č.8 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.12.2000.
7. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.2.2002.
8. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.6.2002.
9. Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.2003.