Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 365 603€ 6 302 331€ 5 476 467€ 5 033 587€ 4 609 166€ 4 244 732€ 4 130 746€ 3 968 667€ 3 977 133€ 3 908 305€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 367 773 € 6 306 432 € 5 559 446 € 5 140 797 € 4 741 126 € 4 345 646 € 4 231 661 € 4 071 086 € 4 002 138 € 3 908 306 € 3 964 794 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 251 577€ 6 204 393€ 5 404 533€ 4 965 536€ 4 533 775€ 4 162 304€ 4 050 344€ 3 885 268€ 3 897 993€ 3 825 108€ 3 884 921€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
114 026€ 97 938€ 71 934€ 68 051€ 75 391€ 82 428€ 80 402€ 83 398€ 79 140€ 83 197€ 79 712€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
200€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 170€ 4 101€ 82 979€ 107 210€ 131 960€ 100 914€ 100 915€ 102 220€ 25 005€ 1€ 161€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 019 179 € 6 048 580 € 5 290 091 € 4 945 711 € 4 553 318 € 4 203 237 € 4 107 302 € 3 922 339 € 3 863 539 € 3 779 757 € 3 819 065 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 263 402€ 5 329 205€ 4 582 357€ 4 251 368€ 3 881 494€ 3 555 206€ 3 476 346€ 3 339 840€ 3 344 129€ 3 272 500€ 3 381 935€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
64 844€ 76 567€ 52 945€ 55 981€ 56 145€ 55 023€ 42 176€ 39 944€ 39 287€ 53 407€ 44 752€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
141 475€ 147 558€ 112 822€ 100 900€ 108 292€ 100 747€ 99 667€ 99 856€ 126 278€ 104 462€ 74 067€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
482 195 € 440 838 € 416 770 € 361 554 € 336 156 € 321 849 € 318 167 € 299 507 € 295 368 € 274 086 € 241 529 €
16
E.1.
Mzdové náklady
345 353€ 316 016€ 299 385€ 258 954€ 242 915€ 232 817€ 229 913€ 215 744€ 212 678€ 197 235€ 174 104€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
119 806€ 109 368€ 104 599€ 90 387€ 83 499€ 79 215€ 79 469€ 75 072€ 74 072€ 68 607€ 60 621€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 036€ 15 454€ 12 786€ 12 213€ 9 742€ 9 817€ 8 785€ 8 691€ 8 618€ 8 244€ 6 804€
20
F.
Dane a poplatky
3 488€ 6 614€ 3 195€ 6 490€ 2 516€ 2 518€ 2 607€ 2 484€ 2 599€ 2 538€ 2 580€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 384€ 38 666€ 114 272€ 160 372€ 161 095€ 161 190€ 161 337€ 134 887€ 52 624€ 69 405€ 71 001€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 384€ 38 666€ 114 272€ 160 372€ 161 095€ 161 190€ 161 337€ 134 887€ 52 624€ 69 405€ 71 001€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 391€ 9 132€ 7 730€ 9 046€ 7 620€ 6 704€ 7 002€ 5 821€ 3 254€ 3 359€ 3 201€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
348 594 € 257 852 € 269 355 € 195 086 € 187 808 € 142 409 € 124 359 € 148 747 € 138 599 € 128 549 € 145 729 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
895 882 € 749 001 € 728 343 € 625 338 € 563 235 € 533 756 € 512 557 € 489 026 € 467 439 € 477 936 € 463 879 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
218 660 € 219 990 € 227 606 € 210 147 € 136 877 € 142 225 € 77 602 € 188 016 € 185 994 € 166 471 € 154 547 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
17 € 30 € 23 € 39 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
17€ 30€ 23€ 39€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
218 660€ 219 990€ 227 606€ 210 147€ 136 877€ 142 225€ 77 602€ 187 999€ 185 964€ 166 448€ 154 508€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 494 € 1 504 € 1 465 € 1 724 € 1 974 € 2 472 € 2 512 € 2 151 € 3 690 € 5 151 € 6 827 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
130 € 494 € 984 € 1 402 € 908 € 2 026 € 3 842 € 5 320 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
130€ 494€ 984€ 1 402€ 908€ 2 026€ 3 842€ 5 320€
52
O.
Kurzové straty
58€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 494€ 1 504€ 1 465€ 1 536€ 1 480€ 1 488€ 1 110€ 1 243€ 1 664€ 1 309€ 1 507€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
217 166 € 218 486 € 226 141 € 208 423 € 134 903 € 139 753 € 75 090 € 185 865 € 182 304 € 161 320 € 147 720 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
565 760 € 476 338 € 495 496 € 403 509 € 322 711 € 282 162 € 199 449 € 334 612 € 320 903 € 289 869 € 293 449 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
119 268 € 100 582 € 103 937 € 85 177 € 68 622 € 59 412 € 41 794 € 74 030 € 70 564 € 63 756 € 67 673 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
119 268€ 100 582€ 103 937€ 85 177€ 68 622€ 59 412€ 41 794€ 74 030€ 70 564€ 63 756€ 67 673€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
446 492 € 375 756 € 391 559 € 318 332 € 254 089 € 222 750 € 157 655 € 260 582 € 250 339 € 226 113 € 225 776 €