Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 864 893 € 5 933 932 € 4 348 607 € 4 725 023 € 5 340 658 € 3 414 195 € 1 746 918 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 071 112 € 1 933 152 € 1 786 485 € 1 893 465 € 238 850 € 192 333 € 174 517 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 071 112 € 1 933 152 € 1 786 485 € 1 893 465 € 238 850 € 192 333 € 174 517 €
012
A.II.1
Pozemky
31 857€ 31 857€ 31 857€ 31 857€ 31 857€ 31 857€ 31 857€
013
A.II.2
Stavby
1 554 683€ 1 599 282€ 1 643 881€ 26 392€ 29 424€ 32 456€ 35 488€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
214 499€ 187 383€ 99 160€ 60 995€ 172 807€ 81 220€ 102 302€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
270 073€ 114 630€ 11 587€ 13 544€ 4 762€ 4 870€ 4 870€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 760 677€ 41 930€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 772 624 € 3 979 107 € 2 554 886 € 2 804 112 € 5 096 247 € 3 211 533 € 1 563 637 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 015 € 976 € 1 125 € 1 112 € 1 436 € 12 302 € 88 702 €
032
B.I.1
Materiál
1 015€ 976€ 1 125€ 1 112€ 1 436€ 12 302€ 12 821€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
75 833€
036
B.I.5
Tovar
48€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
120 847 € 45 263 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
120 847€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
45 263€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 911 072 € 2 288 335 € 1 461 967 € 1 490 535 € 3 961 480 € 1 491 716 € 1 040 064 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 849 586€ 2 059 501€ 1 288 422€ 1 295 723€ 3 867 633€ 1 430 029€ 1 013 341€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
95 150€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
206€ 46 162€ 162 560€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
61 280€ 228 834€ 32 233€ 32 252€ 93 847€ 61 687€ 26 723€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 860 537 € 1 689 796 € 970 947 € 1 312 465 € 1 133 331 € 1 707 515 € 389 608 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 548€ 5 262€ 3 004€ 2 653€ 6 880€ 4 391€ 7 338€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 850 989€ 1 684 534€ 967 943€ 1 309 812€ 1 126 451€ 1 703 124€ 382 270€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 157 € 21 673 € 7 236 € 27 446 € 5 561 € 10 329 € 8 764 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
31€ 292€ 7 236€ 16 186€ 5 561€ 9 017€ 7 420€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 126€ 21 381€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
11 260€ 1 312€ 1 344€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 864 893 € 5 933 932 € 4 348 607 € 4 725 023 € 5 340 658 € 3 414 195 € 1 746 918 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 488 346 € 2 731 926 € 2 789 299 € 2 435 194 € 1 667 563 € 675 018 € 342 609 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
455 048 € 455 048 € 455 048 € 455 048 € 455 048 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
455 048€ 455 048€ 455 048€ 455 048€ 455 048€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 589 € 2 589 € 2 589 € 2 589 € 2 589 € 2 589 € 2 589 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 722 698 € 2 257 648 € 1 970 918 € 1 203 287 € 210 742 € -121 667 € 47 545 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 722 698€ 2 257 648€ 1 970 918€ 1 203 287€ 210 742€ 67 375€ 67 375€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-189 042€ -19 830€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
756 420 € 465 050 € 354 105 € 767 631 € 992 545 € 332 409 € -169 212 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 372 141 € 3 168 435 € 1 516 511 € 2 245 496 € 3 626 942 € 2 739 177 € 1 373 840 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
33 571 € 34 985 € 29 370 € 28 183 € 123 866 € 369 688 € 15 823 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
33 571€ 34 985€ 29 370€ 28 183€ 123 866€ 369 688€ 15 823€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
62 366 € 64 315 € 13 463 € 9 361 € 28 853 € 48 377 € 47 575 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
6 760€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 802€ 7 065€ 7 526€ 9 361€ 8 636€ 8 257€ 8 303€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
55 564€ 57 250€ 5 937€ 20 217€ 40 120€ 32 512€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 918 189 € 2 597 120 € 887 663 € 2 128 312 € 3 276 770 € 2 294 864 € 1 300 911 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
943 212€ 1 623 627€ 395 111€ 1 436 800€ 1 606 608€ 1 216 457€ 409 304€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 188€ 2 584€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
424 388€ 693 479€ 392 783€ 608 425€ 661 095€ 682 403€ 768 313€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
54 830€ 53 213€ 54 588€ 47 016€ 57 065€ 58 959€ 81 264€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
29 105€ 30 051€ 30 916€ 25 601€ 33 986€ 32 219€ 25 620€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
424 684€ 146 615€ 897 383€ 297 324€ 13 627€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
41 970€ 50 135€ 14 265€ 10 470€ 20 633€ 4 314€ 199€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
79 640€ 197 453€ 26 248€ 9 531€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
358 015 € 472 015 € 586 015 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
244 015€ 358 015€ 586 015€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
114 000€ 114 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
4 406 € 33 571 € 42 797 € 44 333 € 46 153 € 30 469 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
41 697€ 44 333€ 46 153€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 406€ 33 571€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 100€ 30 469€