Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
679€ 8 710€ 35€ 331€ 7 628€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
286€ 7 610€ 35€ 331€ 6 571€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
393 € 1 100 € 0 € 0 € 1 057 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 648 412 € 7 295 900 € 6 207 559 € 6 518 540 € 8 661 554 € 6 500 391 € 3 585 593 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 648 412€ 7 295 900€ 6 207 559€ 6 518 540€ 8 661 554€ 6 576 224€ 3 544 799€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-75 833€ 40 794€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 300 401 € 5 446 534 € 4 548 593 € 4 517 730 € 6 093 133 € 4 647 701 € 2 146 401 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
280 193€ 275 492€ 290 764€ 352 241€ 710 205€ 783 890€ 545 572€
10
B.2
Služby
8 020 208€ 5 171 042€ 4 257 829€ 4 165 489€ 5 375 780€ 3 863 811€ 1 600 829€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 348 404 € 1 850 466 € 1 658 966 € 2 000 810 € 2 568 421 € 1 852 690 € 1 440 249 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 184 723 € 1 105 095 € 1 056 436 € 1 048 166 € 1 239 286 € 1 181 472 € 1 547 305 €
13
C.1
Mzdové náklady
894 429€ 827 494€ 786 766€ 778 333€ 919 204€ 891 223€ 1 292 501€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
271 108€ 258 753€ 250 710€ 251 290€ 298 828€ 273 509€ 228 607€
16
C.4
Sociálne náklady
19 186€ 18 848€ 18 960€ 18 543€ 21 254€ 16 740€ 26 197€
17
D
Dane a poplatky
12 933€ 5 235€ 7 517€ 4 390€ 6 209€ 7 571€ 7 251€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
121 289€ 99 251€ 83 102€ 45 860€ 67 272€ 71 278€ 66 821€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 667€ 9 633€ 84 330€ 66 080€ 6 126€ 4 393€ 18 024€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
97 886€ 62 870€ 3 893€ 14 141€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 134€ 2 891€ -728€ 13 273€ -81 980€ 98 108€ 2 670€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 983€ 12 267€ 476 664€ 260 817€ 468 866€ 12 499€ 20 100€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 336€ 31 941€ 457 631€ 98 026€ 477 390€ 19 101€ 20 521€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 002 639 € 627 953 € 518 116 € 1 055 122 € 1 331 343 € 492 052 € -180 336 €
38
X.
Výnosové úroky
1 628€ 2 107€ 6 121€ 1 600€ 3 375€ 1 490€ 992€
39
N
Nákladové úroky
23 194€ 22 841€ 26 242€ 32 317€ 40 699€ 35 515€ 27 218€
40
XI.
Kurzové zisky
17€
41
O
Kurzové straty
1€ 11€ 10€ 22€ 39€ 52€ 9€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€ 94€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 962€ 11 676€ 31 822€ 13 592€ 9 534€ 9 742€ 7 982€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-30 525 € -32 421 € -51 936 € -44 331 € -46 897 € -43 819 € -34 123 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
972 114 € 595 532 € 466 180 € 1 010 791 € 1 284 446 € 448 233 € -214 459 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
215 694 € 130 482 € 112 075 € 243 160 € 291 901 € 115 824 € -45 247 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
215 694€ 130 482€ 112 075€ 243 160€ 291 901€ 70 561€ 16€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
45 263€ -45 263€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
756 420 € 465 050 € 354 105 € 767 631 € 992 545 € 332 409 € -169 212 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
972 114 € 595 532 € 466 180 € 1 010 791 € 1 284 446 € 448 233 € -214 459 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
756 420 € 465 050 € 354 105 € 767 631 € 992 545 € 332 409 € -169 212 €