Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 404 764€ 31 705 179€ 41 144 941€ 45 375 826€ 39 927 910€ 37 214 713€ 21 861 941€ 46 679 124€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
32 213 321 € 33 912 452 € 49 269 496 € 55 730 473 € 39 925 696 € 37 034 044 € 21 842 375 € 46 669 556 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 624 987€ 6 328 819€ 9 925 487€ 17 634 323€ 8 854 582€ 9 394 619€ 7 103 989€ 29 620 847€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
18 442 730€ 20 787 361€ 26 924 056€ 23 879 989€ 23 913 836€ 21 779 334€ 3 886 508€ 2 582 317€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 337 047€ 4 589 000€ 4 295 396€ 3 861 512€ 5 232 334€ 3 978 632€ 7 289 239€ 7 068 318€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
356 882€ -231 483€ 87 182€ 45 372€ 57 520€ 101 505€ 93 641€ 13 072€
07
V.
Aktivácia
32 183€ 26 670€ 34 196€ 28 827€ 29 224€ 27 722€ 23 367€ 25 734€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 087 401€ 1 375 781€ 1 977 442€ 2 290 803€ 1 457 318€ 1 361 922€ 764 959€ 857 945€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 332 091€ 1 036 304€ 6 025 737€ 7 989 647€ 380 882€ 390 310€ 2 680 672€ 6 501 323€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
32 791 412 € 35 907 555 € 49 113 232 € 53 709 917 € 43 801 133 € 37 033 156 € 21 827 860 € 46 810 935 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 982 140€ 5 546 971€ 9 618 024€ 18 603 565€ 8 378 044€ 7 428 210€ 6 890 622€ 29 401 550€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 732 668€ 18 073 248€ 23 292 542€ 20 338 199€ 21 122 002€ 22 285 926€ 7 501 114€ 4 246 068€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
1 888 339€ 2 413 643€ 2 259 443€ 1 915 297€ 2 636 654€ 1 534 569€ 1 263 230€ 2 149 366€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 188 812 € 6 448 988 € 5 290 545 € 4 187 176 € 4 853 476 € 3 609 995 € 2 376 694 € 3 242 413 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 458 051€ 4 653 609€ 3 796 135€ 3 016 757€ 3 508 686€ 2 599 639€ 1 700 057€ 2 324 795€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 528 381€ 1 597 460€ 1 293 122€ 1 028 902€ 1 194 951€ 889 965€ 583 664€ 798 445€
19
E.4.
Sociálne náklady
202 380€ 197 919€ 201 288€ 141 517€ 149 839€ 120 391€ 92 973€ 119 173€
20
F.
Dane a poplatky
33 572€ 50 254€ 526 023€ 651 746€ 3 909 188€ 58 428€ 67 486€ 298 831€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
440 817€ 772 169€ 874 290€ 857 952€ 844 746€ 447 297€ 351 787€ 358 677€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
440 817€ 772 169€ 874 290€ 857 952€ 844 746€ 447 297€ 351 787€ 358 677€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 327 566€ 1 480 998€ 1 154 470€ 1 188 777€ 1 421 960€ 1 136 224€ 626 260€ 569 054€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 943€ 6 815€ 0€ -149€ 0€ 0€ 2 460€ -7 491€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 185 555€ 1 114 469€ 6 097 895€ 5 967 354€ 635 063€ 532 507€ 2 748 207€ 6 552 467€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-578 091 € -1 995 103 € 156 264 € 2 020 556 € -3 875 437 € 888 € 14 515 € -141 379 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 190 682 € 5 466 505 € 6 096 308 € 4 592 962 € 5 950 796 € 4 033 107 € 2 741 778 € 3 513 304 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 567 € 4 543 € 111 018 € 40 286 € 2 213 € 180 668 € 19 571 € 9 568 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 2 608 € 3 € 22 € 24 € 4 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 2 608€ 3€ 22€ 24€ 4€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
1 567€ 4 543€ 108 410€ 40 283€ 2 191€ 180 644€ 19 567€ 9 565€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 019 € 5 394 € 48 570 € 50 315 € 38 073 € 210 386 € 17 999 € 40 408 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
142 € 21 006 € 9 272 € 20 284 € 27 019 € 13 525 € 28 909 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
142€ 21 006€ 9 272€ 20 284€ 27 019€ 13 525€ 28 909€
52
O.
Kurzové straty
240€ 1 545€ 22 876€ 37 099€ 13 735€ 180 423€ 3 084€ 7 453€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 779€ 3 707€ 4 688€ 3 944€ 4 054€ 2 944€ 1 390€ 4 046€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 452 € -851 € 62 448 € -10 029 € -35 860 € -29 718 € 1 572 € -30 840 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-580 543 € -1 995 954 € 218 712 € 2 010 527 € -3 911 297 € -28 830 € 16 087 € -172 219 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
43 768 € -1 006 € 181 527 € 676 350 € 34 399 € 25 491 € 34 410 € -112 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 175 589€ 671 156€ 39 678€ 32 460€ 27 178€ 6 852€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
43 768€ -1 006€ 5 938€ 5 194€ -5 279€ -6 969€ 7 232€ -6 964€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-624 311 € -1 994 948 € 37 185 € 1 334 177 € -3 945 696 € -54 321 € -18 323 € -172 107 €