Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
52 622 890€ 62 369 140€ 80 210 117€ 62 083 549€ 56 247 551€ 70 483 596€ 60 763 185€ 57 582 071€ 49 659 987€ 31 185 542€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
52 695 624 € 62 212 872 € 80 366 828 € 62 089 731 € 55 758 418 € 71 391 965 € 61 347 126 € 55 159 468 € 48 845 657 € 32 182 585 € 26 383 419 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
36 630 458€ 45 587 362€ 63 177 702€ 45 481 533€ 41 250 955€ 56 627 413€ 48 324 467€ 47 965 143€ 40 576 526€ 24 031 391€ 18 250 590€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
15 935 506€ 16 657 036€ 16 989 205€ 16 574 894€ 12 886 266€ 13 829 649€ 12 228 853€ 8 483 729€ 9 063 793€
05
III.
Tržby z predaja služieb
31 673€ 30 285€ 18 673€ 18 650€ 23 013€ 14 986€ 273€ 50€ 7 143 917€ 6 524 452€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
77 835€ -142 175€ 167 989€ 13 700€ -485 700€ 914 083€ 598 738€ -2 415 204€ -800 000€ 1 000 000€ 264 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 201€ 6 667€ 2 083 884€ 5 834€ 194 795€ 1 123 890€ 1 340 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 152€ 73 163€ 6 592€ 954€ 1 860€ 5 338€ 7 277€ 4 377€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
51 950 998 € 61 805 313 € 79 914 770 € 61 636 552 € 55 309 882 € 70 821 239 € 60 782 443 € 54 583 528 € 48 246 111 € 31 607 627 € 25 808 931 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35 512 081€ 44 338 848€ 61 820 217€ 44 412 859€ 40 208 121€ 54 831 937€ 46 585 330€ 43 961 078€ 38 482 851€ 23 383 230€ 17 431 786€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 973 641€ 15 964 389€ 15 518 730€ 14 799 012€ 11 509 339€ 13 384 262€ 11 832 758€ 7 201 762€ 7 908 954€ 6 009 843€ 5 069 792€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
456 136€ 541 322€ 739 763€ 451 223€ 502 032€ 638 404€ 667 462€ 858 839€ 822 993€ 943 326€ 755 267€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
855 528 € 809 616 € 821 653 € 783 525 € 956 514 € 939 758 € 833 566 € 727 316 € 575 795 € 497 577 € 473 031 €
16
E.1.
Mzdové náklady
608 725€ 582 314€ 589 837€ 564 187€ 689 626€ 671 696€ 592 621€ 521 560€ 408 002€ 348 137€ 333 401€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
216 209€ 200 800€ 203 826€ 194 008€ 238 629€ 232 642€ 204 483€ 179 774€ 142 986€ 121 980€ 116 718€
19
E.4.
Sociálne náklady
30 594€ 26 502€ 27 990€ 25 330€ 28 259€ 35 420€ 36 462€ 25 982€ 24 807€ 27 460€ 22 912€
20
F.
Dane a poplatky
17 480€ 20 359€ 19 031€ 21 412€ 21 873€ 21 872€ 20 418€ 18 639€ 15 456€ 14 969€ 14 808€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
92 699€ 83 999€ 964 876€ 1 141 458€ 1 131 895€ 848 455€ 530 116€ 635 095€ 365 806€ 715 813€ 751 143€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
92 699€ 83 999€ 964 876€ 1 141 458€ 1 131 895€ 848 455€ 530 116€ 635 095€ 365 806€ 715 813€ 751 143€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 802€ 905 300€ 4 444€ 185 859€ 1 056 900€ 1 290 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
50 435€ 123 594€ 95 072€ 104 374€ 42 029€ 8 406€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 433€ 37 978€ 30 500€ 27 063€ 24 373€ 28 513€ 31 862€ 19 525€ 32 227€ 34 463€ 23 104€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
744 626 € 407 559 € 452 058 € 453 179 € 448 536 € 570 726 € 564 683 € 575 940 € 599 546 € 574 958 € 574 488 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 733 614 € 1 287 949 € 2 274 859 € 2 425 683 € 1 455 042 € 2 531 528 € 2 066 781 € 2 012 039 € 1 625 521 € 1 838 909 € 1 782 197 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 101 € 14 093 € 11 279 € 7 518 € 3 433 € 5 714 € 14 796 € 7 399 € 14 330 € 2 956 € 7 586 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
176 € 1 € 24 € 31 € 133 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
176€ 1€ 24€ 31€ 133€
42
XII.
Kurzové zisky
5 101€ 14 093€ 11 279€ 7 518€ 3 257€ 5 714€ 14 667€ 7 398€ 14 306€ 2 925€ 2 566€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
129€ 4 887€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
397 722 € 122 445 € 166 425 € 213 961 € 202 908 € 211 058 € 198 174 € 209 373 € 255 902 € 278 686 € 275 586 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
361 949 € 72 412 € 107 871 € 143 168 € 136 781 € 140 397 € 115 530 € 131 890 € 140 251 € 213 218 € 222 082 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
361 949€ 72 412€ 107 871€ 143 168€ 136 781€ 140 397€ 115 530€ 131 890€ 140 251€ 213 218€ 222 082€
52
O.
Kurzové straty
12 074€ 9 928€ 14 862€ 11 477€ 6 099€ 11 961€ 10 509€ 10 375€ 8 857€ 12 352€ 13 968€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 699€ 40 105€ 43 692€ 59 316€ 60 028€ 58 700€ 72 135€ 67 108€ 106 794€ 53 116€ 39 536€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-392 621 € -108 352 € -155 146 € -206 443 € -199 475 € -205 344 € -183 378 € -201 974 € -241 572 € -275 730 € -268 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
352 005 € 299 207 € 296 912 € 246 736 € 249 061 € 365 382 € 381 305 € 373 966 € 357 974 € 299 228 € 306 488 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
74 865 € 63 124 € 62 507 € 52 037 € 63 674 € 103 132 € 101 408 € 105 421 € 94 240 € 69 519 € 71 923 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
74 865€ 63 124€ 62 507€ 52 037€ 63 674€ 103 132€ 101 408€ 105 421€ 94 240€ 69 519€ 71 923€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
277 140 € 236 083 € 234 405 € 194 699 € 185 387 € 262 250 € 279 897 € 268 545 € 263 734 € 229 709 € 234 565 €