Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

POINT akciová spoločnosť Košice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
106 656€ 2 052 307€ 502 835€ 1 657 700€ 574 303€ 3 552 003€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
108 278 € 2 232 986 € 546 009 € 1 911 294 € 694 473 € 3 569 912 € 614 636 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 676 972€ 1 044 412€ 132 986€ 3 161 928€ 18 521€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
107 962€ 539 172€ 517 297€ 642 949€ 453 791€ 390 075€ 473 224€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
270€ 7 865€ 15 138€ 71 764€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46€ 8 977€ 13 574€ 152 169€ 107 696€ 17 909€ 122 891€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 200 € 1 550 € 8 812 € 110 411 € 2 194 029 € 549 850 € 1 834 390 € 704 627 € 3 598 895 € 630 574 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 676 971€ 1 047 622€ 126 994€ 3 084 533€ 16 407€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 331€ 35 894€ 34 014€ 48 774€ 28 555€ 46 389€ 61 618€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 200€ 1 550€ 7 026€ 49 197€ 322 408€ 272 225€ 518 683€ 373 101€ 294 672€ 377 007€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 752 € 58 870 € 157 923 € 241 316 € 214 513 € 172 524 € 169 385 € 172 607 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 291€ 43 479€ 118 338€ 181 915€ 165 760€ 131 351€ 128 396€ 130 467€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
454€ 14 044€ 37 858€ 56 971€ 46 804€ 39 326€ 39 209€ 40 394€
19
E.4.
Sociálne náklady
7€ 1 347€ 1 727€ 2 430€ 1 949€ 1 847€ 1 780€ 1 746€
20
F.
Dane a poplatky
42€ 309€ 115€ 177€ 340€ 71€ 374€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
220€ 671€ 3 422€ 1 394€ 1 614€ 1 641€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
220€ 671€ 3 422€ 1 394€ 1 614€ 1 641€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34€ 971€ 304€ 1 509€ 1 199€ 1 719€ 2 231€ 920€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 200 € -1 550 € -8 812 € -2 133 € 38 957 € -3 841 € 76 904 € -10 154 € -28 983 € -15 938 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-1 200 € -1 550 € -7 026 € 57 434 € 180 871 € 211 058 € 72 282 € 58 127 € 126 409 € 36 713 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 704 € 994 € 761 € 3 219 € 6 636 € 3 718 € 1 396 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
93 € 14 € 7 € 10 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
93€ 14€ 7€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
3 704€ 994€ 761€ 3 126€ 6 622€ 3 711€ 1 386€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
84 € 85 € 105 € 3 059 € 3 740 € 1 817 € 3 013 € 4 986 € 2 367 € 4 485 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
353 € 148 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
353€ 148€
52
O.
Kurzové straty
2 912€ 3 133€ 529€ 1 872€ 4 166€ 1 939€ 3 211€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 85€ 105€ 147€ 607€ 1 288€ 1 141€ 467€ 428€ 1 126€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-84 € -85 € 3 599 € -3 059 € -2 746 € -1 056 € 206 € 1 650 € 1 351 € -3 089 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 284 € -1 635 € -5 213 € -5 192 € 36 211 € -4 897 € 77 110 € -8 504 € -27 632 € -19 027 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 863 € 2 880 € 15 328 € 20 572 € 2 881 € 11 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 863€ 2 880€ 15 328€ 20 572€ 2 881€ 11€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 284 € -1 635 € -5 213 € -5 192 € 28 348 € -7 777 € 61 782 € -29 076 € -30 513 € -19 038 €