Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.

 • Názov Mestské lesy Košice a.s.
 • IČO 31672981
 • DIČ 2020491341
 • IČ DPH SK2020491341 podľa §4
 • Sídlo Južná trieda 11, 040 01 Košice
 • Dátum vzniku 28. mája 1993, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 1310/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 128 593 € / splatené 1 128 593 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 128 593 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa 1.1.2005
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov a účinnej ochrannej služby v les 1.1.2005
zabezpečenie všetkých úloh v záujme záchrany a zachovania genofondu lesných drevín 1.1.2005
zabezpečenie dostatku osiva a kvalitného sadbového materiálu 1.1.2005
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva 1.1.2005
dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov 1.1.2005
zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy 1.1.2005
odborná správa lesov 1.1.2005
zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o lesoch, týkajúcich sa lesného fondu, jeho ochrany a využívania 1.1.2005
výkon poľovného práva a rybárskeho práva v poľovných a rybárskych revíroch, ako aj dozor nad touto činnosťou v revíroch prenajatých iným subjektom 1.1.2005
pridružená drevárska výroba, ťažba a výrub stromov mimo lesa stojacich 1.1.2005
obchodná a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie 1.1.2005
výstavba a údržba technických, rekreačných a športových zariadení na území lesoparku 1.1.2005
výstavba a údržba ciest a zvážnic, chodníkov a iných stavieb potrebných pre plynulé a bezpečné obhospodarovanie mestských lesov 1.1.2005
zabezpečenie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch 1.1.2005
opravárenská činnosť mechanizmov pre lesnícku výrobu 1.1.2005
vypracovanie projektovej dokumentácie prevýstavbu lesných ciest, úpravu bystrín a ich opravu a údržbu 1.1.2005
sprostredkovanie obchodu s rôznym druhom tovaru 1.1.2005
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 1.1.2005
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 1.1.2005
prenájom hnuteľných vecí 1.1.2005
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 1.1.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnosti 1.1.2005
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby 1.1.2005
sprievodca cestovného ruchu 1.1.2005
vnútroštátna nákladná cestná doprava 28.7.2005
medzinárodná nákladná cestná doprava 28.7.2005
prevádzkovanie vyhliadkovej veže 28.7.2005
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií 28.7.2005
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 28.7.2005
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy 1.2.2017
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou napísanou JUDr. Melániou Košovou, notárkou v Košiciach číslo N 25/93, NZ 25/93 dňa 13.5. 1993 podľa zák. č. 513/91 Zb.
2. Notárska zápisnica č. N 122/93, Nz 122/93 napísaná dňa 12.8.1993 Melániou Košovou podľa zák. č. 513/91 Zb.
3. Zmeny zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. 194/94, Nz 191/94 zo dňa 2.8.1994 a N 127/94, Nz 127/94 zo dňa 13.7.1994.
4. Notárska zápisnica N 95/95, Nz 91/95 zo dňa 27.3.1995.
5. Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou zo dňa 16.6.1998. Zakladateľská listina prispôsobená zák. č. 11/98 Zb.
6. Rozhodnutie zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 177/99, Nz 177/99 zo dňa 18.3.1999.
7. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 4.5.2001.