Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.

 • Názov Mestské lesy Košice a.s.
 • IČO 31672981
 • DIČ 2020491341
 • IČ DPH SK2020491341 podľa §4
 • Sídlo Južná trieda 11, 040 01 Košice
 • Dátum vzniku 1. januára 2005, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1310/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 128 593 € / splatené 1 128 593 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 128 593 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Adrián Weiszer Člen predstavenstva Idanská 11, 040 11 Košice - mestská časť Západ 15. februára 2019
Ing. Miroslav Zajac Člen predstavenstva Němcovej 12, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto 15. februára 2019
Ing. František Beli Predseda predstavenstva Povstania českého ľudu 16, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 15. februára 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 1. januára 2005] Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a ďalší jeden člen predstavenstva. V neprítomnosti predsedu predstavenstva podpisujú dvaja členovia spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Rastislav Nagy Dozorná rada Kalša 23, 044 18 Kalša 26. februára 2015
Ing. Julián Tomaštík Dozorná rada Lomonosovova 38, 040 01 Košice - mestská časť Juh 15. februára 2019
Mgr. Peter Liba Dozorná rada Narcisová 7, 040 11 Košice - mestská časť Západ 15. februára 2019
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský Dozorná rada Pokroku 7, 040 11 Košice - mestská časť Západ 15. februára 2019
Martin Konečný Dozorná rada Jaltská 5, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 15. februára 2019
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Mesto Košice [00691135] Akcionár Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Predmety podnikania
Názov Vznik
zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa 1.1.2005
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov a účinnej ochrannej služby v les 1.1.2005
zabezpečenie všetkých úloh v záujme záchrany a zachovania genofondu lesných drevín 1.1.2005
zabezpečenie dostatku osiva a kvalitného sadbového materiálu 1.1.2005
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva 1.1.2005
dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov 1.1.2005
zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy 1.1.2005
odborná správa lesov 1.1.2005
zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o lesoch, týkajúcich sa lesného fondu, jeho ochrany a využívania 1.1.2005
výkon poľovného práva a rybárskeho práva v poľovných a rybárskych revíroch, ako aj dozor nad touto činnosťou v revíroch prenajatých iným subjektom 1.1.2005
pridružená drevárska výroba, ťažba a výrub stromov mimo lesa stojacich 1.1.2005
obchodná a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie 1.1.2005
výstavba a údržba technických, rekreačných a športových zariadení na území lesoparku 1.1.2005
výstavba a údržba ciest a zvážnic, chodníkov a iných stavieb potrebných pre plynulé a bezpečné obhospodarovanie mestských lesov 1.1.2005
zabezpečenie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch 1.1.2005
opravárenská činnosť mechanizmov pre lesnícku výrobu 1.1.2005
vypracovanie projektovej dokumentácie prevýstavbu lesných ciest, úpravu bystrín a ich opravu a údržbu 1.1.2005
sprostredkovanie obchodu s rôznym druhom tovaru 1.1.2005
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 1.1.2005
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 1.1.2005
prenájom hnuteľných vecí 1.1.2005
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 1.1.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnosti 1.1.2005
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby 1.1.2005
sprievodca cestovného ruchu 1.1.2005
vnútroštátna nákladná cestná doprava 28.7.2005
medzinárodná nákladná cestná doprava 28.7.2005
prevádzkovanie vyhliadkovej veže 28.7.2005
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií 28.7.2005
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 28.7.2005
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy 1.2.2017
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou napísanou JUDr. Melániou Košovou, notárkou v Košiciach číslo N 25/93, NZ 25/93 dňa 13.5. 1993 podľa zák. č. 513/91 Zb.
2. Notárska zápisnica č. N 122/93, Nz 122/93 napísaná dňa 12.8.1993 Melániou Košovou podľa zák. č. 513/91 Zb.
3. Zmeny zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. 194/94, Nz 191/94 zo dňa 2.8.1994 a N 127/94, Nz 127/94 zo dňa 13.7.1994.
4. Notárska zápisnica N 95/95, Nz 91/95 zo dňa 27.3.1995.
5. Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou zo dňa 16.6.1998. Zakladateľská listina prispôsobená zák. č. 11/98 Zb.
6. Rozhodnutie zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 177/99, Nz 177/99 zo dňa 18.3.1999.
7. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 4.5.2001.
História zmien a podania