Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 982 915 € 5 568 461 € 5 609 935 € 5 177 186 € 5 033 100 € 4 902 292 € 4 945 578 € 5 432 723 € 5 426 310 € 5 177 375 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 730 138 € 3 999 082 € 3 547 489 € 3 512 562 € 3 510 277 € 3 565 191 € 3 531 733 € 3 382 164 € 3 326 424 € 3 578 501 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 701 € 10 676 € 9 683 € 14 657 € 21 942 € 27 711 € 36 744 € 39 175 € 46 946 € 53 748 €
005
A.I.2
Software
4 020€ 5 621€ 2 084€ 6 074€ 8 111€ 13 205€ 17 487€ 18 595€ 22 111€ 24 658€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 704€ 5 650€ 8 596€ 11 542€ 14 488€ 17 434€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 121€ 3 495€ 6 039€ 8 583€ 11 127€ 8 856€ 10 661€ 9 038€ 10 347€ 11 656€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 560€ 1 560€ 1 560€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 723 437 € 3 988 406 € 3 537 806 € 3 497 905 € 3 488 335 € 3 537 480 € 3 494 989 € 3 342 989 € 3 279 478 € 3 524 753 €
012
A.II.1
Pozemky
81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€ 81 126€
013
A.II.2
Stavby
2 841 167€ 2 890 101€ 2 683 773€ 2 690 805€ 2 637 784€ 2 672 473€ 2 786 918€ 2 925 498€ 2 784 962€ 2 667 296€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
744 756€ 941 991€ 515 273€ 644 687€ 615 406€ 609 177€ 542 790€ 262 618€ 339 228€ 474 806€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
56 388€ 75 188€ 257 634€ 81 287€ 154 019€ 174 704€ 84 155€ 73 747€ 74 162€ 301 525€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 248 324 € 1 561 048 € 2 056 738 € 1 657 661 € 1 511 392 € 1 326 456 € 1 398 571 € 2 037 427 € 2 088 996 € 1 587 107 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
319 939 € 250 457 € 205 982 € 174 589 € 167 537 € 238 538 € 151 130 € 126 812 € 131 834 € 194 133 €
032
B.I.1
Materiál
55 025€ 69 567€ 54 939€ 24 717€ 31 188€ 38 691€ 28 235€ 25 169€ 39 149€ 38 948€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
70 954€ 66 017€ 61 975€ 59 162€ 54 540€ 53 571€ 41 168€ 32 430€ 54 332€
034
B.I.3
Výrobky
186 430€ 107 741€ 83 044€ 83 941€ 75 488€ 142 930€ 78 890€ 64 882€ 34 470€ 72 591€
035
B.I.4
Zvieratá
4 015€ 3 565€ 3 980€ 4 194€ 3 444€ 2 344€ 1 844€ 2 025€ 2 025€ 2 025€
036
B.I.5
Tovar
3 515€ 2 055€ 2 044€ 1 975€ 2 277€ 402€ 393€ 556€ 708€ 1 508€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 512€ 600€ 600€ 600€ 600€ 1 750€ 1 150€ 5 542€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
109 269 € 77 949 € 74 844 € 52 999 € 36 035 € 11 596 € 24 022 € 32 809 € 21 536 € 300 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 14 144€ 19 737€ 300€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 096€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
108 919€ 77 599€ 74 494€ 52 649€ 35 685€ 11 246€ 23 672€ 17 569€ 1 799€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
456 502 € 364 006 € 229 024 € 409 358 € 356 542 € 242 479 € 276 235 € 476 670 € 326 527 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
440 207€ 288 078€ 201 125€ 349 656€ 325 298€ 234 424€ 268 975€ 387 783€ 313 094€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 683€ 72 996€ 23 058€ 44 828€ 28 923€ 2 732€ 2 258€ 84 688€ 605€ 109 423€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13 612€ 2 932€ 4 841€ 14 874€ 2 321€ 5 323€ 5 002€ 4 199€ 12 828€ 2 083€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 362 614 € 868 636 € 1 546 888 € 1 020 715 € 951 278 € 833 843 € 947 184 € 1 401 136 € 1 609 099 € 929 869 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 435€ 1 614€ 1 176€ 1 751€ 1 947€ 2 213€ 2 107€ 1 191€ 742€ 1 251€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 361 179€ 867 022€ 1 545 712€ 1 018 964€ 949 331€ 831 630€ 945 077€ 1 399 945€ 1 608 357€ 928 618€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 453 € 8 331 € 5 708 € 6 963 € 11 431 € 10 645 € 15 274 € 13 132 € 10 890 € 11 767 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
16€ 274€ 149€ 263€ 288€ 6€ 1 590€ 1 416€ 171€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 437€ 6 156€ 5 559€ 5 742€ 11 423€ 9 357€ 12 085€ 11 542€ 9 474€ 11 593€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 901€ 958€ 8€ 1 000€ 3 183€ 3€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 982 915 € 5 568 461 € 5 609 935 € 5 177 186 € 5 033 100 € 4 902 292 € 4 945 578 € 5 432 723 € 5 426 310 € 5 177 375 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 362 479 € 4 128 625 € 3 881 167 € 3 666 029 € 3 612 228 € 3 487 478 € 3 430 124 € 3 416 463 € 3 436 311 € 3 137 559 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 € 1 128 593 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€ 1 128 593€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
197 979 € 197 979 € 197 978 € 197 978 € 197 978 € 197 978 € 310 838 € 310 838 € 310 838 € 310 838 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
197 979€ 197 979€ 197 978€ 197 978€ 197 978€ 197 978€ 197 978€ 197 978€ 197 978€ 197 978€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
112 860€ 112 860€ 112 860€ 112 860€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 605 126 € 2 435 126 € 2 245 127 € 2 215 127 € 2 155 127 € 2 025 127 € 1 862 266 € 1 817 267 € 1 659 421 € 1 544 009 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
225 815€ 225 815€ 225 816€ 225 816€ 225 816€ 225 816€ 112 956€ 112 956€ 105 110€ 89 698€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
2 379 311€ 2 209 311€ 2 019 311€ 1 989 311€ 1 929 311€ 1 799 311€ 1 749 310€ 1 704 311€ 1 554 311€ 1 454 311€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
430 781 € 366 927 € 309 469 € 124 331 € 130 530 € 135 780 € 128 427 € 159 765 € 337 459 € 154 119 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 120 444 € 879 297 € 1 148 191 € 865 533 € 810 219 € 787 976 € 838 053 € 1 299 504 € 1 195 872 € 1 166 226 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
685 639 € 569 329 € 544 151 € 469 000 € 444 980 € 490 120 € 461 353 € 437 387 € 460 994 € 400 953 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
235 434€ 201 537€ 175 036€ 162 618€ 175 507€ 168 284€ 125 580€ 115 348€ 132 673€ 157 275€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
118 679€ 100 087€ 109 749€ 104 819€ 88 172€ 110 131€ 101 721€ 109 346€ 114 665€ 113 059€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
168 518€ 170 127€ 145 306€ 139 855€ 119 973€ 135 144€ 128 297€ 123 443€ 103 882€ 85 793€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
163 008€ 97 578€ 114 060€ 61 708€ 61 328€ 76 561€ 105 755€ 89 250€ 109 774€ 44 826€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
19 536 € 15 515 € 7 168 € 4 662 € 5 162 € 11 309 € 16 037 € 11 208 € 7 482 € 38 129 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
19 536€ 15 515€ 7 168€ 4 662€ 5 162€ 11 309€ 16 037€ 11 208€ 7 482€ 6 383€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
31 746€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
415 269 € 294 453 € 596 872 € 378 594 € 326 884 € 233 437 € 287 637 € 561 458 € 359 872 € 280 752 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
245 863€ 145 870€ 427 532€ 208 813€ 179 838€ 115 456€ 156 438€ 466 212€ 164 549€ 102 173€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
61 335€ 68 770€ 60 379€ 63 851€ 56 679€ 55 465€ 50 622€ 50 008€ 55 111€ 57 189€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
46 258€ 51 182€ 44 848€ 45 095€ 42 727€ 42 032€ 38 779€ 36 319€ 35 821€ 35 859€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
61 231€ 27 472€ 63 641€ 60 288€ 45 756€ 19 970€ 41 419€ 8 146€ 103 074€ 9 725€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
582€ 1 159€ 472€ 547€ 1 884€ 514€ 379€ 773€ 1 317€ 75 806€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 277 € 33 193 € 53 110 € 73 026 € 289 451 € 367 524 € 446 392 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
13 277€ 33 194€ 53 110€ 73 027€ 289 452€ 367 523€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
13 277€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 216 424€ 78 072€ 78 869€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
499 992 € 560 539 € 580 577 € 645 624 € 610 653 € 626 838 € 677 401 € 716 756 € 794 127 € 873 590 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
126€ 4 625€ 1 901€ 2 524€ 2 645€ 6 222€ 763€ 3 878€ 1 411€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
439 572€ 499 993€ 517 473€ 486 141€ 532 039€ 577 937€ 623 834€ 669 732€ 715 629€ 789 013€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
60 420€ 60 420€ 58 479€ 157 582€ 76 090€ 46 256€ 47 345€ 46 261€ 74 620€ 83 166€