Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 815 363€ 5 563 554€ 5 641 475€ 5 211 572€ 4 893 184€ 4 971 600€ 4 998 597€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 056 566 € 5 978 509 € 5 984 037 € 5 410 334 € 5 163 766 € 5 024 898 € 5 356 632 € 4 822 325 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
876€ 1 831€ 1 658€ 1 184€ 186€ 9€ 11 041€ 177€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 366 023€ 5 146 429€ 5 247 449€ 4 794 322€ 4 427 492€ 4 389 236€ 4 465 319€ 4 167 500€
05
III.
Tržby z predaja služieb
448 464€ 415 294€ 392 368€ 416 066€ 465 506€ 582 355€ 522 237€ 446 005€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
71 941€ 92 008€ 39 523€ 8 221€ 18 509€ -60 238€ 80 603€ 25 069€
07
V.
Aktivácia
34 402€ 39 658€ 68 100€ 30 412€ 30 487€ 30 431€ 43 856€ 22 710€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 733€ 69 954€ 91 014€ 43 467€ 85 212€ 6 386€ 63 446€ 64 763€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
121 127€ 213 335€ 143 925€ 116 662€ 136 374€ 76 719€ 170 130€ 96 101€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 697 739 € 5 435 779 € 5 501 147 € 5 009 695 € 4 998 331 € 4 879 382 € 5 140 229 € 4 622 473 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
649€ 1 299€ 1 251€ 890€ 52€ 2€ 9 123€ 47€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
320 964€ 354 946€ 400 687€ 334 398€ 333 010€ 367 318€ 404 077€ 363 268€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 253 828€ 2 838 900€ 3 011 514€ 2 725 460€ 2 675 950€ 2 755 554€ 2 790 396€ 2 563 409€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 453 049 € 1 530 849 € 1 529 568 € 1 354 034 € 1 354 747 € 1 275 733 € 1 293 030 € 1 240 456 €
16
E.1.
Mzdové náklady
949 505€ 975 442€ 1 001 153€ 880 127€ 873 698€ 839 417€ 854 951€ 819 185€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
43 807€ 56 136€ 37 569€ 36 219€ 35 445€ 34 504€ 33 273€ 32 518€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
400 068€ 408 680€ 413 023€ 366 114€ 365 551€ 346 695€ 354 221€ 339 248€
19
E.4.
Sociálne náklady
59 669€ 90 591€ 77 823€ 71 574€ 80 053€ 55 117€ 50 585€ 49 505€
20
F.
Dane a poplatky
35 136€ 38 440€ 41 176€ 34 700€ 46 170€ 43 930€ 51 355€ 38 993€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
516 848€ 527 202€ 444 031€ 426 172€ 451 944€ 401 835€ 376 614€ 297 622€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
510 843€ 523 280€ 444 805€ 411 133€ 451 201€ 398 815€ 376 614€ 297 622€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 005€ 3 922€ -774€ 15 039€ 743€ 3 020€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
685€ 232€ 521€ 596€ 54 580€ 6 614€ 11 503€ 11 098€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 184€ 3 071€ 1 304€ 20 749€ 20 241€ 2 043€ 42 489€ 52 657€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
111 396€ 140 840€ 71 095€ 112 696€ 61 637€ 26 353€ 161 642€ 54 923€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
358 827 € 542 730 € 482 890 € 400 639 € 165 435 € 145 516 € 216 403 € 199 852 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 346 265 € 2 500 075 € 2 335 646 € 2 189 457 € 1 933 168 € 1 818 919 € 1 919 460 € 1 734 737 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 45 € 285 € 804 € 1 001 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 45 € 285 € 804 € 1 001 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 45€ 285€ 804€ 1 001€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 284 € 2 516 € 2 243 € 2 368 € 2 517 € 2 699 € 3 016 € 6 596 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 € 317 € 580 € 941 € 4 364 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
62€ 317€ 580€ 941€ 4 364€
52
O.
Kurzové straty
38€ 45€ 4€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 284€ 2 516€ 2 205€ 2 306€ 2 155€ 2 119€ 2 071€ 2 229€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 284 € -2 516 € -2 243 € -2 366 € -2 472 € -2 414 € -2 212 € -5 595 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
356 543 € 540 214 € 480 647 € 398 273 € 162 963 € 143 102 € 214 191 € 194 257 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
85 827 € 109 433 € 113 720 € 88 804 € 38 632 € 12 572 € 78 411 € 65 830 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
91 828€ 140 754€ 116 825€ 110 649€ 55 596€ 37 011€ 65 984€ 71 932€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 001€ -31 321€ -3 105€ -21 845€ -16 964€ -24 439€ 12 427€ -6 102€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
270 716 € 430 781 € 366 927 € 309 469 € 124 331 € 130 530 € 135 780 € 128 427 €