Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

METROPOL Invest, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
815 940€ 368 205€ 602 459€ 1 089 774€ 893 352€ 883 066€ 690 039€ 816 173€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
894 444 € 717 225 € 766 935 € 1 126 087 € 907 699 € 896 639 € 710 521 € 816 173 € 756 383 € 744 065 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 893€ 69€ 1 491€ 13 148€ 14 635€ 13 569€ 15 433€ 20 896€ 20 209€ 14 664€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
827 580€ 386 178€ 611 877€ 1 103 357€ 884 422€ 869 497€ 674 605€ 786 898€ 723 656€ 710 344€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 441€ 455€ 546€ 748€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
59 971€ 330 978€ 153 567€ 8 141€ 8 187€ 13 027€ 19 735€ 8 379€ 12 518€ 19 057€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 051 345 € 782 187 € 897 331 € 1 255 370 € 1 193 752 € 1 165 645 € 1 020 386 € 933 001 € 864 133 € 876 063 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 377€ 725€ 956€ 4 549€ 3 704€ 6 748€ 10 722€ 12 093€ 13 586€ 14 280€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
316 887€ 145 005€ 174 131€ 299 969€ 278 861€ 314 152€ 254 234€ 270 126€ 237 471€ 262 828€
13
C.
Opravné položky k zásobám
952€
14
D.
Služby
146 105€ 110 367€ 125 644€ 120 784€ 203 809€ 129 661€ 130 183€ 123 966€ 86 653€ 89 039€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
512 046 € 450 150 € 513 247 € 622 546 € 527 842 € 530 300 € 464 083 € 400 107 € 357 625 € 355 230 €
16
E.1.
Mzdové náklady
351 703€ 323 112€ 363 690€ 437 297€ 383 120€ 385 829€ 328 110€ 291 570€ 260 852€ 256 328€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
121 037€ 111 280€ 126 397€ 150 019€ 126 931€ 129 477€ 111 624€ 99 058€ 90 348€ 92 264€
19
E.4.
Sociálne náklady
39 306€ 15 758€ 23 160€ 35 230€ 17 791€ 14 994€ 24 349€ 9 479€ 6 425€ 6 638€
20
F.
Dane a poplatky
12 499€ 12 654€ 9 782€ 8 974€ 8 812€ 10 674€ 9 564€ 11 054€ 11 399€ 11 225€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
52 960€ 55 682€ 53 856€ 164 382€ 163 221€ 155 844€ 122 959€ 107 587€ 147 201€ 130 505€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
52 960€ 55 682€ 53 856€ 164 382€ 163 221€ 155 844€ 122 959€ 107 587€ 147 201€ 130 505€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 274€ 10 843€ 4 722€ 1 692€ 314€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 471€ 7 604€ 15 489€ 34 166€ 7 503€ 7 423€ 23 919€ 8 068€ 8 506€ 12 642€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-156 901 € -64 962 € -130 396 € -129 283 € -286 053 € -269 006 € -309 865 € -116 828 € -107 750 € -131 998 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
369 104 € 130 150 € 311 685 € 691 203 € 412 683 € 432 505 € 294 899 € 401 609 € 406 155 € 358 861 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 34 € 2 € 339 € 872 € 182 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 34 € 2 € 6 € 700 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 34€ 2€ 6€ 700€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
333€ 172€ 181€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
40 681 € 41 470 € 44 338 € 53 607 € 32 964 € 76 241 € 81 757 € 71 681 € 67 921 € 61 709 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
36 734 € 39 232 € 41 652 € 49 110 € 29 294 € 73 295 € 79 569 € 70 792 € 67 187 € 60 299 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
36 734€ 39 232€ 41 652€ 49 110€ 29 294€ 73 295€ 79 569€ 70 792€ 67 187€ 60 299€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 947€ 2 238€ 2 686€ 4 497€ 3 670€ 2 946€ 2 188€ 889€ 734€ 1 410€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-40 681 € -41 470 € -44 338 € -53 602 € -32 964 € -76 207 € -81 755 € -71 342 € -67 049 € -61 527 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-197 582 € -106 432 € -174 734 € -182 885 € -319 017 € -345 213 € -391 620 € -188 170 € -174 799 € -193 525 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-23 545 € -18 092 € -16 695 € -36 665 € -29 168 € 2 100 € 14 069 € 12 261 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-23 545€ -18 092€ -16 695€ -39 545€ -32 048€ -780€ 11 189€ 12 261€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-197 582 € -106 432 € -151 189 € -164 793 € -302 322 € -308 548 € -362 452 € -190 270 € -188 868 € -205 786 €