Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STD DONIVO a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
59 218 199 € 66 767 031 € 61 589 673 € 61 183 352 € 63 015 384 € 64 511 900 € 49 831 936 € 44 762 559 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
37 016 795 € 40 073 198 € 35 623 297 € 35 486 362 € 38 256 276 € 40 766 737 € 25 974 064 € 24 626 476 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
521 848 € 556 804 € 449 476 € 188 569 € 125 932 € 7 532 € 13 178 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
417 261€ 444 225€ 46 386€ 62 490€ 19 145€ 7 532€ 9 944€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
84 755€ 90 263€ 95 771€ 101 279€ 106 787€ 3 234€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
19 832€ 22 316€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
307 319€ 24 800€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
33 025 092 € 37 678 375 € 33 878 528 € 35 139 315 € 37 986 344 € 40 759 205 € 25 974 064 € 24 613 298 €
012
A.II.1
Pozemky
1 204 279€ 1 204 279€ 1 204 279€ 1 204 279€ 1 014 523€ 1 014 523€ 1 014 523€ 383 323€
013
A.II.2
Stavby
2 616 145€ 2 827 247€ 2 958 766€ 2 738 768€ 1 720 241€ 1 553 778€ 1 072 454€ 515 886€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 028 875€ 29 988 629€ 29 696 451€ 31 161 316€ 35 234 280€ 38 190 904€ 23 653 991€ 23 620 453€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
175 793€ 3 658 220€ 19 032€ 34 952€ 17 300€ 233 096€ 93 636€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 469 855 € 1 838 019 € 1 295 293 € 158 478 € 144 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
509 472€ 784 585€ 254 067€ 14 478€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
19 157€ 12 208€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
2 941 226€ 1 041 226€ 897 226€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
144 000€ 144 000€ 144 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
21 846 777 € 26 026 756 € 25 715 487 € 25 033 147 € 24 260 118 € 23 497 908 € 23 655 599 € 19 721 127 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
336 727 € 436 014 € 463 413 € 440 492 € 439 997 € 539 102 € 518 479 € 597 570 €
035
B.I.1
Materiál
336 710€ 435 997€ 463 396€ 440 475€ 439 980€ 539 085€ 518 462€ 597 553€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
21 085 388 € 25 206 604 € 24 967 923 € 24 332 081 € 23 506 002 € 21 602 473 € 22 891 975 € 18 994 150 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
16 845 342 € 20 597 345 € 19 943 230 € 18 632 851 € 18 219 322 € 16 827 412 € 16 788 833 € 16 532 231 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
140 272€ 578 643€ 827 023€ 308€ 6 722€ 283€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
29 557€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 705 070€ 20 018 702€ 19 116 207€ 18 602 986€ 18 212 600€ 16 827 129€ 16 788 833€ 16 532 231€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
658 441€ 506 841€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
92 241€ 223 352€ 258 352€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
371 237€ 235 750€ 606 396€ 475 395€ 534 212€ 356 040€ 267 766€ 25 599€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 776 568€ 4 150 157€ 4 159 945€ 4 565 394€ 4 245 627€ 4 419 021€ 5 835 376€ 2 436 320€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
424 662 € 384 138 € 284 151 € 260 574 € 314 119 € 1 356 333 € 245 145 € 129 407 €
072
B.V.1.
Peniaze
16 401€ 28 321€ 11 933€ 21 651€ 26 463€ 17 980€ 18 026€ 13 222€
073
B.V.2.
Účty v bankách
408 261€ 355 817€ 272 218€ 238 923€ 287 656€ 1 338 353€ 227 119€ 116 185€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
354 627 € 667 077 € 250 889 € 663 843 € 498 990 € 247 255 € 202 273 € 414 956 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
15 096€ 82 411€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
264 297€ 132 630€ 197 619€ 424 762€ 377 405€ 126 556€ 114 156€ 218 265€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
90 330€ 534 447€ 53 270€ 239 081€ 121 585€ 120 699€ 73 021€ 114 280€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
59 218 199 € 66 767 031 € 61 589 673 € 61 183 352 € 63 015 384 € 64 511 900 € 49 831 936 € 44 762 559 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 685 696 € 12 931 098 € 9 341 076 € 10 668 545 € 6 509 328 € 15 763 493 € 12 428 203 € 8 185 049 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
44 880 € 44 880 € 44 880 € 44 880 € 44 880 € 44 880 € 44 880 € 44 880 €
082
A.I.1
Základné imanie
44 880€ 44 880€ 44 880€ 44 880€ 44 880€ 44 880€ 44 880€ 44 880€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
100 383€ 100 383€ 100 383€ 100 383€ 100 383€ 100 383€ 100 383€ 100 383€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
28 974 € 28 974 € 28 974 € 28 974 € 28 974 € 28 974 € 28 974 € 28 974 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
27 646€ 27 646€ 28 974€ 28 974€ 28 974€ 28 974€ 28 974€ 28 974€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
1 328€ 1 328€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
480 585 € 755 698 € 250 180 € 10 561 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
480 585€ 755 698€ 250 180€ 10 561€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 955 274 € 8 916 659 € 5 483 747 € 5 970 504 € 8 253 965 € 8 010 813 € 4 769 736 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 955 274€ 8 916 659€ 5 483 747€ 5 970 504€ 23 289 712€ 7 373 656€ 19 805 483€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 035 747€ 637 157€ -15 035 747€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 075 600 € 3 084 504 € 3 432 912 € 4 513 243 € 6 335 091 € 7 335 291 € 4 243 153 € 3 241 076 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
45 532 503 € 53 835 933 € 52 248 597 € 50 514 611 € 56 506 037 € 48 748 151 € 37 401 563 € 36 576 195 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
20 245 560 € 21 405 342 € 20 191 101 € 22 367 105 € 25 928 918 € 29 033 382 € 13 649 672 € 16 731 488 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
816 214€ 19 143 497€ 21 252 448€ 24 583 111€ 27 791 819€ 12 096 179€ 16 085 580€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
110 234€ 91 199€ 98 886€ 102 248€ 104 863€ 123 645€ 133 863€ 133 017€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
18 062 518€ 20 549 346€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 256 594€ 764 797€ 948 718€ 1 012 409€ 1 240 944€ 1 117 918€ 1 419 630€ 512 891€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
70 661 € 25 886 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
70 661€ 25 886€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
420 157€ 920 681€ 1 554 205€ 2 192 729€ 1 836 015€ 547 000€ 685 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 905 964 € 21 135 888 € 23 350 989 € 18 868 969 € 23 411 671 € 17 811 854 € 17 634 836 € 12 832 431 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 892 876 € 7 698 423 € 8 330 369 € 7 257 800 € 6 093 949 € 6 032 361 € 6 138 025 € 6 164 805 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
746 923€ 1 705 117€ 1 293 392€ 58 246€ 4 275€ 3 988€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
280 135€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 145 953€ 5 993 306€ 7 036 977€ 6 919 419€ 6 089 674€ 6 028 373€ 6 138 025€ 6 164 805€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 122€ 3 482€ 3 642 688€ 935 559€ 6 160 150€ 6 002€ 6 840€ 6 553€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 086 684€ 1 150 938€ 1 152 333€ 1 143 490€ 1 105 821€ 955 057€ 882 182€ 816 052€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
385 984€ 427 521€ 420 475€ 402 212€ 370 288€ 315 953€ 276 457€ 253 928€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
257 030€ 106 282€ 101 687€ 85 154€ 76 612€ 1 674 587€ 520 294€ 420 110€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 282 268€ 11 749 242€ 9 703 437€ 9 044 754€ 9 604 851€ 8 827 894€ 9 811 038€ 5 170 983€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
993 533 € 941 401 € 1 049 792 € 1 098 348 € 1 043 037 € 1 217 915 € 932 527 € 2 760 223 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
837 044€ 707 773€ 765 200€ 837 046€ 730 053€ 697 325€ 742 300€ 682 337€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
156 489€ 233 628€ 284 592€ 261 302€ 312 984€ 520 590€ 190 227€ 2 077 886€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 896 628€ 9 432 621€ 6 102 510€ 5 987 460€ 4 286 396€ 138 000€ 4 499 528€ 4 226 167€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
196 € 19 € 256 € 2 170 € 1 315 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
196€ 19€ 256€ 2 170€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 315€