Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STD DONIVO a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
72 988 257€ 89 463 665€ 98 124 899€ 95 002 084€ 87 400 949€ 90 856 512€ 78 061 211€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
85 293 166 € 112 369 039 € 111 431 071 € 104 851 661 € 102 650 904 € 102 499 773 € 89 793 031 € 94 689 805 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
215€ 563€ 1 350 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
72 988 257€ 89 463 450€ 90 500 466€ 87 530 131€ 83 351 106€ 81 376 412€ 78 061 211€ 74 975 557€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
150€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 993 546€ 9 991 787€ 7 643 420€ 7 473 405€ 4 051 297€ 9 481 541€ 1 511 662€ 7 745 102€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 311 363€ 12 913 587€ 13 286 622€ 9 848 125€ 15 248 501€ 11 641 820€ 8 870 158€ 11 968 996€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
78 582 468 € 107 584 855 € 106 176 304 € 98 244 204 € 93 417 540 € 92 109 396 € 83 047 935 € 89 330 900 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
215€ 541€ 786 097€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 517 451€ 22 935 569€ 26 377 359€ 25 423 529€ 22 877 256€ 24 945 278€ 27 820 924€ 29 079 647€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-12 859€ -242€
14
D.
Služby
30 826 391€ 40 347 456€ 34 895 744€ 30 842 676€ 28 909 473€ 27 747 172€ 27 205 180€ 25 571 494€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 433 502 € 15 707 625 € 15 917 408 € 14 708 747 € 13 005 514 € 11 856 696 € 10 214 564 € 9 143 282 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 476 652€ 11 416 612€ 11 603 426€ 10 769 948€ 9 549 678€ 8 712 409€ 7 470 918€ 6 691 358€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 628 477€ 4 002 542€ 4 060 567€ 3 708 794€ 3 224 595€ 2 934 841€ 2 585 474€ 2 307 575€
19
E.4.
Sociálne náklady
328 373€ 288 471€ 253 415€ 230 005€ 231 241€ 209 446€ 158 172€ 144 349€
20
F.
Dane a poplatky
523 371€ 924 154€ 947 367€ 999 791€ 1 041 531€ 972 632€ 894 719€ 890 961€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 528 441€ 7 329 039€ 7 521 995€ 8 493 878€ 12 007 886€ 7 413 979€ 5 668 574€ 5 438 130€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 355 570€ 7 303 004€ 7 521 995€ 8 493 878€ 12 007 886€ 7 413 979€ 5 668 574€ 5 438 130€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
172 871€ 26 035€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 789 343€ 9 637 362€ 7 320 252€ 6 976 952€ 3 542 290€ 7 304 204€ 1 024 386€ 7 092 020€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
41 396€ -33 170€ -38 499€ 205 914€ -139 085€ -288 871€ 10 480€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 922 573€ 10 736 605€ 13 234 137€ 10 592 717€ 12 185 534€ 12 158 548€ 9 433 491€ 12 104 886€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 710 698 € 4 784 184 € 5 254 767 € 6 607 457 € 9 233 364 € 10 390 377 € 6 745 096 € 5 358 905 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
26 644 415 € 26 180 425 € 29 227 385 € 31 263 926 € 31 577 236 € 28 684 204 € 23 599 010 € 20 324 566 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
432 479 € 33 637 € 36 272 € 40 912 € 8 457 € 15 481 € 37 533 € 80 853 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
419 639 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
419 639€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 357 € 24 722 € 949 € 11 € 6 085 € 538 € 30 569 € 79 175 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 357€ 24 722€ 949€ 11€ 6 085€ 538€ 30 569€ 79 175€
42
XII.
Kurzové zisky
11 483€ 8 915€ 35 323€ 40 901€ 2 372€ 14 943€ 6 964€ 1 678€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
547 353 € 669 495 € 659 197 € 785 056 € 925 198 € 1 091 158 € 961 271 € 939 700 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
457 669 € 566 447 € 577 484 € 717 856 € 855 376 € 996 518 € 875 792 € 836 937 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
457 669€ 566 447€ 577 484€ 717 856€ 855 376€ 996 518€ 875 792€ 836 937€
52
O.
Kurzové straty
65 428€ 56 155€ 25 127€ 8 774€ 22 442€ 40 033€ 32 696€ 52 804€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 256€ 46 893€ 56 586€ 58 426€ 47 380€ 54 607€ 52 783€ 49 959€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-114 874 € -635 858 € -622 925 € -744 144 € -916 741 € -1 075 677 € -923 738 € -858 847 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 595 824 € 4 148 326 € 4 631 842 € 5 863 313 € 8 316 623 € 9 314 700 € 5 821 358 € 4 500 058 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 520 224 € 1 063 822 € 1 198 930 € 1 350 070 € 1 981 532 € 1 979 409 € 1 578 205 € 1 258 982 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 028 427€ 1 247 743€ 1 260 585€ 1 578 605€ 1 858 507€ 2 281 121€ 671 466€ 238 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
491 797€ -183 921€ -61 655€ -228 535€ 123 025€ -301 712€ 906 739€ 1 020 982€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 075 600 € 3 084 504 € 3 432 912 € 4 513 243 € 6 335 091 € 7 335 291 € 4 243 153 € 3 241 076 €