Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AZOR, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
121 284€ 436 794€ 911 618€ 537 899€ 3 463 613€ 827 286€ 1 533 050€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57 915€ 419 498€ 701 360€ 365 002€ 3 277 329€ 606 045€ 1 342 354€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
63 369 € 17 296 € 210 258 € 172 897 € 186 284 € 221 241 € 190 696 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 048 688 € 1 005 182 € 4 405 137 € 3 499 762 € 812 665 € 786 736 € 985 853 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 048 688€ 1 005 182€ 4 405 137€ 3 499 762€ 812 665€ 786 736€ 985 853€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
730 057 € 1 130 586 € 4 038 001 € 2 609 355 € 523 932 € 720 424 € 687 819 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
309 796€ 275 575€ 661 222€ 318 022€ 123 591€ 129 189€ 134 650€
10
B.2
Služby
420 261€ 855 011€ 3 376 779€ 2 291 333€ 400 341€ 591 235€ 553 169€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
382 000 € -108 108 € 577 394 € 1 063 304 € 475 017 € 287 553 € 488 730 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
185 922 € 209 955 € 268 441 € 223 011 € 148 888 € 150 052 € 205 367 €
13
C.1
Mzdové náklady
133 287€ 150 111€ 190 190€ 157 420€ 106 786€ 106 599€ 143 450€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
46 276€ 52 186€ 66 406€ 55 021€ 36 213€ 37 483€ 52 095€
16
C.4
Sociálne náklady
6 359€ 7 658€ 11 845€ 10 570€ 5 889€ 5 970€ 9 822€
17
D
Dane a poplatky
17 912€ 18 389€ 15 450€ 15 231€ 13 586€ 14 481€ 19 179€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
139 830€ 150 157€ 194 228€ 172 301€ 152 736€ 188 982€ 191 740€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
28 567€ 293 850€ 500 316€ 92 310€ 19 467€ 259 934€ 193 432€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
33 426€ 85 215€ 290 064€ 30 772€ 19 525€ 221 789€ 196 403€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
7 431€ 10 779€ 5 713€ 4 801€ 5 381€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
71 755€ 23 463€ 71 667€ 53 229€ 69 933€ 15 531€ 38 415€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
75 022€ 69 941€ 83 498€ 518 930€ 104 571€ 34 686€ 39 219€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
30 210 € -331 883 € 286 917 € 242 885 € 125 111 € -51 773 € 63 288 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 504 998€ 500 749€ 1€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 504 998€ 511 000€ 5 850€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
348 478 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
348 478€
38
X.
Výnosové úroky
23 569€ 201 427€ 31 349€ 57 011€ 13 337€ 23 240€ 4 464€
39
N
Nákladové úroky
49 140€ 186 819€ 278 773€ 254 819€ 120 379€ 61 521€ 68 221€
40
XI.
Kurzové zisky
5€ 2€ -7€ 546€
41
O
Kurzové straty
50€ 225€ 120€ 739€ 3 327€ 3 029€ 934€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
46 749€ 110 000€ 8 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 181€ 10 147€ 7 420€ 6 006€ 5 315€ 9 268€ 7 175€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-30 797 € 389 214 € -254 964 € -210 409 € -115 684 € 59 968 € -63 866 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-587 € 57 331 € 31 953 € 32 476 € 9 427 € 8 195 € -578 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
30 570 € -48 591 € 8 484 € 13 543 € 3 998 € 3 669 € 4 668 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
31 513€ 8 484€ 13 543€ 3 998€ 3 669€ 4 271€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
30 570€ -80 104€ 397€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-31 157 € 105 922 € 23 469 € 18 933 € 5 429 € 4 526 € -5 246 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
18 592€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
18 592 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
18 592 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-587 € 57 331 € 31 953 € 32 476 € 9 427 € 8 195 € 18 014 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-31 157 € 105 922 € 23 469 € 18 933 € 5 429 € 4 526 € 13 346 €