Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
52 978 164€ 50 984 777€ 49 124 454€ 48 860 205€ 49 450 094€ 50 222 362€ 49 612 237€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
53 334 516 € 51 344 420 € 49 219 849 € 48 948 400 € 49 536 626 € 50 328 658 € 49 767 977 € 51 920 684 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
34 224€ 32 797€ 26 567€ 90 273€ 105 142€ 72 517€ 40 003€ 71 919€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
52 393 416€ 50 400 982€ 48 543 914€ 48 232 330€ 48 860 021€ 49 693 949€ 49 191 027€ 51 279 249€
05
III.
Tržby z predaja služieb
550 524€ 550 998€ 553 973€ 537 602€ 484 931€ 455 896€ 381 207€ 381 762€
07
V.
Aktivácia
4 568€ 7 870€ 11 020€ 28 776€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 798€ 17 560€ 43 332€ 69 827€ 70 295€ 50 171€ 99 921€ 131 464€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
344 554€ 342 083€ 52 063€ 13 800€ 16 237€ 48 255€ 44 799€ 27 514€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
52 796 196 € 50 923 345 € 48 741 203 € 48 518 865 € 49 062 432 € 49 773 463 € 49 180 873 € 51 229 417 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 692€ 10 924€ 8 767€ 31 067€ 34 770€ 23 525€ 15 398€ 31 994€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 190 662€ 40 585 197€ 38 902 906€ 38 658 884€ 39 437 761€ 40 196 067€ 39 997 931€ 42 524 841€
13
C.
Opravné položky k zásobám
81€ 5 049€ 711€ -3 179€ 3 179€
14
D.
Služby
3 331 356€ 2 927 831€ 3 050 145€ 3 028 231€ 2 861 278€ 2 699 245€ 2 608 918€ 2 560 367€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 347 234 € 3 164 213 € 2 940 173 € 2 768 479 € 2 812 706 € 2 827 469 € 2 727 711 € 2 795 067 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 250 957€ 2 086 092€ 1 990 670€ 1 917 655€ 1 911 083€ 1 894 046€ 1 889 735€ 1 903 489€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 600€ 19 765€ 15 786€ 15 111€ 15 111€ 14 683€ 12 209€ 12 087€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
868 764€ 822 626€ 779 106€ 699 172€ 695 740€ 716 205€ 685 292€ 703 063€
19
E.4.
Sociálne náklady
219 913€ 235 730€ 154 611€ 136 541€ 190 772€ 202 535€ 140 475€ 176 428€
20
F.
Dane a poplatky
27 720€ 27 268€ 26 013€ 21 378€ 29 416€ 22 755€ 31 206€ 37 652€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 735 149€ 4 051 384€ 3 614 045€ 3 894 703€ 3 743 540€ 3 859 229€ 3 658 768€ 3 173 525€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 750 725€ 4 066 960€ 3 629 621€ 3 910 279€ 3 774 487€ 3 637 511€ 3 537 409€ 3 176 303€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-15 576€ -15 576€ -15 576€ -15 576€ -30 947€ 221 718€ 121 359€ -2 778€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 338€ 131€ 44 068€ 3 499€ 31 188€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-9 910€ 22 818€ -1 790€ 4 214€ -10 276€ 9 180€ 22 836€ 2 087€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
159 874€ 128 661€ 200 233€ 111 778€ 112 348€ 132 814€ 114 606€ 72 696€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
538 320 € 421 075 € 478 646 € 429 535 € 474 194 € 555 195 € 587 104 € 691 267 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 443 373 € 7 455 776 € 7 161 925 € 7 146 591 € 7 119 464 € 7 308 216 € 7 001 010 € 6 644 504 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
338 € 117 € 170 € 450 € 5 113 € 1 710 € 2 077 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
338 € 154 € 411 € 5 099 € 1 710 € 2 074 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
338€ 154€ 411€ 5 099€ 1 710€ 2 074€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
117€ 16€ 39€ 14€ 3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
83 622 € 94 862 € 80 832 € 77 298 € 83 827 € 134 155 € 128 014 € 72 300 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
44 993 € 56 170 € 60 075 € 66 117 € 73 220 € 122 718 € 121 144 € 63 805 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
44 993€ 56 170€ 60 075€ 66 117€ 73 220€ 122 718€ 121 144€ 63 805€
52
O.
Kurzové straty
6€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
11 431€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 629€ 38 692€ 20 757€ 11 181€ 10 607€ 6 870€ 8 495€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-83 622 € -94 524 € -80 715 € -77 128 € -83 377 € -129 042 € -126 304 € -70 223 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
454 698 € 326 551 € 397 931 € 352 407 € 390 817 € 426 153 € 460 800 € 621 044 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
97 607 € 43 986 € 74 926 € 65 647 € 66 425 € 171 600 € 132 826 € 120 220 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
40 907€ 45 745€ 61 272€ 3 106€ 9 146€ 60 651€ 182 453€ 77 201€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
56 700€ -1 759€ 13 654€ 62 541€ 57 279€ 110 949€ -49 627€ 43 019€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
357 091 € 282 565 € 323 005 € 286 760 € 324 392 € 254 553 € 327 974 € 500 824 €