Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ITES Vranov, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.01.2014
30.09.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 771 236 € 4 237 542 € 3 192 849 € 3 273 342 € 2 720 042 € 2 570 737 € 2 660 591 € 2 656 084 € 2 372 780 € 2 659 846 € 2 341 051 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 724 074 € 1 665 874 € 926 061 € 861 222 € 780 428 € 752 371 € 775 298 € 387 975 € 269 064 € 212 266 € 254 851 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
282 € 1 032 € 1 877 € 3 004 € 4 130 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
282€ 1 032€ 1 877€ 3 004€ 4 130€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 609 435 € 1 570 708 € 823 304 € 798 485 € 727 329 € 700 264 € 574 640 € 165 077 € 196 275 € 212 266 € 254 851 €
012
A.II.1
Pozemky
72 989€ 72 989€ 72 989€ 76 264€ 76 264€ 76 264€ 75 789€ 6 817€ 6 817€ 6 817€ 6 817€
013
A.II.2
Stavby
535 602€ 574 746€ 613 998€ 545 432€ 551 829€ 341 850€ 359 901€ 140 422€ 152 455€ 164 488€ 176 522€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
466 370€ 332 808€ 109 711€ 135 520€ 78 695€ 80 738€ 8 865€ 17 729€ 36 875€ 40 813€ 71 344€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 374€ 1 462€ 1 550€ 1 672€ 1 780€ 74€ 90€ 109€ 128€ 148€ 168€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
511 100€ 519 220€ 25 056€ 34 008€ 18 761€ 201 338€ 129 995€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
22 000€ 69 483€ 5 589€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
114 639 € 95 166 € 102 757 € 62 737 € 52 817 € 51 075 € 198 781 € 219 894 € 68 659 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 588€ 1 589€ 3 181€ 152 573€ 151 235€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
113 051€ 93 577€ 99 576€ 62 737€ 52 817€ 51 075€ 46 208€ 68 659€ 68 659€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 038 800 € 2 564 015 € 2 260 468 € 2 406 765 € 1 934 821 € 1 805 754 € 1 880 976 € 2 263 011 € 2 099 415 € 2 439 744 € 2 077 691 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
73 394 € 55 721 € 96 516 € 50 042 € 153 154 € 108 927 € 94 953 € 66 867 € 64 624 € 89 593 € 315 623 €
036
B.I.5
Tovar
73 394€ 55 721€ 96 516€ 50 042€ 153 154€ 108 927€ 69 808€ 59 193€ 61 326€ 71 835€ 315 623€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
25 145€ 7 674€ 3 298€ 17 758€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
24 631 € 8 539 € 29 926 € 18 989 € 13 577 € 36 589 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
24 631€ 8 539€ 29 926€ 18 989€ 13 577€ 36 589€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
307 411 € 1 324 246 € 341 652 € 351 035 € 739 630 € 342 331 € 349 666 € 649 513 € 553 739 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
306 788€ 686 043€ 304 935€ 339 539€ 637 016€ 335 867€ 255 734€ 624 311€ 510 181€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
65 871€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
638 153€ 23 217€ 1 906€ 2€ 63 932€ 14 369€ 40 923€ 11€ 29 667€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
623€ 50€ 13 500€ 11 496€ 100 708€ 6 462€ 30 000€ 10 833€ 2 635€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 633 364 € 1 175 509 € 1 792 374 € 1 986 699 € 1 028 460 € 1 317 907 € 1 436 357 € 1 546 631 € 1 481 052 € 1 272 685 € 1 148 195 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 000€ 1 083€ 2 022€ 4 878€ 2 849€ 3 557€ 4 561€ 5 027€ 17 029€ 22 574€ 18 813€
057
B.IV.2
Účty v bankách
506 611€ 1 174 426€ 922 886€ 794 979€ 548 174€ 706 133€ 1 431 796€ 1 541 604€ 1 464 023€ 1 250 111€ 1 129 382€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 123 753€ 867 466€ 1 186 842€ 477 437€ 608 217€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 362 € 7 653 € 6 320 € 5 355 € 4 793 € 12 612 € 4 317 € 5 098 € 4 301 € 7 836 € 8 509 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 362€ 7 653€ 6 320€ 5 355€ 4 793€ 2 645€ 3 682€ 5 093€ 4 301€ 7 836€ 8 509€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
635€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 967€ 5€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 771 234 € 4 237 544 € 3 192 849 € 3 273 342 € 2 720 042 € 2 570 737 € 2 660 591 € 2 656 084 € 2 372 780 € 2 659 846 € 2 341 051 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 473 918 € 2 157 436 € 1 814 379 € 1 640 832 € 1 355 334 € 1 130 172 € 1 082 494 € 1 069 224 € 859 651 € 818 891 € 501 348 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 227 € 25 227 € 25 227 € 25 227 € 25 227 € 25 227 € 25 227 € 25 227 € 25 227 € 25 227 € 25 227 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
26 914 € 26 915 € 28 507 € 28 507 € 28 507 € 28 507 € 31 081 € 29 742 € 28 507 € 28 507 € 28 507 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
28 507€ 28 507€ 28 507€ 28 507€ 28 507€ 28 507€ 28 507€ 28 507€ 28 507€ 28 507€ 28 507€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 593€ -1 592€ 2 574€ 1 235€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
37 843 € 37 843 € 37 843 € 37 843 € 37 843 € 37 843 € 37 843 € 37 843 € 37 843 € 37 843 € 37 843 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 916€ 6 916€ 6 916€ 6 916€ 6 916€ 6 916€ 6 916€ 6 916€ 6 916€ 6 916€ 6 916€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
30 927€ 30 927€ 30 927€ 30 927€ 30 927€ 30 927€ 30 927€ 30 927€ 30 927€ 30 927€ 30 927€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 059 710 € 1 712 403 € 1 543 814 € 1 256 547 € 1 019 021 € 979 743 € 845 966 € 664 355 € 652 013 € 93 836 € 371 625 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 059 710€ 1 712 403€ 1 543 814€ 1 256 547€ 1 019 021€ 979 743€ 845 966€ 664 355€ 652 013€ 93 836€ 371 625€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
324 224 € 355 048 € 178 988 € 292 708 € 244 736 € 58 852 € 142 377 € 312 057 € 116 061 € 633 478 € 38 146 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 100 829 € 1 973 980 € 1 378 470 € 1 632 510 € 1 364 591 € 1 440 343 € 1 577 472 € 1 586 642 € 1 513 122 € 1 840 823 € 1 839 703 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
19 119 € 15 754 € 16 527 € 13 993 € 15 268 € 12 454 € 9 750 € 8 669 € 10 544 € 9 689 € 5 464 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 469€ 14 104€ 14 877€ 12 343€ 15 268€ 12 454€ 9 750€ 8 669€ 10 544€ 9 689€ 5 464€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 650€ 1 650€ 1 650€ 1 650€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
970 € 745 € 1 571 € 1 284 € 1 721 € 624 € 103 € 262 € 861 € 19 € 133 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
572€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
970€ 745€ 711€ 712€ 665€ 624€ 103€ 262€ 861€ 19€ 133€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
860€ 1 056€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 080 740 € 1 957 481 € 1 360 372 € 1 617 233 € 1 347 602 € 1 427 265 € 1 567 619 € 1 577 711 € 1 501 717 € 1 831 115 € 1 834 106 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 006 641€ 1 452 267€ 1 334 951€ 1 561 058€ 1 324 911€ 1 361 411€ 1 535 916€ 1 508 281€ 1 469 694€ 1 608 379€ 1 824 937€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
215€ 107€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
11 797€ 12 106€ 10 071€ 10 219€ 13 049€ 10 572€ 428€ 723€ 3 295€ 3 181€ 2 859€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 722€ 7 553€ 5 658€ 6 418€ 8 123€ 6 836€ 5 258€ 4 356€ 5 028€ 3 864€ 2 271€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
54 345€ 484 467€ 9 692€ 39 538€ 1 519€ 48 446€ 17 920€ 57 275€ 17 519€ 210 411€ 938€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
235€ 1 088€ 8 097€ 7 076€ 6 181€ 5 065€ 2 994€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
196 487 € 106 128 € 117 € 222 € 625 € 218 € 7 € 132 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
117€ 222€ 625€ 218€ 7€ 132€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
156 267€ 106 128€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
40 220€