Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ITES Vranov, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.01.2014
30.09.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 801 792€ 3 078 859€ 1 599 198€ 2 543 581€ 2 481 360€ 1 196 639€ 1 913 209€ 2 691 106€ 2 002 132€ 3 048 446€ 1 994 657€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
982 196€ 2 174 943€ 1 127 787€ 1 688 117€ 1 800 387€ 868 593€ 1 292 452€ 1 763 181€ 1 460 418€ 1 854 921€ 1 568 869€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
819 596 € 903 916 € 471 411 € 855 464 € 680 973 € 328 046 € 620 757 € 927 925 € 541 714 € 1 193 525 € 425 788 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
171 440 € 47 506 € 53 744 € 50 747 € 51 508 € 53 628 € 56 865 € 71 092 € 67 050 € 83 864 € 141 512 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
171 399€ 47 500€ 53 294€ 48 513€ 40 539€ 51 285€ 56 865€ 71 092€ 67 050€ 83 864€ 141 512€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
41€ 6€ 450€ 2 234€ 10 969€ 2 343€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
204 425 € 167 440 € 162 394 € 227 652 € 186 103 € 133 565 € 225 302 € 232 644 € 215 645 € 311 777 € 325 836 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
55 710€ 54 469€ 45 704€ 52 347€ 76 924€ 47 476€ 77 300€ 66 080€ 70 474€ 67 514€ 59 480€
10
B.2
Služby
138 491€ 113 541€ 118 640€ 168 967€ 102 175€ 86 089€ 148 002€ 166 564€ 145 171€ 244 263€ 266 356€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
786 610 € 783 982 € 362 761 € 678 559 € 546 378 € 248 109 € 452 320 € 766 373 € 393 119 € 965 612 € 241 464 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
280 479 € 248 613 € 238 805 € 253 169 € 246 307 € 157 832 € 183 913 € 180 525 € 176 177 € 152 532 € 104 074 €
13
C.1
Mzdové náklady
201 002€ 177 582€ 169 533€ 180 770€ 175 697€ 114 165€ 132 480€ 135 035€ 131 790€ 113 529€ 78 335€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
70 324€ 62 378€ 60 210€ 63 422€ 63 194€ 39 242€ 45 672€ 40 089€ 38 691€ 34 025€ 21 224€
16
C.4
Sociálne náklady
9 153€ 8 653€ 9 062€ 8 977€ 7 416€ 4 425€ 5 761€ 5 401€ 5 696€ 4 978€ 4 515€
17
D
Dane a poplatky
5 900€ 5 271€ 5 733€ 5 969€ 5 499€ 4 117€ 6 625€ 6 029€ 6 507€ 4 542€ 6 085€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
163 154€ 96 747€ 80 966€ 66 704€ 56 191€ 36 778€ 30 060€ 32 325€ 51 824€ 42 584€ 54 931€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 000€ 4 883€ 123 167€ 833€ 2 667€ 5 850€ 4 900€ 395€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 472€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
592€ 2 855€ -1 922€ 1 768€ -51 049€ -8 000€ -20 322€ 89 740€ 0€ -882€ 15 687€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46 622€ 9 335€ 5 032€ 12 733€ 6 470€ 6 675€ 2 462€ 2 039€ 1 801€ 45 927€ 2 142€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 501€ 34 793€ 9 589€ 8 997€ 8 946€ 5 234€ 6 935€ 91 788€ 14 243€ 53 924€ 11 822€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
378 605 € 409 921 € 138 317 € 355 518 € 289 621 € 58 823 € 247 571 € 373 855 € 151 069 € 759 234 € 51 007 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 674 € 0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
2 674€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
20 847€ 53 014€ 93 152€ 12 234€ 21 834€ 5 647€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
1 116€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-19 474€ 5 999€ 7 553€ -9 920€ -1 742€ -4 867€ 22 451€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 55€ 176€ 754€ 4 521€ 6 123€ 2 410€ 7 277€ 4 137€ 3 297€ 3 201€
39
N
Nákladové úroky
11€ 0€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
708€ 3 266€ 13 695€ 797€ 11 165€ 2 098€ 2 679€ 13 535€ 2 826€ 20 486€ 16 254€
41
O
Kurzové straty
8 544€ 4 610€ 2 621€ 2 467€ 7 568€ 2 375€ 46 165€ 1 288€ 9 353€ 4 236€ 13 362€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€ 7 704€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 198€ 4 268€ 4 795€ 3 809€ 4 464€ 2 676€ 4 073€ 4 172€ 4 292€ 5 304€ 5 557€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
30 287 € 41 458 € 92 058 € 17 429 € 27 230 € 15 231 € -67 600 € 23 056 € -6 682 € 14 243 € 536 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
408 892 € 451 379 € 230 375 € 372 947 € 316 851 € 74 054 € 179 971 € 396 911 € 144 387 € 773 477 € 51 543 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
84 669 € 96 332 € 51 387 € 80 239 € 72 115 € 15 202 € 37 594 € 84 854 € 28 326 € 139 999 € 13 397 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
100 761€ 74 945€ 62 324€ 85 651€ 49 103€ 51 791€ 37 594€ 84 854€ 28 326€ 139 999€ 13 397€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-16 092€ 21 387€ -10 937€ -5 412€ 23 012€ -36 589€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
324 223 € 355 047 € 178 988 € 292 708 € 244 736 € 58 852 € 142 377 € 312 057 € 116 061 € 633 478 € 38 146 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
408 892 € 451 379 € 230 375 € 372 947 € 316 851 € 74 054 € 179 971 € 396 911 € 144 387 € 773 477 € 51 543 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
324 224 € 355 048 € 178 988 € 292 708 € 244 736 € 58 852 € 142 377 € 312 057 € 116 061 € 633 478 € 38 146 €