Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZASTROVA, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
16 096 108 € 17 943 188 € 16 220 489 € 14 322 673 € 14 679 807 € 15 251 563 € 14 041 637 € 14 057 056 € 15 832 819 € 8 573 225 € 5 416 027 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
15 274 992€ 17 168 062€ 15 792 929€ 14 096 117€ 13 805 749€ 15 357 976€ 14 125 668€ 13 856 615€ 14 454 074€ 7 827 090€ 5 596 800€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
795 035€ 561 563€ 208 888€ -12 038€ 632 971€ -524 911€ -543 067€ 3 218€ -101 469€ 590 493€ -381 320€
07
II.3
Aktivácia
26 081€ 213 563€ 218 672€ 238 594€ 241 087€ 418 498€ 459 036€ 197 223€ 1 480 214€ 155 642€ 200 547€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 635 233 € 13 826 841 € 12 296 067 € 10 794 892 € 11 595 652 € 11 919 209 € 11 161 130 € 10 746 538 € 12 141 661 € 6 011 655 € 3 591 229 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 800 114€ 10 525 663€ 9 381 083€ 8 119 219€ 8 635 955€ 9 205 127€ 8 467 508€ 8 877 053€ 10 401 625€ 5 090 786€ 2 964 287€
10
B.2
Služby
2 835 119€ 3 301 178€ 2 914 984€ 2 675 673€ 2 959 697€ 2 714 082€ 2 693 622€ 1 869 485€ 1 740 036€ 920 869€ 626 942€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 460 875 € 4 116 347 € 3 924 422 € 3 527 781 € 3 084 155 € 3 332 354 € 2 880 507 € 3 310 518 € 3 691 158 € 2 561 570 € 1 824 798 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 397 121 € 3 303 997 € 2 887 675 € 2 618 080 € 2 454 353 € 2 505 753 € 2 214 474 € 2 458 485 € 2 393 023 € 1 766 561 € 1 550 261 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 315 123€ 2 235 247€ 1 994 962€ 1 848 027€ 1 705 848€ 1 800 149€ 1 576 560€ 1 888 152€ 1 837 495€ 1 319 686€ 1 149 200€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
57 600€ 57 600€ 57 600€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
879 997€ 811 867€ 712 312€ 643 706€ 631 731€ 643 946€ 574 095€ 518 845€ 497 745€ 399 766€ 364 990€
16
C.4
Sociálne náklady
144 401€ 199 283€ 122 801€ 126 347€ 116 774€ 61 658€ 63 819€ 51 488€ 57 783€ 47 109€ 36 071€
17
D
Dane a poplatky
24 049€ 18 667€ 19 613€ 19 207€ 19 563€ 18 850€ 23 204€ 36 894€ 33 777€ 30 930€ 19 965€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 042 952€ 862 601€ 893 110€ 939 917€ 855 989€ 764 485€ 509 792€ 590 110€ 623 522€ 597 419€ 630 240€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
219 797€ 212 027€ 268 191€ 111 236€ 209 928€ 86 687€ 64 341€ 74 584€ 80 708€ 55 353€ 78 515€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
29 530€ 24 425€ 280 361€ 12 789€ 37 504€ 13 426€ 10 968€ 4 634€ 213€ 6 160€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 428€ -10 741€ 10 741€ -40€ 40€ -55 722€ 39 737€ 3 992€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
289 609€ 245 636€ 261 037€ 260 760€ 401 667€ 99 705€ 9 616€ 142 117€ 24 319€ 27 982€ 2 576€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
122 446€ 108 772€ 113 966€ 109 660€ 127 346€ 76 320€ 93 995€ 308 200€ 235 534€ 133 422€ 103 601€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
339 755 € 266 289 € 258 925 € 189 383 € 201 035 € 139 872 € 112 999 € 178 284 € 465 958 € 112 368 € -404 338 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
7 555€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 6€ 601€ 336€ 2 427€ 10€ 1 332€ 31€
39
N
Nákladové úroky
83 070€ 62 310€ 67 238€ 80 020€ 120 891€ 109 101€ 69 489€ 66 932€ 98 339€ 87 919€ 75 704€
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 1€ 27€ 1€ 170€ 242€ 793€ 109 490€
41
O
Kurzové straty
189€ 431€ 305€ 399€ 506€ 696€ 1 302€ 450€ 1 668€ 216€ 37 134€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
60€ 2€ 250€ 1 408€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 626€ 18 943€ 20 632€ 10 503€ 22 282€ 16 332€ 31 212€ 20 633€ 30 587€ 3 785€ 13 963€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-107 437 € -81 623 € -88 145 € -90 920 € -143 672 € -125 358 € -101 425 € -85 588 € -129 541 € -89 180 € -17 280 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
232 318 € 184 666 € 170 780 € 98 463 € 57 363 € 14 514 € 11 574 € 92 696 € 336 417 € 23 188 € -421 618 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
61 919 € 56 941 € 72 479 € -2 682 € 26 896 € -547 € 38 451 € 46 360 € -2 398 € 11 279 € 34 324 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
66 598€ 54 007€ 52 508€ 31 663€ 43 620€ 25 774€ 16 375€ 44 856€ 3€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-4 679€ 2 934€ 19 971€ -34 345€ -16 724€ -26 321€ 22 076€ 1 504€ -2 401€ 11 279€ 34 323€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
170 399 € 127 725 € 98 301 € 101 145 € 30 467 € 15 061 € -26 877 € 46 336 € 338 815 € 11 909 € -455 942 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
232 318 € 184 666 € 170 780 € 98 463 € 57 363 € 14 514 € 11 574 € 92 696 € 336 417 € 23 188 € -421 618 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
170 399 € 127 725 € 98 301 € 101 145 € 30 467 € 15 061 € -26 877 € 46 336 € 338 815 € 11 909 € -455 942 €