Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Roľnícke družstvo Pod Soroškou

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 31K/53/2012
  • Spisová značka 31K/53/2012
  • Prvý a posledný záznam 12.11.2012 - 9.6.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Jablonov nad Turňou Košický
9.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Jablonov nad Turňou Košický
11.7.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
6.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Jablonov nad Turňou Košický
7.6.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Jablonov nad Turňou Košický
2.6.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Jablonov nad Turňou Košický
30.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Jablonov nad Turňou Košický
24.5.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
13.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Jablonov nad Turňou Košický
24.11.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Jablonov nad Turňou Košický
21.4.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička , Košický
3.10.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Imrich Krupička Jablonov nad Turňou Košický
16.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
7.8.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
29.5.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
24.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
9.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
5.12.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Marcinčin Jablonov nad Turňou Košický
12.11.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jozef Marcinčin Jablonov nad Turňou Košický
5.11.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
4.11.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jozef Marcinčin Jablonov nad Turňou Košický
15.10.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jozef Marcinčin Jablonov nad Turňou Košický
4.7.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Jozef Marcinčin Jablonov nad Turňou Košický
3.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Marcinčin Jablonov nad Turňou Košický
31.5.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
16.5.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jozef Marcinčin Jablonov nad Turňou Košický
7.5.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
29.4.2013
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Jozef Marcinčin Jablonov nad Turňou Košický
5.4.2013
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Jozef Marcinčin Jablonov nad Turňou Košický
25.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
23.1.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
23.1.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
18.12.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
18.12.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
18.12.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický
3.12.2012
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov nad Turňou Košický