Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
315 456€ 322 959€ 326 396€ 357 793€ 320 826€ 310 999€ 273 630€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
177 855€ 188 907€ 225 624€ 272 546€ 258 885€ 247 611€ 218 805€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
137 601 € 134 052 € 100 772 € 85 247 € 61 941 € 63 388 € 54 825 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 156 718 € 6 205 260 € 5 445 011 € 5 738 106 € 6 238 726 € 6 328 438 € 6 205 022 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 882 930€ 6 041 847€ 5 315 735€ 5 376 564€ 6 122 020€ 6 280 910€ 6 092 484€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
123 599€ -848€ -33 831€ 153 069€ -84 071€ -160 026€ -60 504€
07
II.3
Aktivácia
150 189€ 164 261€ 163 107€ 208 473€ 200 777€ 207 554€ 173 042€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 239 910 € 3 407 903 € 3 057 090 € 3 206 459 € 3 649 440 € 3 740 443 € 3 617 468 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 765 775€ 2 927 937€ 2 617 625€ 2 734 273€ 3 041 705€ 3 098 207€ 3 124 529€
10
B.2
Služby
474 135€ 479 966€ 439 465€ 502 386€ 584 735€ 578 736€ 492 939€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 054 409 € 2 931 409 € 2 488 693 € 2 616 894 € 2 651 227 € 2 651 383 € 2 642 379 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 672 735 € 2 615 377 € 2 368 889 € 2 277 655 € 2 320 621 € 2 282 953 € 2 180 708 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 935 077€ 1 908 823€ 1 732 378€ 1 670 132€ 1 672 832€ 1 646 289€ 1 562 952€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
664 673€ 641 227€ 578 773€ 553 249€ 585 848€ 574 963€ 556 780€
16
C.4
Sociálne náklady
72 985€ 65 327€ 57 738€ 54 274€ 61 941€ 61 701€ 60 976€
17
D
Dane a poplatky
40 495€ 44 237€ 44 412€ 52 046€ 40 767€ 47 425€ 47 618€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
302 583€ 227 775€ 238 671€ 255 136€ 235 185€ 228 835€ 277 304€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 263€ 63 022€ 95 773€ 70 444€ 67 407€ 56 865€ 84 413€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 000€ 36 355€ 18 064€ 24 680€ 22 516€ 48 160€ 11 055€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 611€ -100€ 1 921€ 5 112€ 7 151€ 46 525€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
45 929€ 18 590€ 17 219€ 41 043€ 24 624€ 25 673€ 32 174€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 125€ 37 156€ 40 344€ 58 926€ 40 768€ 39 484€ 128 905€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
66 052 € 52 121 € -108 595 € 58 017 € 78 289 € 79 913 € 66 851 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
272 € 250 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
272€ 250€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 3€
39
N
Nákladové úroky
37 708€ 29 129€ 31 332€ 33 839€ 33 730€ 36 910€ 42 436€
40
XI.
Kurzové zisky
1 510€ 1 497€ 1 292€ 1 333€ 1 399€ 1 350€ 1 931€
41
O
Kurzové straty
1 449€ 1 690€ 1 999€ 1 321€ 1 243€ 1 265€ 3 260€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11€ 22€ 51€ 327€ 397€ 799€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 103€ 17 369€ 15 286€ 15 837€ 16 030€ 16 112€ 13 079€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-57 478 € -46 430 € -47 303 € -49 613 € -49 276 € -52 538 € -56 042 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 574 € 5 691 € -155 898 € 8 404 € 29 013 € 27 375 € 10 809 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 574 € 5 691 € -158 778 € 5 524 € 26 133 € 24 495 € 10 808 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 574 € 5 691 € -155 898 € 8 404 € 29 013 € 27 375 € 10 809 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 574 € 5 691 € -158 778 € 5 524 € 26 133 € 24 495 € 10 808 €