Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDICAL GROUP SK a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
20 518 734 € 21 720 843 € 28 395 475 € 27 884 000 € 26 366 083 € 27 429 076 € 20 340 209 € 16 494 574 € 15 177 801 € 20 588 779 € 16 069 412 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 090 552 € 451 640 € 260 584 € 323 311 € 333 122 € 421 692 € 259 417 € 165 721 € 215 928 € 243 407 € 269 873 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 106 € 2 767 € 4 428 € 163 € 1 143 € 2 123 €
005
A.I.2
Software
1 106€ 2 767€ 4 428€ 163€ 1 143€ 2 123€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 089 446 € 448 873 € 256 156 € 323 311 € 333 122 € 421 529 € 258 274 € 163 598 € 215 928 € 243 407 € 269 873 €
013
A.II.2
Stavby
6 829€ 7 526€ 8 223€ 8 920€ 28 944€ 12 529€ 9 055€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
479 076€ 442 044€ 246 963€ 315 088€ 324 202€ 392 585€ 206 183€ 154 543€ 215 608€ 243 407€ 269 873€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
610 370€ 414€ 320€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€ 39 148€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 399 925 € 21 248 411 € 28 059 617 € 27 546 779 € 26 022 870 € 27 002 953 € 20 075 258 € 16 323 962 € 14 956 329 € 20 339 113 € 15 786 147 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 140 975 € 5 479 544 € 7 050 666 € 5 805 461 € 4 800 439 € 6 005 995 € 2 650 414 € 1 931 307 € 2 269 548 € 3 197 658 € 3 084 562 €
032
B.I.1
Materiál
570€ 1 109€ 3 588€
036
B.I.5
Tovar
5 140 975€ 5 479 544€ 7 050 096€ 5 805 461€ 4 800 439€ 6 005 995€ 2 650 414€ 1 931 307€ 2 268 439€ 3 194 070€ 3 084 562€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
106 131 € 143 333 € 344 125 € 793 638 € 1 185 449 € 1 002 194 € 318 524 € 370 696 € 24 396 € 41 € 41 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
216 734€ 573 613€ 909 997€ 802 861€ 236 768€ 370 696€ 41€ 41€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
13 085€ 2 085€ 2 085€ 2 085€ 2 085€ 9 085€ 2 085€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
93 046€ 141 248€ 125 306€ 217 940€ 273 367€ 190 248€ 79 671€ 24 396€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
14 148 850 € 15 620 778 € 20 657 460 € 20 937 949 € 20 032 592 € 19 991 208 € 17 102 841 € 14 021 232 € 12 661 245 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 317 934€ 15 592 998€ 20 188 686€ 20 680 180€ 19 771 535€ 19 763 053€ 17 049 204€ 13 945 862€ 12 436 823€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 351€ 7 823€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
194 941€ 97€ 332 715€ 132 480€ 199 574€ 93 265€ 470€ 214 817€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
635 975€ 27 683€ 136 059€ 125 289€ 61 483€ 134 890€ 53 637€ 66 549€ 1 782€ 5 017€ 558€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 969 € 4 756 € 7 366 € 9 731 € 4 390 € 3 556 € 3 479 € 727 € 1 140 € 9 527 € 669 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 771€ 2 585€ 5 747€ 4 700€ 4 290€ 3 459€ 3 379€ 727€ 1 140€ 9 527€ 669€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 198€ 2 171€ 1 619€ 5 031€ 100€ 97€ 100€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
28 257 € 20 792 € 75 274 € 13 910 € 10 091 € 4 431 € 5 534 € 4 891 € 5 544 € 6 259 € 13 392 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
474€ 69€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 257€ 20 792€ 75 274€ 13 910€ 10 091€ 3 957€ 5 504€ 4 850€ 5 493€ 6 120€ 13 345€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
30€ 41€ 51€ 70€ 47€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
20 518 734 € 21 720 843 € 28 395 475 € 27 884 000 € 26 366 083 € 27 429 076 € 20 340 209 € 16 494 574 € 15 177 801 € 20 588 779 € 16 069 412 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 357 579 € 4 284 041 € 4 474 696 € 4 424 308 € 4 609 418 € 4 118 872 € 3 866 199 € 3 813 319 € 3 539 457 € 3 583 035 € 2 823 617 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 320 016 € 213 728 € 186 198 € 187 637 € 111 695 € 32 313 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 320 016€ 213 728€ 186 198€ 186 198€ 110 256€ 30 874€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 439€ 1 439€ 1 439€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
92 401 € 33 056 € 1 932 668 € 1 117 777 € 1 127 233 € 386 482 € 929 891 € 1 692 120 € 1 735 698 € 1 052 222 € 337 784 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
92 401€ 33 056€ 1 932 668€ 1 117 777€ 1 127 233€ 386 482€ 929 891€ 1 692 120€ 1 735 698€ 1 052 222€ 337 784€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 273 538 € 2 259 345 € 550 388 € 1 314 891 € 1 490 545 € 1 752 674 € 1 062 880 € 275 301 € -43 578 € 759 418 € 793 820 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
17 160 780 € 17 436 427 € 23 920 404 € 23 459 317 € 21 756 665 € 23 310 204 € 16 474 010 € 12 681 255 € 11 638 344 € 17 005 744 € 13 245 795 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
50 200 € 53 167 € 27 070 € 32 748 € 28 333 € 54 608 € 28 478 € 29 555 € 46 145 € 53 097 € 56 244 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
32 502€ 33 233€ 17 900€ 21 173€ 17 523€ 54 608€ 28 478€ 29 555€ 46 145€ 53 097€ 56 244€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
17 698€ 19 934€ 9 170€ 11 575€ 10 810€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 588 € 2 342 € 10 615 € 106 482 € 203 011 € 4 072 € 4 448 € 16 096 € 29 040 € 112 067 € 143 707 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
7 977€ 103 701€ 199 425€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 588€ 2 342€ 2 638€ 2 781€ 3 586€ 4 072€ 4 448€ 3 386€ 1 524€ 1 765€ 871€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 360€ 27 516€ 106 760€ 141 776€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 350€ 3 542€ 1 060€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
14 642 788 € 15 344 249 € 17 077 621 € 17 382 124 € 14 783 321 € 17 564 055 € 13 305 273 € 9 907 564 € 10 692 339 € 10 613 972 € 10 926 798 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
14 264 427€ 14 546 166€ 16 921 513€ 17 277 024€ 14 610 598€ 17 109 273€ 12 718 757€ 9 689 295€ 10 455 310€ 10 204 325€ 10 532 281€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
871€ 455€ 1 004€ 43 517€ 12 924€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
50 024€ 41 849€ 47 809€ 39 109€ 37 304€ 57 296€ 62 702€ 48 213€ 57 563€ 67 517€ 29 537€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 992€ 32 757€ 33 184€ 28 185€ 25 940€ 36 937€ 26 407€ 23 265€ 24 243€ 22 983€ 15 494€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
284 447€ 717 728€ 68 974€ 31 984€ 104 378€ 354 045€ 484 652€ 129 970€ 74 677€ 178 271€ 253 950€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 898€ 5 749€ 6 141€ 5 822€ 5 101€ 6 504€ 11 884€ 16 366€ 79 542€ 97 359€ 82 612€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 650 000€ 743 926€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 466 204 € 2 036 669 € 6 805 098 € 5 937 963 € 6 742 000 € 5 687 469 € 3 135 811 € 2 728 040 € 870 820 € 4 576 608 € 1 375 120 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 466 204€ 2 036 669€ 6 805 098€ 5 937 963€ 6 742 000€ 5 687 469€ 3 135 811€ 2 728 040€ 870 820€ 4 576 608€ 1 375 120€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
375 € 375 € 375 € 375 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
375€ 375€ 375€ 375€