Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDICAL GROUP SK a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
96 574 797€ 97 302 654€ 90 447 543€ 101 788 639€ 82 474 623€ 88 582 910€ 65 141 150€ 43 143 141€ 44 294 221€ 46 019 585€ 37 909 848€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
92 868 774€ 93 734 351€ 87 635 585€ 97 272 158€ 78 107 675€ 83 371 829€ 61 936 079€ 41 027 320€ 42 692 941€ 43 151 147€ 35 833 295€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 706 023 € 3 568 303 € 2 811 958 € 4 516 481 € 4 366 948 € 5 211 081 € 3 205 071 € 2 115 821 € 1 601 280 € 2 868 438 € 2 076 553 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
21 427 € 99 052 € 156 180 € 157 621 € 140 611 € 157 659 € 81 811 € 188 941 € 100 993 € 119 658 € 127 375 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
21 427€ 99 052€ 156 180€ 157 621€ 140 611€ 157 659€ 81 811€ 188 941€ 100 993€ 119 658€ 127 375€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
785 024 € 753 501 € 678 174 € 694 587 € 569 914 € 918 432 € 628 960 € 537 342 € 646 781 € 630 973 € 430 296 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
249 527€ 184 434€ 147 296€ 156 762€ 117 873€ 235 595€ 141 170€ 110 956€ 110 106€ 103 911€ 83 044€
10
B.2
Služby
516 035€ 575 594€ 501 455€ 529 647€ 426 806€ 599 423€ 487 790€ 426 386€ 536 675€ 527 062€ 347 252€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 942 426 € 2 913 854 € 2 289 964 € 3 979 515 € 3 937 645 € 4 450 308 € 2 657 922 € 1 767 420 € 1 055 492 € 2 357 123 € 1 773 632 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 397 896 € 1 191 933 € 1 203 406 € 1 207 830 € 1 132 972 € 1 313 464 € 1 187 125 € 1 164 760 € 901 175 € 944 766 € 580 586 €
13
C.1
Mzdové náklady
984 226€ 828 832€ 777 504€ 816 487€ 765 921€ 975 156€ 910 318€ 925 590€ 665 057€ 696 748€ 380 800€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
48 750€ 48 000€ 102 000€ 98 850€ 91 400€ 24 400€ 6 450€ 3 600€ 15 250€ 40 400€ 89 400€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
329 940€ 286 515€ 294 580€ 264 399€ 250 813€ 283 429€ 244 190€ 209 630€ 196 270€ 183 867€ 99 036€
16
C.4
Sociálne náklady
34 980€ 28 586€ 29 322€ 28 094€ 24 838€ 30 479€ 26 167€ 25 940€ 24 598€ 23 751€ 11 350€
17
D
Dane a poplatky
9 687€ 4 169€ 4 363€ 4 502€ 5 759€ 5 685€ 6 745€ 5 822€ 38 883€ 5 905€ 3 869€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
153 359€ 123 923€ 130 894€ 127 757€ 93 513€ 131 725€ 67 931€ 106 298€ 121 066€ 111 421€ 59 035€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
167 536€ 104 077€ 14 767€ 63 936€ 100 345€ 46 167€ 7 500€ 29 333€ 1 696€ 1 817€ 1 552€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
151 945€ 70 676€ 379€ 59 104€ 92 687€ 18 416€ 12 223€ 556€ 2 235€ 2 511€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-498 910€ -1 409 342€ 124 378€ 745 933€ 633 322€ 598 506€ -14 453€ 78 684€ -19 162€ 43 616€ 11 591€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 927€ 4 852€ 956 039€ 14 754€ 3 885 546€ 39 092€ 263 062€ 37 585€ 4 464 984€ 2 862 977€ 2 049 165€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
178 781€ 175 306€ 982 591€ 50 123€ 3 921 433€ 53 000€ 253 908€ 46 566€ 4 288 012€ 2 950 957€ 2 047 559€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 719 131 € 2 866 118 € 814 759 € 1 862 956 € 2 043 850 € 2 414 771 € 1 427 228 € 419 985 € 191 642 € 1 163 017 € 1 119 198 €
38
X.
Výnosové úroky
6€ 7€ 8€ 3€ 603€ 13 445€ 36 863€ 12 769€ 117€ 12€ 180€
39
N
Nákladové úroky
53 984€ 65 941€ 109 729€ 77 220€ 90 272€ 47 635€ 61 793€ 63 585€ 222 074€ 159 408€ 71 124€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 3€ 198€ 249€ 515€ 9€
41
O
Kurzové straty
629€ 6€ 19€ 4€ 306€ 2€ 133€ 2€ 2 962€ 490€ 251€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 466€ 51 498€ 30 625€ 30 100€ 26 682€ 20 028€ 24 947€ 36 618€ 38 484€ 26 929€ 59 157€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-87 073 € -117 438 € -140 365 € -107 321 € -116 653 € -54 217 € -49 975 € -87 238 € -263 154 € -186 300 € -130 343 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 632 058 € 2 748 680 € 674 394 € 1 755 635 € 1 927 197 € 2 360 554 € 1 377 253 € 332 747 € -71 512 € 976 717 € 988 855 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
358 520 € 489 335 € 124 006 € 440 744 € 436 652 € 607 880 € 314 373 € 57 446 € -27 934 € 217 299 € 195 035 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
310 318€ 505 276€ 31 372€ 385 317€ 519 772€ 718 456€ 395 394€ 31 699€ 5€ 214 817€ 194 543€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
48 202€ -15 941€ 92 634€ 55 427€ -83 120€ -110 576€ -81 021€ 25 747€ -27 939€ 2 482€ 492€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 273 538 € 2 259 345 € 550 388 € 1 314 891 € 1 490 545 € 1 752 674 € 1 062 880 € 275 301 € -43 578 € 759 418 € 793 820 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 632 058 € 2 748 680 € 674 394 € 1 755 635 € 1 927 197 € 2 360 554 € 1 377 253 € 332 747 € -71 512 € 976 717 € 988 855 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 273 538 € 2 259 345 € 550 388 € 1 314 891 € 1 490 545 € 1 752 674 € 1 062 880 € 275 301 € -43 578 € 759 418 € 793 820 €