Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDICAL GROUP SK a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
109 507 538€ 96 596 224€ 97 401 706€ 90 603 723€ 101 946 260€ 82 615 234€ 88 740 569€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
112 283 029 € 96 765 687 € 97 510 635 € 91 574 529 € 102 024 950 € 86 601 125 € 88 825 828 € 65 493 523 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
109 482 500€ 96 574 797€ 97 302 654€ 90 447 543€ 101 788 639€ 82 474 623€ 88 582 910€ 65 141 150€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
25 038€ 21 427€ 99 052€ 156 180€ 157 621€ 140 611€ 157 659€ 81 811€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 667€ 167 536€ 104 077€ 14 767€ 63 936€ 100 345€ 46 167€ 7 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 763 824€ 1 927€ 4 852€ 956 039€ 14 754€ 3 885 546€ 39 092€ 263 062€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
111 605 902 € 95 046 556 € 94 644 517 € 90 759 770 € 100 161 994 € 84 557 275 € 86 411 057 € 64 066 295 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
105 464 396€ 92 868 774€ 93 734 351€ 87 635 585€ 97 272 158€ 78 107 675€ 83 371 829€ 61 808 789€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
202 345€ 249 527€ 184 434€ 147 296€ 156 762€ 117 873€ 235 595€ 141 170€
13
C.
Opravné položky k zásobám
887 728€ 19 462€ -6 527€ 29 423€ 8 178€ 25 235€ 83 414€ 127 290€
14
D.
Služby
552 898€ 516 035€ 575 594€ 501 455€ 529 647€ 426 806€ 599 423€ 487 790€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 462 870 € 1 397 896 € 1 191 933 € 1 203 406 € 1 207 830 € 1 132 972 € 1 313 464 € 1 187 125 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 033 976€ 984 226€ 828 832€ 777 504€ 816 487€ 765 921€ 975 156€ 910 318€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
42 000€ 48 750€ 48 000€ 102 000€ 98 850€ 91 400€ 24 400€ 6 450€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
348 485€ 329 940€ 286 515€ 294 580€ 264 399€ 250 813€ 283 429€ 244 190€
19
E.4.
Sociálne náklady
38 409€ 34 980€ 28 586€ 29 322€ 28 094€ 24 838€ 30 479€ 26 167€
20
F.
Dane a poplatky
7 736€ 9 687€ 4 169€ 4 363€ 4 502€ 5 759€ 5 685€ 6 745€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
188 042€ 153 359€ 123 923€ 130 894€ 127 757€ 93 513€ 131 725€ 67 931€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188 042€ 153 359€ 124 077€ 131 104€ 133 153€ 110 787€ 107 725€ 67 931€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-154€ -210€ -5 396€ -17 274€ 24 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
151 945€ 70 676€ 379€ 59 104€ 92 687€ 18 416€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 265€ -498 910€ -1 409 342€ 124 378€ 745 933€ 633 322€ 598 506€ -14 453€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 834 622€ 178 781€ 175 306€ 982 591€ 50 123€ 3 921 433€ 53 000€ 253 908€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
677 127 € 1 719 131 € 2 866 118 € 814 759 € 1 862 956 € 2 043 850 € 2 414 771 € 1 427 228 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 400 171 € 2 942 426 € 2 913 854 € 2 289 964 € 3 979 515 € 3 937 645 € 4 450 308 € 2 657 922 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 6 € 7 € 8 € 3 € 607 € 13 448 € 36 898 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 6 € 7 € 8 € 3 € 603 € 13 445 € 36 863 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
274€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 6€ 7€ 8€ 3€ 329€ 13 445€ 36 863€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 4€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
175 418 € 87 079 € 117 445 € 140 373 € 107 324 € 117 260 € 67 665 € 86 873 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
115 827 € 53 984 € 65 941 € 109 729 € 77 220 € 90 272 € 47 635 € 61 793 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 890€ 21 403€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
115 827€ 53 984€ 65 941€ 107 839€ 77 220€ 68 869€ 47 635€ 61 793€
52
O.
Kurzové straty
34 295€ 629€ 6€ 19€ 4€ 306€ 2€ 133€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 296€ 32 466€ 51 498€ 30 625€ 30 100€ 26 682€ 20 028€ 24 947€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-175 413 € -87 073 € -117 438 € -140 365 € -107 321 € -116 653 € -54 217 € -49 975 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
501 714 € 1 632 058 € 2 748 680 € 674 394 € 1 755 635 € 1 927 197 € 2 360 554 € 1 377 253 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
125 950 € 358 520 € 489 335 € 124 006 € 440 744 € 436 652 € 607 880 € 314 373 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
309 316€ 310 318€ 505 276€ 31 372€ 385 317€ 519 772€ 718 456€ 395 394€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-183 366€ 48 202€ -15 941€ 92 634€ 55 427€ -83 120€ -110 576€ -81 021€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
375 764 € 1 273 538 € 2 259 345 € 550 388 € 1 314 891 € 1 490 545 € 1 752 674 € 1 062 880 €