Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti EKOPRIM, s.r.o.

 • Názov EKOPRIM, s.r.o.
 • IČO 31710115
 • DIČ 2020520425
 • IČ DPH SK2020520425 podľa §4
 • Sídlo Strojnícka 17, 080 01 Prešov
 • Dátum vzniku 27. júna 1995, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2405/P
 • Základné imanie Podľa ORSR: 500 000 € / splatené 500 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 500 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Ľubomír Duplák Konateľ Terchovská 23, 080 01 Prešov
JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, Ph.D. Konateľ Metodova 3331/12, 080 01 Prešov 14. novembra 2017
 • Konanie menom spoločnosti [od 3. februára 2004] Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, Ph.D. Spoločník 100 % (499 000 €) Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
EKOPRIM group, s.r.o. [17147263] Spoločník 0,20 % (1 000 €) Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
EKOPRIM DEVELOPMENT, s.r.o. [44127120] Strojnícka 17, 080 01 Prešov 7.12.2012
Predmety podnikania
Názov Vznik
Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy) 22.4.2013
vykonávanie bytových, občianskych, dopravných, priemyselných stavieb 27.6.1995
Výroba výrobkov z betónu, cementu, sadry a kameniny 22.4.2013
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov) 27.6.1995
Výroba stavebných prvkov z betónu 22.4.2013
sprostredkovateľská činnosť 27.6.1995
obchodná činnosť: stroje, prístroje a vý- robky stavebného, elektrotechnického, potravinárskeho, strojárenského a hutníckeho priemyslu a technologické zariadenia 27.6.1995
Spracovanie prírodného kameňa - lámaním, štiepením, drvením, triedením 22.4.2013
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov 22.4.2013
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl 10.4.1996
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti 22.4.2013
organizovanie športových podujatí, kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov 10.4.1996
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 22.4.2013
organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov 10.4.1996
Reklamné a marketingové služby 22.4.2013
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii 10.4.1996
Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností vo výstavbe 22.4.2013
cestná nákladná doprava 7.7.2000
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 22.4.2013
nepravidelná autobusová doprava 7.7.2000
projektovanie stavieb:
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete
technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika, zdravotechnika (plyn), elektroinštalácie silové a slaboprúdové, systémy riadenia a merania
pozemné stavby
7.12.2012
Prípravné práce k realizácii stavby 22.4.2013
činnosť stavebného dozoru:
technické vybavenie stavieb - zdravotechnika
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby (vodovod, kanalizácia, plyn)
7.12.2012
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností 22.4.2013
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 22.4.2013
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb 7.7.2000
činnosť stavbyvedúceho:
inžinierske konštrukcie a mosty
7.12.2012
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 22.4.2013
vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie 7.7.2000
Čistiace a upratovacie služby 22.4.2013
automatizované spracovanie dát 7.7.2000
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 7.7.2000
inštalácia programov na spracovanie dát 7.7.2000
poradenské služby a školenia v oblasti výpočtovej techniky 7.7.2000
opravy motorových vozidiel 7.7.2000
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v obj. tr. A 7.7.2000
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na -|rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0.3 MPa|rozvod plynov z nekovových materiálov|rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane|prípojky z nekovových materiálov|podľa STN 386410, 13, 15, 20, 41 s médiom: zemný plyn 7.7.2000
montáž, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na -
znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0.3 MPa
rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0.3 MPa
rozvod plynov z nekovových materiálov
znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0.3 MPa
rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane
prípojky z nekovových materiálov
spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0.5 MW
podľa STN 386410, 13, 15, 17, 20, 41 s médiom: zemný plyn
7.12.2012
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 3.5.2019
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, uzavretou dňa 19.6.1995 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
Dodatok č. 3 zo dňa 22.1.2000 k spoločenskej zmluve.
2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2003.
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2003.
3. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.12.2012 o zlúčení so spoločnosťou EKOPRIM DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Strojnícka 17, 080 01 Prešov, IČO: 44 127 120, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť EKOPRIM, s.r.o., so sídlom Strojnícka 17, 080 01 Prešov, IČO: 31 710 115 sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 07.12.2012 spoločností vyhotovenej vo forme notárskej zápisnice č. N 540/2012, Nz 51030/2012, stala právnym nástupcom spoločnosti EKOPRIM DEVELOPMENT, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
História zmien a podania
 • 2019
 • 28.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R267229
  • Zápisnica z valného zhromaždenia .zep
  • Listina prítomných spoločníkov.zep
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  • Splnomocnenie.zep
  • Spoločenská zmluva.zep
 • 15.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R265995
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
 • 3.5. 2019
  Zmena zápisu číslo R264767

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 • 2018
 • 23.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R219164
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 9.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R209114
  • Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti EKOPRIM, s.r.o..zep
  • Splnomocnenie.zep
  • Spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti EKOPRIM, s.r.o..zep
 • 12.3. 2018
  Zmena zápisu číslo R203055

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.3. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R201526
  • Zápisnica z Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti EKOPRIM, s.r.o..zep
  • Listina prítomných spoločníkov obchodnej spoločnosti EKOPRIM, s.r.o..zep
  • Prehlásenie o podpisovom vzore konateľa obchodnej spoločnosti EKOPRIM, s.r.o..zep
  • Splnomocnenie - EKOPRIM, s.r.o..zep
  • Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti EKOPRIM, s.r.o..zep
 • 9.2. 2018
  Zmena zápisu číslo R199415

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 9.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197459
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R163622
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 19.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162115
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 13.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R132401
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2013
 • 10.5. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R519951
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  • Zápisnica č. 1/2013 z valného zhromaždenia
  • Úplné znenie spol. zmluvy
 • 22.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R504748

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy)
  • Výroba výrobkov z betónu, cementu, sadry a kameniny
  • Výroba stavebných prvkov z betónu
  • Spracovanie prírodného kameňa - lámaním, štiepením, drvením, triedením
  • Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  • Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • Reklamné a marketingové služby
  • Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností vo výstavbe
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • Prípravné práce k realizácii stavby
  • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  • Čistiace a upratovacie služby

 • 22.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R424773
  • not. záp. N 536/2012
  • not. záp. N 539/2012
  • not. záp. N 540/2012 - zmluva o zlúčení
 • 2012
 • 19.12. 2012
  Zmena zápisu číslo R393592
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie stavieb: vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika, zdravotechnika (plyn), elektroinštalácie silové a slaboprúdové, systémy riadenia a merania pozemné stavby
   • činnosť stavebného dozoru: technické vybavenie stavieb - zdravotechnika vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby (vodovod, kanalizácia, plyn)
   • činnosť stavbyvedúceho: inžinierske konštrukcie a mosty
   • montáž, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0.3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0.3 MPa rozvod plynov z nekovových materiálov znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0.3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0.5 MW podľa STN 386410, 13, 15, 17, 20, 41 s médiom: zemný plyn
   Zrušené predmety
   • projektovanie stavieb: vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika, zdravotechnika (plyn), elektroinštalácie silové a slaboprúdové, systémy riadenia a merania pozemné stavby
   • činnosť stavebného dozoru: technické vybavenie stavieb - zdravotechnika vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby (vodovod, kanalizácia, plyn)
   • činnosť stavbyvedúceho: inžinierske konštrukcie a mosty
   • montáž, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0.3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0.3 MPa rozvod plynov z nekovových materiálov znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0.3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0.5 MW podľa STN 386410, 13, 15, 17, 20, 41 s médiom: zemný plyn
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.12.2012 o zlúčení so spoločnosťou EKOPRIM DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Strojnícka 17, 080 01 Prešov, IČO: 44 127 120, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť EKOPRIM, s.r.o., so sídlom Strojnícka 17, 080 01 Prešov, IČO: 31 710 115 sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 07.12.2012 spoločností vyhotovenej vo forme notárskej zápisnice č. N 540/2012, Nz 51030/2012, stala právnym nástupcom spoločnosti EKOPRIM DEVELOPMENT, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 2010
 • 22.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 18.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 3.2. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 16 597 € (splatené 16 597 €) z hodnoty 16 597 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2003. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2003.
 • 2000
 • 7.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie stavieb: vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika, zdravotechnika (plyn), elektroinštalácie silové a slaboprúdové, systémy riadenia a merania pozemné stavby
   • činnosť stavebného dozoru: technické vybavenie stavieb - zdravotechnika vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby (vodovod, kanalizácia, plyn)
   • činnosť stavbyvedúceho: inžinierske konštrukcie a mosty
   • cestná nákladná doprava
   • nepravidelná autobusová doprava
   • montáž, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0.3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0.3 MPa rozvod plynov z nekovových materiálov znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0.3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0.5 MW podľa STN 386410, 13, 15, 17, 20, 41 s médiom: zemný plyn
   • statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   • vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
   • automatizované spracovanie dát
   • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • inštalácia programov na spracovanie dát
   • poradenské služby a školenia v oblasti výpočtovej techniky
   • opravy motorových vozidiel
   • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v obj. tr. A
   • odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na -|rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0.3 MPa|rozvod plynov z nekovových materiálov|rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane|prípojky z nekovových materiálov|podľa STN 386410, 13, 15, 20, 41 s médiom: zemný plyn
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, uzavretou dňa 19.6.1995 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Dodatok č. 3 zo dňa 22.1.2000 k spoločenskej zmluve.
 • 1996
 • 10.4. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl
  • organizovanie športových podujatí, kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
  • organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
  • prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii

 • 1995
 • 27.6. 1995
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy EKOPRIM, s.r.o.
  • novú adresu firmy Strojnícka 17, 080 01 Prešov
  • nové základne imanie 16 597 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie bytových, občianskych, dopravných, priemyselných stavieb
   • vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   • sprostredkovateľská činnosť
   • obchodná činnosť: stroje, prístroje a vý- robky stavebného, elektrotechnického, potravinárskeho, strojárenského a hutníckeho priemyslu a technologické zariadenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1995 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6411